RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.03.2014

Monitorul Oficial Nr. 60-65

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

122. Decret pentru promulgarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 1023-VII, 6 martie 2014)

123. Lege privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 303, 13 decembrie 2013)

124. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1024-VII, 7 martie 2014)

125. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 1, 13 februarie 2014)

126. Hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluţia situaţiei din Ucraina (nr. 19, 6 martie 2014)

127. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 219-VII din 6 august 2012 (nr. 1022-VII, 5 martie 2014)

128. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea grantului nr. TF 015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus (CDCF Plus) în vederea realizării suportului pentru operaţiunile de proiect ale Oficiului Finanţării de Carbon (nr. 1025-VII, 7 martie 2014)

129. Decret pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii Tratatului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei (nr. 1026-VII, 7 martie 2014)

130. Decret privind numirea doamnei Luiza GAFTON în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Botanica, municipiul Chişinău (nr. 1027-VII, 10 martie 2014)

131. Decret privind numirea domnului Radu ŢURCANU în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Botanica, municipiul Chişinău (nr. 1028-VII, 10 martie 2014)

132. Decret privind numirea doamnei Angela BRAGA în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău (nr. 1029-VII, 10 martie 2014)

133. Decret privind numirea doamnei Ludmila URSU în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1030-VII, 10 martie 2014)

134. Decret privind eliberarea domnului Valeriu CEORNEA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (nr. 1031-VII, 10 martie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

6. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Hotărârilor Parlamentului nr. 126 şi nr. 127 din 30 mai 2013 pentru alegerea unor vicepreşedinţi ai Parlamentului (Sesizarea nr. 31a/2013) (nr. 3, 4 februarie 2014)

7. Decizie de respingere a sesizării nr. 4a/2014 pentru controlul constituţionalităţii articolului 71 al Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (nr. 2, 4 februarie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale privind avizarea, aprobarea şi formarea preţurilor la medicamente pe anii 2012-2013 (nr. 2, 7 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

182. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 2014 (nr. 164, 5 martie 2014)

183. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 166, 11 martie 2014)

184. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 167, 11 martie 2014)

185. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (nr. 168, 11 martie 2014)

186. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 169, 12 martie 2014)

187. Hotărîre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 170, 12 martie 2014)

188. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 171, 12 martie 2014)

189. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2014 (nr. 172, 12 martie 2014)

190. Dispoziţie (nr. 17-d, 28 februarie 2014)

191. Dispoziţie (nr. 19-d, 10 martie 2014)

192. Dispoziţie (nr. 22-d, 10 martie 2014)

193. Dispoziţie (nr. 23-d, 11 martie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

328. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 27, 3 martie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

329. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 25, 4 martie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

330. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Malîşenco Natalia, cu teritoriul de activitate în r-nul Ceadîr-Lunga (nr. 114, 4 martie 2014)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

331. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 161-T-29, 4 martie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

332. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.1391/362-A din 20.12.2013 (nr. 146, 3 martie 2014, nr. 71-A, 3 martie 2014)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

333. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu rază mică de acţiune” (nr. 16, 21 februarie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

334. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 95-O, 3 martie 2014)

335. Ordin cu privire la clasificarea produselor cu destinaţie ortopedică (nr. 96-O, 3 martie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

336. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

337. Decizie cu privire Ia modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la experţii-evaluatori şi consultanţii Sistemului “Expertul CCI a Republicii Moldova” din 14.09.2011 (nr. 9/2, 26 februarie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

338. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/1, 7 martie 2014)

339. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări “MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 15/4, 7 martie 2014)

340. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 15/5, 7 martie 2014)

341. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor tematice privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BRD FINANŢE” şi A.E.Î. „NIMORENI” (nr. 15/3-O, 7 martie 2014)

342. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare „CONSASIG-SERVICE” S.R.L. (nr. 15/6-O, 7 martie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

343. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Judecătoria Vulcăneşti şi vicepreşedinte la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău (nr. 178/7, 25 februarie 2014)

344. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoriile Rîşcani, mun. Chişinău, şi Bălţi (nr. 214/8, 4 martie 2014)

345. Hotărîre u privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Rîşcani, mun. Chişinău, Cantemir, Floreşti, Briceni, Comrat şi Şoldăneşti (nr. 215/8, 4 martie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

346. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1373 din 17 august 2013 (nr. 186, 27 februarie 2014)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

347. Ordin cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul 2013 (nr. 05, 7 martie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

348. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.196 din 30 septembrie 2010 (nr. 4, 23 ianuarie 2014)

349. Hotărîre cu privire la abrogarea unor prevederi din Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (nr. 5, 23 ianuarie 2014)

350. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova (nr. 48, 10 martie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte