RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
17.04.2015

Monitorul Oficial Nr. 94-97

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

144. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.1507-VII, 9 aprilie 2015)

145. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 37, 19 martie 2015)

146. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea medaliei comemorative „70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de al Doilea Război Mondial” (nr.1518-VII, 14 aprilie 2015)

147. Lege privind instituirea medaliei comemorative „70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de al Doilea Război Mondial” (nr. 49, 3 aprilie 2015)

148. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.4794-MD) (nr.1517-VII, 14 aprilie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2014 (nr. 7, 6 martie 2015)

12. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situaţiilor financiare la Şcoala profesională nr.8 din mun. Chişinău pe exerciţiul bugetar 2014 (nr. 12, 31 martie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

183. Hotărîre cu privire la completarea punctului 7 al Hotărîrii Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014 (nr. 165, 15 aprilie 2015)

184. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir CEBOTARI (nr. 166, 15 aprilie 2015)

185. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iulian POSTICĂ (nr. 167, 15 aprilie 2015)

186. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg TOFILAT (nr. 168, 15 aprilie 2015)

187. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Laura GRECU (nr. 169, 15 aprilie 2015)

188. Hotărîre cu privire la confecţionarea medaliei comemorative „70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de al Doilea Război Mondial” (nr. 170, 15 aprilie 2015)

189. Hotărîre privind aprobarea semnării Acordului pentru cooperare în domeniul juridic dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar (nr. 171, 15 aprilie 2015)

190. Hotărîre privind iniţierea reorganizării unor societăţi pe acţiuni (nr. 172, 15 aprilie 2015)

191. Hotărîre cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat „Compania aeriană „MOLDOVA” (nr. 173, 15 aprilie 2015)

192. Dispoziţie (nr. 39-d, 15 aprilie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

666. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 17:2015 şi abrogarea unor documente normative (nr. 13, 9 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

667. Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 (nr. 45, 6 aprilie 2015)

668. Ordin privind aprobarea modificărilor şi completărilor în Instrucţiunea ”Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16 august 2004 (nr. 46, 6 aprilie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

669. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 140-O, 7 aprilie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

670. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

671. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut (nr. 10/17, 27 februarie 2015)

672. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „F.O.N.D. – ADMI-NISTRATOR FIDUCIAR” (nr. 18/1, 9 aprilie 2015)

673. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/2, 9 aprilie 2015)

674. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „AEROPORT HANDLING” (nr. 18/3, 9 aprilie 2015)

675. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 18/4, 9 aprilie 2015)

676. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 18/5, 9 aprilie 2015)

677. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 18/6, 9 aprilie 2015)

678. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HÎJDIENI” (nr. 18/7, 9 aprilie 2015)

679. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricţii (nr. 18/11-O, 9 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

680. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 271/12 din 7 aprilie 2015 cu privire la demersul domnului Igor Brai, preşedintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi, referitor la prelungirea transferului pe termen limitat al judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Tatiana Molcianova.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

681. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 (nr. 56, 5 martie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte