RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.04.2015

Monitorul Oficial Nr. 93

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

131. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 1506-VII, 7 aprilie 2015)

132. Lege pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 34, 19 martie 2015)

133. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1515-VII, 10 aprilie 2015)

134. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 36, 9 aprilie 2015)

135. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” (nr. 1508-VII, 9 aprilie 2015)

136. Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” (nr. 46, 2 aprilie 2015)

137. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr.1516-VII, 10 aprilie 2015)

138. Lege pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 61, 9 aprilie 2015)

139. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (Credit nr.50950-MD) (nr. 1510-VII, 9 aprilie 2015)

140. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Vasile ZETIA (nr. 1511-VII, 9 aprilie 2015)

141. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor colaboratori ai Serviciului Stare Civilă (nr. 1512-VII, 9 aprilie 2015)

142. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Margarita CARATA (nr. 1513-VII, 9 aprilie 2015)

143. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Lucia ANDRIEŞ (nr. 1514-VII, 9 aprilie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

9. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 14e/2015) (nr. 5, 9 aprilie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

180. Hotărîre cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale (nr. 938, 13 noiembrie 2014)

181. Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 163, 9 aprilie 2015)

182. Hotărîre cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice persoanelor civile care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 (nr. 164, 9 aprilie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

662. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 2-13:2015 „Sistem de măsurare a vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport. Cerinţe metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 41, 30 martie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

663. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.60/5 din 20 decembrie 2013 (nr. 10/5, 27 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

664. Decizie cu privire la adoptarea Concepţiei de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către radiodifuzorii din Republica Moldova (nr. 9/48, 9 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

665. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.262/12 din 7 aprilie 2015 cu privire la demersul domnului Dumitru Gherasim, preşedintele Judecătoriei Bălţi, referitor la transferul temporar al unui judecător.

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici