RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
06.02.2015

Monitorul Oficial Nr. 29-32

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

31. Hotărîre privind înfiinţarea comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică (nr. 8, 28 ianuarie 2015)

32. Hotărîre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 9, 28 ianuarie 2015)

33. Hotărîre pentru completarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7 din 23 ianuarie 2015 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 10, 28 ianuarie 2015)

34. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1443-VII, 28 ianuarie 2015)

35. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor procurori din cadrul Procuraturii Generale (nr. 1444-VII, 29 ianuarie 2015)

36. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Serafim URECHEAN (nr. 1445-VII, 2 februarie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

2. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolului 9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (stimularea financiară a colaboratorilor vamali) (Sesizarea nr. 18a/2014) (nr. 30, 11 decembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

3. Dispoziţie (nr. 4-d, 31 ianuarie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

193. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de examinare a solicitării de recunoaştere a organismelor de evaluare a conformităţii (nr. 6, 27 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

194. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (nr. 30, 21 ianuarie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

195. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 4, 30 ianuarie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

196. Ordin cu privire la clasificarea alcoolului etilic nedenaturat, destinat utilizării în farmaceutică, medicină (nr. 21-O, 21 ianuarie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

197. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 16 din 19 mai 2010 privind accesul la numerele cu tarif special (Premium rate) furnizat în reţelele publice de comunicaţii electronice (nr. 54, 4 decembrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

198. Hotărîre privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate în anul 2015 (nr. 745, 22 decembrie 2014)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

199. Decizie cu privire la executarea pct. 2 şi 3 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (nr. 7/258, 31 ianuarie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

200. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „NUFĂRUL” (nr. 5/1, 31 ianuarie 2015)

201. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „SOLIDITATE” (nr. 5/2, 31 ianuarie 2015)

202. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/3, 31 ianuarie 2015)

203. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „COVERINS” S.R.L. (nr. 5/5, 31 ianuarie 2015)

204. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 5/6, 31 ianuarie 2015)

205. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 5/7, 31 ianuarie 2015)

206. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SUPERCREDIT” (nr. 5/9, 31 ianuarie 2015)

207. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „ACCES RAPID” (nr. 5/10, 31 ianuarie 2015)

208. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „STÎNCA” (nr. 5/11, 31 ianuarie 2015)

209. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 5/12, 31 ianuarie 2015)

210. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal (nr. 5/19, 31 ianuarie 2015)

211. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.C.E.Î. „UNIUNEA CENTRALĂ” şi A.E.Î. „MICROFIN” (nr. 5/13-O, 31 ianuarie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

212. Hotărîre privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege cu privire la sistemul administraţiei penitenciare (nr. 3048, 25 noiembrie 2014)

213. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014 (nr. 3049, 25 noiembrie 2014)

214. Hotărîre cu privire la avertizarea concurentului electoral, candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Doga Anatolie pentru neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014 (nr. 3050, 25 noiembrie 2014)

215. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2891 din 6 noiembrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 3051, 25 noiembrie 2014)

216. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 3052, 25 noiembrie 2014)

217. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3053, 25 noiembrie 2014)

218. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Fundaţiei Stefan Batory din Republica Polonă în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3054, 25 noiembrie 2014)

219. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizaţiei „Centrul Internaţional pentru Studii Electorale” din Republica Lituania în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3055, 25 noiembrie 2014)

220. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreţilor din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3056, 25 noiembrie 2014)

221. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „European Students’ Forum” din Regatul Belgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3057, 25 noiembrie 2014)

222. Hotărîre cu privire la acreditarea unei persoane în calitate de observator naţional din partea concurentului electoral Partidul Liberal în una din secţiile de votare constituită în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3058, 25 noiembrie 2014)

223. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3059, 25 noiembrie 2014)

224. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Liberal privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014 (nr. 3060, 26 noiembrie 2014)

225. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014 (nr. 3061, 26 noiembrie 2014)

226. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 23 noiembrie 2014 (nr. 3062, 26 noiembrie 2014)

227. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Acţiunea Democratică privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 23 noiembrie 2014 (nr. 3063, 26 noiembrie 2014)

228. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 24 noiembrie 2014 (nr. 3064, 26 noiembrie 2014)

229. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral, candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Cernei Oleg privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 25 noiembrie 2014 (nr. 3065, 26 noiembrie 2014)

230. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 3066, 26 noiembrie 2014)

231. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3067, 26 noiembrie 2014)

232. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3068, 26 noiembrie 2014)

233. Hotărîre cu privire la sesizarea Comisiei Electorale Centrale de către Inspectoratul General al Poliţiei, înregistrată cu nr. CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014 (nr. 3069, 26 noiembrie 2014)

234. Hotărîre cu privire la acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere juridică a candidaţilor de pe lista concurentului electoral Partidul Politic „Patria” (nr. 3070, 26 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

235. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 53/2, 27 ianuarie 2015)

236. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 973/32 din 9 decembrie 2014.

237. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60/2 din 27 ianuarie 2015 cu privire la demersul domnului Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al unui judecător.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

238. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituţiei Publice Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) (nr. AC-7/1.1, 29 decembrie 2014)

239. Hotărîre cu privire la reacreditarea Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (nr. AC-7/1.2, 29 decembrie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

240. Decizie (nr. ASO-01, 13 ianuarie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

241. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1755 din 24.12.2014 „Privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2015” (nr. 45, 28 ianuarie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

242. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Direcţiei Trupelor de Pază, Supraveghere şi Escortare a Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 306-IV.01, 23 decembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

243. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010 (nr. 18, 22 ianuarie 2015)

244. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 25, 29 ianuarie 2015)

245. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 26, 29 ianuarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte