RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.11.2014

Monitorul Oficial Nr. 340-343

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

649. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1370-VII, 7 noiembrie 2014)

650. Decret privind numirea doamnei Svetlana CAITAZ în funcţia de judecător la Judecătoria Cantemir (nr. 1371-VII, 7 noiembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

982. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi a efectivuluilimită ale Biroului migraţie şi azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 914, 7 noiembrie 2014)

983. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 915, 7 noiembrie 2014)

984. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanţelor publice din Republica Moldova, semnat la 27 octombrie 2014 (nr. 921, 12 noiembrie 2014)

985. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova, semnat la 6 noiembrie 2014 (nr. 922, 12 noiembrie 2014)

986. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei” (nr. 923, 12 noiembrie 2014)

987. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013 (nr. 924, 12 noiembrie 2014)

988. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2015 (nr. 925, 12 noiembrie 2014)

989. Hotărîre privind edificarea în or. Soroca a monumentului în memoria eroilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial (nr. 926, 12 noiembrie 2014)

990. Hotărîre privind edificarea în municipiul Chişinău a bustului lui Jozef Pilsudski (nr. 927, 12 noiembrie 2014)

991. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare (nr. 928, 12 noiembrie 2014)

992. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 929, 12 noiembrie 2014)

993. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 8 octombrie 2014 (nr. 930, 12 noiembrie 2014)

994. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 (nr. 931, 12 noiembrie 2014)

995. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 932, 12 noiembrie 2014)

996. Hotărîre cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene (nr. 933, 12 noiembrie 2014)

997. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992 (nr. 934, 12 noiembrie 2014)

998. Dispoziţie (nr. 125-d, 7 noiembrie 2014)

999. Dispoziţie (nr. 127-d, 7 noiembrie 2014)

1000. Dispoziţie (nr. 128-d, 7 noiembrie 2014)

1001. Dispoziţie (nr. 129-d, 7 noiembrie 2014)

1002. Dispoziţie (nr. 130-d, 10 noiembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1581. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat (nr. 134-P§1, 3 noiembrie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1582. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 114, 7 noiembrie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1583. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1584. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011 (nr. 677, 22 august 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1585. Hotărîre cu privire la reluarea valabilităţii licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VORNICENI” (nr. 53/1, 7 noiembrie 2014)

1586. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROÎMPRUMUT” (nr. 53/2, 7 noiembrie 2014)

1587. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 53/3, 7 noiembrie 2014)

1588. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 53/4, 7 noiembrie 2014)

1589. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 53/5, 7 noiembrie 2014)

1590. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 53/6, 7 noiembrie 2014)

1591. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Institutul „Agroindproiect” S.A., iniţiată de insider (nr. 53/10, 7 noiembrie 2014)

1592. Hotărîre cu privire la suspendarea acţiunii licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – de dealer, eliberată anterior Societăţii pe acţiuni „BROKER CAPITAL” (nr. 53/11, 7 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1593. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, “Prime”, “Publika TV”, “Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova”, “Ren Moldova”, pentru perioada 20-29 octombrie, şi a sesizărilor privind reflectarea campaniei electorale (nr. 155, 7 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1594. Hotărîre cu privire la modificarea Metodologiei planificării bugetului instanţelor judecătoreşti (nr. 773/25, 23 septembrie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1595. Decizie (nr. ASO-38, 27 octombrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte