RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.10.2014

Monitorul Oficial Nr. 325-332

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

635. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1355-VII, 21 octombrie 2014)

636. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Universităţii Tehnice a Moldovei (nr. 1356-VII, 22 octombrie 2014)

637. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Universităţii Tehnice a Moldovei (nr. 1357-VII, 22 octombrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

39. Aviz asupra iniţiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 şi 135 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican (Sesizarea nr. 48c/2014) (nr. 1, 22 septembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

945. Hotărîre pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (nr. 767, 19 septembrie 2014)

946. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013 (nr. 862, 8 octombrie 2014)

947. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti (nr. 863, 8 octombrie 2014)

948. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizarea în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri (nr. 874, 21 octombrie 2014)

949. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a cerinţelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsurare (nr. 881, 21 octombrie 2014)

950. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia (nr. 882, 22 octombrie 2014)

951. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 23 martie 2005 (nr. 883, 22 octombrie 2014)

952. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” (nr. 884, 22 octombrie 2014)

953. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova (nr. 885, 22 octombrie 2014)

954. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 886, 22 octombrie 2014)

955. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 887, 23 octombrie 2014)

956. Hotărîre cu privire la Unitatea pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP” (nr. 888, 23 octombrie 2014)

957. Hotărîre cu privire la achiziţionarea dispozitivelor medicale şi echipamentului de protecţie destinate asigurării necesităţilor urgente ale sistemului de sănătate în prevenirea răspîndirii şi tratamentul febrei hemoragice Ebola (nr. 889, 23 octombrie 2014)

958. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (grant danez) a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (grant nr. 2000000703), semnat la Chişinău la 22 septembrie 2014 (nr. 891, 23 octombrie 2014)

959. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art. 104 lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 892, 23 octombrie 2014)

960. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 893, 24 octombrie 2014)

961. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului (nr. 894, 24 octombrie 2014)

962. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 895, 27 octombrie 2014)

963. Hotărîre pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia (nr. 896, 27 octombrie 2014)

964. Hotărîre cu privire la completarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 13 iulie 2011 (nr. 897, 27 octombrie 2014)

965. Hotărîre cu privire la Inspectoratul Şcolar Naţional (nr. 898, 27 octombrie 2014)

966. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor (nr. 899, 27 octombrie 2014)

967. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”)” (nr. 900, 27 octombrie 2014)

968. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare pe anii 2015-2016 (nr. 901, 27 octombrie 2014)

969. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (nr. 902, 28 octombrie 2014)

970. Dispoziţie (nr. 121-d, 23 octombrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1506. Ordin cu privire la unele modificări în „Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (nr. 162, 11 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1507. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale (nr. 456, 24 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1508. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1027-T-8, 23 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1509. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 229, 23 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1510. Ordin cu privire la aprobarea Programului de implementare a sistemului planului unic de facturare şi decontare şi Planul de acţiuni privind implementarea sistemului (nr. 155, 6 octombrie 2014)

1511. Ordin cu privire la aprobarea modelului de certificat ADR - pregătire profesională a conducătorului auto, modelului de certificat de competenţă profesională manager transport rutier, manager şi expert activităţi conexe, după caz, şi modelului de certificat de competenţă profesională a conducătorului auto (nr. 158, 13 octombrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1512. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal (nr. 415-O, 24 septembrie 2014)

1513. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 438-O, 10 octombrie 2014)

1514. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 444-O, 17 octombrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1515. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 17 din 12 iulie 2011 (nr. 39, 11 septembrie 2014)

1516. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2015 (nr. 48, 23 octombrie 2014)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1517. Decizie cu privire la suspendarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (nr. 5/2285, 21 octombrie 2014)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1518. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Performance Based Navigation Operational Approval (PBN)” (nr. 36/GEN, 20 octombrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1519. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricţii (nr. 51/1-O, 23 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1520. Decizie cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести” şi ”Новости 24” transmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune ”Prime”, ”TV 7”, ”RTR Moldova” şi ”Ren Moldova”, inclusiv secvenţele serviciilor de programe menţionate în sesizările AO ”APOLLO” nr. 627, 628 din 08.07.2014 şi nr. 642, 643 din 23.09.2014 (nr. 135, 7 octombrie 2014)

1521. Decizie cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 136, 7 octombrie 2014)

1522. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „Euro TV” (nr. 137, 7 octombrie 2014)

1523. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 107 din 25 iulie 2014 (nr. 138, 7 octombrie 2014)

1524. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea canalului TV 38 – Vădeni (nr. 139, 7 octombrie 2014)

1525. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Plenară a Reţelei Mediteraneene a Autorităţilor de Reglementare (MNRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 140, 7 octombrie 2014)

1526. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 141, 7 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1527. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie (nr. 827/27, 14 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1528. Decizie (nr. ASER-35, 16 octombrie 2014)

1529. Decizie (nr. ASER-36, 16 octombrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1530. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 190, 25 septembrie 2014)

1531. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (nr. 211, 23 octombrie 2014) 

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte