RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
26.09.2014

Monitorul Oficial Nr. 282-289

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

599. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 1334-VII, 17 septembrie 2014)

600. Lege cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 114, 3 iulie 2014)

601. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Toichi SAKATA (nr. 1335-VII, 17 septembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

814. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 221 din 16 martie 2009 (nr. 759, 16 septembrie 2014)

815. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate (nr. 760, 17 septembrie 2014)

816. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 764, 18 septembrie 2014)

817. Hotărîre cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 765, 18 septembrie 2014)

818. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 766, 18 septembrie 2014)

819. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării proiectului Acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova” (nr. 768, 22 septembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1355. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 136, 16 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1356. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dlui Burdujan Gheorghe (nr. 384, 11 septembrie 2014)

Acte ale Agenţiei „MOLDSILVA”

1357. Ordin cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul silviculturii (nr. 90, 4 aprilie 2012)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1358. Hotărîre cu privire la unele măsuri provizorii privind clasificarea de către asociaţiile de economii şi împrumut a împrumuturilor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol (nr. 44/3, 5 septembrie 2014)

1359. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „STAR INSURANCE” S.R.L. (nr. 45/2, 12 septembrie 2014)

1360. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 45/3, 12 septembrie 2014)

1361. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 45/4, 12 septembrie 2014)

1362. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „PITUŞCA” (nr. 46/1, 19 septembrie 2014)

1363. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare Societăţii pe acţiuni „F.O.N.D. - Administrator Fiduciar” (nr. 46/2, 19 septembrie 2014)

1364. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CREDIT-CLASS” (nr. 46/3, 19 septembrie 2014)

1365. Hotărîre cu privire la suspendarea licenţelor unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 46/4, 19 septembrie 2014)

1366. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări - Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 46/7, 19 septembrie 2014)

1367. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 46/8, 19 septembrie 2014)

1368. Hotărîre cu privire la respectarea legislaţiei de către Societatea pe acţiuni ”CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN SOROCA” (nr. 46/9, 19 septembrie 2014)

1369. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 46/10, 19 septembrie 2014)

1370. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăţi pe acţiuni (nr. 46/11, 19 septembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1371. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Curtea de Apel Comrat şi Judecătoria Teleneşti (nr. 710/23, 9 septembrie 2014)

1372. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Curtea de Apel Comrat şi la Judecătoria Comrat (nr. 711/23, 9 septembrie 2014)

1373. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 712/23, 9 septembrie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1374. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (nr. 1223, 26 august 2014)

PARTEA IV


Avize, funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize, pierderi de acte