RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
09.09.2014

Monitorul Oficial Nr. 268-269

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

40. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Teleneşti pe anul 2013 (nr. 42, 23 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1288. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 819-T-6, 5 septembrie 2014)