RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.08.2014

Monitorul Oficial Nr. 249-255

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

569. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1312-VII, 13 august 2014)

570. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 156, 18 iulie 2014)

571. Decret pentru promulgarea Legii despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum (nr. 1310-VII, 13 august 2014)

572. Lege despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum (nr. 157, 18 iulie 2014)

573. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 1313-VII, 13 august 2014)

574. Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 163, 18 iulie 2014)

575. Decret privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei sociale (nr. 1309-VII, 12 august 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

33. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 3 din 15 februarie 2013 referitoare la comisia de anchetă în cazul„Pădurea Domnească” (competenţa comisiilor parlamentare de anchetă) (Sesizarea nr. 5a/2013) (nr. 29, 23 septembrie 2013)

34. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (Sesizările nr. 9a/2014, nr. 11a/2014 şi nr. 28a/2014) (nr. 20, 4 iunie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

34. Hotărîre privind Raportul auditului situaţiilor financiare ale Centrului pentru Drepturile Omului pe exerciţiul bugetar 2013 (nr. 37, 10 iulie 2014)

35. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013 (nr. 44, 24 iulie 2014)

36. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013 (nr. 45, 24 iulie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

703. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016 (nr. 641, 30 iulie 2014)

704. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, structurii şi efectivului-limită ale Autorităţii Aeronautice Civile (nr. 645, 7 august 2014)

705. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 653, 14 august 2014)

706. Hotărîre cu privire la unele măsuri organizatorice pentru desfăşurarea lucrărilor de demontare a funicularului industrial peste rîul Nistru dintre oraşele Rezina şi Rîbniţa (nr. 656, 18 august 2014)

707. Hotărîre cu privire la aprobarea limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furaje (nr. 657, 18 august 2014)

708. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Republica Populară Chineză a unui ajutor militar nerambursabil Republicii Moldova (nr. 658, 18 august 2014)

709. Hotărîre cu privire la lichidarea şcolii de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Văscăuţi, r-nul Floreşti (nr. 665, 18 august 2014)

710. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova pentru modificarea art.1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 670, 19 august 2014)

711. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009 (nr. 671, 19 august 2014)

712. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1050 din 10 noiembrie 2010 (nr. 672, 19 august 2014)

713. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 (nr. 675, 19 august 2014)

714. Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2014-2015 (nr. 677, 20 august 2014)

715. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior (ciclurile I şi II) şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2014-2015 (nr. 678, 20 august 2014)

716. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 680, 20 august 2014)

717. Hotărîre cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 681, 20 august 2014)

718. Hotărîre privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 682, 20 august 2014)

719. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Naţional (nr. 684, 20 august 2014)

720. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015 (nr. 685, 20 august 2014)

721. Hotărîre cu privire la modificarea punctelor 3 şi 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 30 noiembrie 2011 (nr. 686, 20 august 2014)

722. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mircea BUGA (nr. 687, 20 august 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1206. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 456-T-66, 9 iunie 2014)

1207. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 722-T-5, 4 august 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1208. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.20-2012 „Recomandări tehnice privind structurile şi tehnologiile de construcţie ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinaţie socioculturală” (nr. 99, 9 octombrie 2012)

1209. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.17-2012 „Consolidarea acostamentelor drumurilor” (nr. 100, 9 octombrie 2012)

1210. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.16-2012 „Evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere suple” (nr. 119, 29 noiembrie 2012)

1211. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.09.04-2014 „Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări” (nr. 107, 28 iulie 2014)

1212. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/A:2014 „Desemnarea organismelor de certificare” (nr. 108, 28 iulie 2014)

1213. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.03/006:2014 „Lista de verificare a organismului de evaluare în ceea ce priveşte gestionarea controlului producţiei la locul procesului de producţie” (nr. 109, 28 iulie 2014)

1214. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.19 – 2014 „Recomandări de utilizare a parapetelor de siguranţă pe podurile rutiere” (nr. 110, 28 iulie 2014)

1215. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ „Linii directoare privind armonizarea reglementărilor tehnice şi standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene” (nr. 111, 28 iulie 2014)

1216. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/B:2014 „Definiţia controlului producţiei la locul procesului de producţie în condiţiile tehnice pentru produsele pentru construcţii” (nr. 112, 28 iulie 2014)

1217. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.03/005:2014 „Material de referinţă, documente interpretative şi actualizarea unui îndrumător pentru evaluarea tehnică europeană” (nr. 113, 28 iulie 2014)

1218. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.08-2014 „Dimensionarea structurilor rutiere suple” (nr. 114, 28 iulie 2014)

1219. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.12–2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminţilor rutiere şi fundaţiilor prin metode de reciclare la rece” (nr. 115, 28 iulie 2014)

1220. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/F:2014 „Durabilitate” (nr. 135, 8 august 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1221. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 510, 11 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

1222. Ordin cu privire la aprobarea „Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret” (nr. 656, 17 octombrie 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1223. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 346-O, 11 august 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1224. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1225. Hotărîre cu privire la stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe (nr. 670, 12 august 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1226. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. (nr. 39/1, 8 august 2014)

1227. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 39/2, 8 august 2014)

1228. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Companiei de Asigurări „EUROASIG GRUP” S.A. (nr. 39/4, 8 august 2014)

1229. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „NISPORENI” (nr. 39/9, 8 august 2014)

1230. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SOFMICROCREDIT” (nr. 39/10, 8 august 2014)

1231. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 40/2, 15 august 2014)

1232. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 40/3, 15 august 2014)

1233. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/7, 15 august 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1234. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV (nr. 107, 25 iulie 2014)

1235. Decizie cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 113, 25 iulie 2014)

1236. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe (nr. 114, 25 iulie 2014)

1237. Decizie cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (nr. 115, 25 iulie 2014)

1238. Decizie cu privire la desemnarea colaboratorilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu în Cipru şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 116, 25 iulie 2014)

1239. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „POPAS TV” (nr. 117, 25 iulie 2014)

1240. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Anuală a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 118, 1 august 2014.)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1241. Hotărîre privind aprobarea Regulilor de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească (nr. 504/17, 3 iunie 2014)

1242. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea gradelor de calificare judecătorilor (nr. 534/18, 17 iunie 2014)

1243. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 670/21 din 5 august 2014.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1244. Ordin cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor TVA în conformitate cu standardele Uniunii Europene (nr. 1176, 7 august 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1245. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi (nr. 154, 7 august 2014) 

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte