RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
15.08.2014

Monitorul Oficial Nr. 238-246

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

538. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1301-VII, 8 august 2014)

539. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 108, 19 iunie 2014)

540. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) – Orizont 2020 (nr. 1269-VII, 31 iulie 2014)

541. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014–2020) – Orizont 2020 (nr. 142, 17 iulie 2014)

542. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1286-VII, 5 august 2014)

543 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 153, 17 iulie 2014)

544. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor echipamente (nr. 1287-VII, 5 august 2014)

545. Lege privind importul unor echipamente (nr. 154, 18 iulie 2014)

546. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1311-VII, 13 august 2014)

547. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 158, 18 iulie 2014)

548. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 1302-VII, 8 august 2014)

549. Lege pentru completarea articolului 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 159, 18 iulie 2014)

550. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II) (nr. 1270-VII, 31 iulie 2014)

551. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II) (nr. 165, 21 iulie 2014)

552. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II) (nr. 1271-VII, 31 iulie 2014)

553. Lege pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II) (nr. 166, 21 iulie 2014)

554. Decret pentru promulgarea Legii privind preluarea unei datorii de către stat (nr. 1303-VII, 8 august 2014)

555. Lege privind preluarea unei datorii de către stat (nr. 167, 21 iulie 2014)

556. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 1305-VII, 11 august 2014)

557. Lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 178, 25 iulie 2014)

558. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1304-VII, 8 august 2014)

559. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 180, 25 iulie 2014)

560. Decret privind numirea domnului Petru TRIBOI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Nisporeni (nr. 1296-VII, 7 august 2014)

561. Decret privind numirea domnului Tudor BERDILĂ în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Cantemir (nr. 1297-VII, 7 august 2014)

562. Decret privind numirea doamnei Stela BLEŞCEAGA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1298-VII, 7 august 2014)

563. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1299-VII, 7 august 2014)

564. Decret privind numirea doamnei Steliana LAZARI în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 1300-VII, 7 august 2014)

565. Decret privind eliberarea domnului Vitali DEREVENCO din funcţia de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 1307-VII, 11 august 2014)

566. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014 (nr. 1308-VII, 11 august 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

32. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (mecanismul de numire a rectorilor instituţiilor de învăţământ superior aflate în subordinea autorităţilor publice) (Sesizarea nr.19a/2014) (nr. 19, 3 iunie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Făleşti pe anul 2013 (nr. 33, 30 iunie 2014)

32. Hotărîre cu privire la Rapoartele auditurilor situaţiilor financiare şi conformităţii gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi la Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic în anul 2013 (nr. 35, 3 iulie 2014)

33. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013 (nr. 40, 22 iulie 2014.

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

693. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Legea privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari nr.39-XVI din 2 martie 2006 (nr. 644, 7 august 2014)

694. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii cu privire la mediere (nr. 646, 7 august 2014)

695. Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 647, 7 august 2014)

696.Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (nr. 648, 13 august 2014)

697. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 649, 13 august 2014)

698. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 650, 13 august 2014)

699. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 (nr. 651, 13 august 2014)

700. Hotărîre cu privire la crearea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (nr. 652, 13 august 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1162. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 118, 4 august 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1163. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.02:2014 „Instrucţiuni privind aplicarea normelor de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor” (nr. 133, 7 august 2014)

1164. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 25 la Indicatoarele de norme de deviz „Ac”, „S”, „G”, „I”, „V”, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11, nr.20, nr.33, nr.34, „C” (nr. 134, 7 august 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1165. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de expertiză a dopurilor (nr. 87, 18 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1166. Ordin pentru completarea şi modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (nr. 712, 28 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

1167. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 107, 30 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

1168. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat (nr. T/525/A, 15 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1169. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. (nr. 38/10, 31 iulie 2014)

1170. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 38/11, 31 iulie 2014)

1171. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 38/12, 31 iulie 2014)

1172. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 38/13, 31 iulie 2014)

1173. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EXCELENT BROKER” S.R.L. (nr. 38/14, 31 iulie 2014)

1174. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare „ROMASIG” S.R.L. (nr. 38/15, 31 iulie 2014)

1175. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 39/6, 8 august 2014)

1176. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 39/7, 8 august 2014)

1177. Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 29/4 din 23.05.2014 (nr. 39/8, 8 august 2014)

1178. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ONEŞTI-CREDIT” şi A.E.Î „PITUŞCA” (nr. 38/6-O, 31 iulie 2014)

1179. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BOIANCA NORD” (nr. 38/7-O, 31 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1180. Hotărîre privind suspendarea executării punctului 2 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 15 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău” (nr. 2615, 29 iulie 2014)

1181. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2616, 29 iulie 2014)

1182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budeşti, municipiul Chişinău (nr. 2617, 29 iulie 2014)

1183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roşu, raionul Cahul (nr. 2618, 29 iulie 2014)

1184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călăraşi (nr. 2619, 29 iulie 2014)

1185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 2620, 29 iulie 2014)

1186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bădragii Noi, raionul Edineţ (nr. 2621, 29 iulie 2014)

1187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 2622, 29 iulie 2014)

1188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Străşeni (nr. 2623, 29 iulie 2014)

1189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ştefan-Vodă (nr. 2624, 29 iulie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1190. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO” nr. 624 din 01.07.2014, nr. 626, 627, 628 din 08.07.2014, nr. 629, 630, 631 din 11.07.2014, nr. 632, 633 din 14.07.2014, nr. 634 din 16.07.2014 (nr. 105, 25 iulie 2014)

1191. Decizie cu privire la examinarea petiţiei dlui Talgat Moşaev (nr. 106, 25 iulie 2014)

1192. Decizie cu privire la eliberarea licenţelor de emisie (nr. 108, 25 iulie 2014)

1193. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008 (nr. 109, 25 iulie 2014)

1194. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale „TV-Comunicaţii Grup” SRL (nr. 110, 25 iulie 2014)

1195. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile de contestare a Deciziei CCA nr. 94 din 4 iulie 2014 (nr. 111, 25 iulie 2014)

1196. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 112, 25 iulie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1197. Ordin cu privire la evidenţa fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licenţiate (nr. 1169, 1 august 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1198. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 76, 11 august 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1199. Hotărîre cu privire la clasificarea de către bănci a creditelor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol (nr. 153, 7 august 2014). 

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

PARTEA V


Avize pierderi de acte