RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.07.2014

Monitorul Oficial Nr. 178-184

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

414. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (nr. 1220-VII, 30 iunie 2014)

415. Lege cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (nr. 92, 29 mai 2014)

416. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (nr. 1233-VII, 4 iulie 2014)

417. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (nr. 105, 12 iunie 2014)

418. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1234-VII, 4 iulie 2014)

419. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 110, 19 iunie 2014)

420. Hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 111, 26 iunie 2014)

421. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1221-VII, 30 iunie 2014)

422. Decret cu privire la unele probleme privind cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1222-VII, 30 iunie 2014)

423. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1223-VII, 30 iunie 2014)

424. Decret privind constituirea Comisiei Naţionale pentru Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (nr. 1224-VII, 2 iulie 2014)

425. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului privind cooperarea operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie (nr. 1225-VII, 2 iulie 2014)

426. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului William Henry MOSER (nr. 1226-VII, 3 iulie 2014)

427. Decret privind revocarea domnului Valeriu LAZĂR din funcţia de viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 1227-VII, 3 iulie 2014)

428. Decret privind numirea domnului Andrian CANDU în funcţia de viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 1228-VII, 3 iulie 2014)

429. Decret privind numirea doamnei Marina GALUPA în funcţia de judecător la Judecătoria Leova (nr. 1229-VII, 4 iulie 2014)

430. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1230-VII, 4 iulie 2014)

431. Decret privind numirea doamnei Silvia VRABII în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău (nr. 1231-VII, 4 iulie 2014)

432. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1232-VII, 4 iulie 2014)

433. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” (nr. 1235-VII, 4 iulie 2014)

434. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Silviu CONDREA (nr. 1236-VII, 7 iulie 2014)

435. Decret privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant nr. TF017415 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 1238-VII, 8 iulie 2014)

436. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului II la Memorandumul de înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est (nr. 1239-VII, 8 iulie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii executării bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Anenii Noi pe anul 2013 (nr. 27, 12 iunie 2014)

24. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii managementului financiar la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe exerciţiul bugetar 2013 (nr. 29, 13 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

543. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (nr. 487, 28 iunie 2014)

544. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 488, 28 iunie 2014)

545. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 492, 30 iunie 2014)

546. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (nr. 493, 30 iunie 2014)

547. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 494, 30 iunie 2014)

548. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 495, 30 iunie 2014)

549. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 499, 30 iunie 2014)

550. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării (nr. 503, 2 iulie 2014)

551. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor al Georgiei pentru anii 2014-2017 (nr. 504, 2 iulie 2014)

552. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia (nr. 505, 2 iulie 2014)

553. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei sociale (nr. 506, 2 iulie 2014)

554. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 507, 2 iulie 2014)

555. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul naţional de acţiuni 2013, încheiat la 23 aprilie 2014 (nr. 508, 2 iulie 2014)

556. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 509, 2 iulie 2014)

557. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 510, 2 iulie 2014)

558. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) (nr. 511, 2 iulie 2014)

559. Hotărîre privind casarea unor plantaţii perene (nr. 515, 2 iulie 2014)

560. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 516, 2 iulie 2014)

561. Hotărîre privind edificarea monumentului poetului Dumitru Matcovschi în s. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti (nr. 517, 2 iulie 2014)

562. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului (nr. 518, 2 iulie 2014)

563. Hotărîre cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate (nr. 519, 2 iulie 2014)

564. Hotărîre cu privire la transmiterea monumentului de arhitectură peisajeră „Parcul din satul Ţaul” (nr. 520, 2 iulie 2014)

565. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii”, PNA 2013, semnat la 26 martie 2014 (nr. 521, 3 iulie 2014)

566. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană şi semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 25-27 iunie 2014) (nr. 522, 3 iulie 2014)

567. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr. 523, 3 iulie 2014)

568. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, în Republica Bulgaria (or. Sofia, 1-2 iulie 2014) (nr. 524, 3 iulie 2014)

569. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 (nr. 525, 3 iulie 2014)

570. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014 (nr. 526, 3 iulie 2014)

571. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014 (nr. 527, 3 iulie 2014)

572. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 528, 3 iulie 2014)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc” (nr. 529, 3 iulie 2014)

574. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 4 septembrie 2013 (nr. 530, 3 iulie 2014)

575. Hotărîre cu privire la acţiunile de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică (nr. 531, 3 iulie 2014)

576. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului adiţional la Acordul privind transporturile aeriene dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel, semnat la Ierusalim la 22 iunie 1997 (nr. 532, 3 iulie 2014)

577. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (nr. 533, 3 iulie 2014)

578. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua arhivistului” (nr. 534, 7 iulie 2014)

579. Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2014-2015 (nr. 540, 7 iulie 2014)

580. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art. 104 lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 543, 8 iulie 2014)

581. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 545, 9 iulie 2014)

582. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002 (nr. 546, 9 iulie 2014)

583. Dispoziţie (nr. 64-d, 4 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

917. Ordin cu privire la aprobarea în calitate de reglementare de metrologie legală – procedură de măsurare legală (nr. 112, 24 iunie 2014)

918. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la „Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate” (nr. 115, 30 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

919. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 87, 30 iunie 2014)

920. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 89, 3 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

921. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 493, 9 iunie 2014)

922. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 549, 23 iunie 2014)

923. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 550, 23 iunie 2014)

924. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 551, 23 iunie 2014)

925. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 552, 23 iunie 2014)

926. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 553, 23 iunie 2014)

927. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 554, 23 iunie 2014)

928. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 555, 23 iunie 2014)

929. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 556, 23 iunie 2014)

930. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 557, 23 iunie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

931. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ECOCRED-DÎNGENI” (nr. 34/2, 27 iunie 2014)

932. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „POHREBENI CREDIT” (nr. 34/3, 27 iunie 2014)

933. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „BĂLŢMETREUT” (nr. 34/5, 27 iunie 2014)

934. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „MOLDELECTROMONTAJ” (nr. 34/6, 27 iunie 2014)

935. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii Mixte Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 34/18, 27 iunie 2014)

936. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „GAMMA BROKER” S.R.L. (nr. 34/19, 27 iunie 2014)

937. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 35/1, 4 iulie 2014)

938. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/3, 4 iulie 2014)

939. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „COMBINATUL AUTO NR. 1” (nr. 35/4, 4 iulie 2014)

940. Hotărîre cu privire la înregistrarea suplimentului la prospectul ofertei publice de acţiuni pe piaţa primară (nr. 35/5, 4 iulie 2014)

941. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 16/11-O din 30.04.2010 (nr. 34/4-O, 27 iunie 2014)

942. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „COSTULENI” şi A.E.Î. „SCULENI” (nr. 35/9-O, 4 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

943. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2013 (nr. 2509, 15 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

944. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 75, 12 iunie 2014)

945. Decizie cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie (nr. 76, 12 iunie 2014)

946. Decizie cu privire la solicitarea Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” (nr. 77, 12 iunie 2014)

947. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune prin satelit „EST 1 TV” (nr. 78, 12 iunie 2014)

948. Decizie cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (nr. 79, 12 iunie 2014)

949. Decizie cu privire la aprobarea concepţiilor generale ale serviciilor de programe (nr. 80, 12 iunie 2014)

950. Decizie cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative „Время”, „Сегодня”, „Вести”, „Новости 24” şi „Вести” transmise şi retransmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune „Prime”, „TV 7”, „RTR Moldova”, „Ren Moldova” şi „Rossia 24” (nr. 94, 4 iulie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

951. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător la unele instanţe judecătoreşti (nr. 558/19, 1 iulie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

952. Ordin privind modificarea unor ordine ale IFPS (nr. 992, 4 iulie 2014)

953. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007 (nr. 993, 7 iulie 2014)

954. Ordin privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea (nr. 995, 7 iulie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte