RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
04.07.2014

Monitorul Oficial Nr. 174-177

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

388. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 1203-VII, 24 iunie 2014)

389. Lege pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 55, 12 iunie 2014)

390. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1211-VII, 26 iunie 2014)

391. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 75, 19 iunie 2014)

392. Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului (nr. 1204-VII, 24 iunie 2014)

393. Lege privind evaluarea impactului asupra mediului (nr.86, 29 mai 2014)

394. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (nr. 1205-VII, 24 iunie 2014)

395. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (nr.89, 29 mai 2014)

396. Decret pentru promulgarea Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic (nr. 1212-VII, 26 iunie 2014)

397. Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic (nr. 91, 29 mai 2014)

398. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1216-VII, 27 iunie 2014)

399. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 93, 29 mai 2014)

400. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (nr. 1218-VII, 30 iunie 2014)

401. Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (nr. 95, 12 iunie 2014)

402. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (nr. 1219-VII, 30 iunie 2014)

403. Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (nr. 96, 12 iunie 2014)

404. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1206-VII, 24 iunie 2014)

405. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 98, 12 iunie 2014)

406. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal (nr. 1210-VII, 26 iunie 2014)

407. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal (nr. 99, 12 iunie 2014)

408. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (nr. 1217-VII, 27 iunie 2014)

409. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (nr. 107, 19 iunie 2014)

410. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1207-VII, 24 iunie 2014)

411. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) – Orizont 2020 (nr. 1213-VII, 26 iunie 2014)

412. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 1214-VII, 26 iunie 2014)

413. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2014 – ianuarie 2015 (nr. 1215-VII, 26 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

527. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a dlui Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Republica Franceză şi Principatul Monaco (15-19 iunie 2014) (nr. 478, 23 iunie 2014)

528. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 480, 24 iunie 2014)

529. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016 şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 (nr. 484, 26 iunie 2014)

530. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 485, 26 iunie 2014)

531. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind supravegherea pieţei (nr. 486, 26 iunie 2014)

532. Hotărîre privind aprobarea pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 489, 28 iunie 2014)

533. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 490, 30 iunie 2014)

534. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 491, 30 iunie 2014)

535. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate (nr. 496, 30 iunie 2014)

536. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind preluarea unei datorii de către stat (nr. 497, 30 iunie 2014)

537. Hotărîre cu privire la aprobarea stemei, drapelului şi Regulamentului de utilizare a stemei şi a drapelului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 500, 1 iulie 2014)

538. Hotărîre cu privire la fondarea Întreprinderii de Stat „Vestmoldtransgaz” (nr. 501, 1 iulie 2014)

539. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012 (nr. 502, 2 iulie 2014)

540. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art. 103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 512, 2 iulie 2014)

541. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 513, 2 iulie 2014)

542. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 514, 2 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

905. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale NRS 01-04:2014 „Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei” (nr. 71, 22 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

906. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 79, 20 iunie 2014)

907. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 83, 25 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

908. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 31 din 24.02.2010 (nr. 124, 9 iunie 2014)

909. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 39 din 10 martie 2014 (nr. 140, 25 iunie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

910. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Viitorul Nostru” (nr. 34/7, 27 iunie 2014)

911. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „INSTANT ASIG” S.R.L. (nr. 34/15, 27 iunie 2014)

912. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 34/16, 27 iunie 2014)

913. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 34/17, 27 iunie 2014)

914. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 50/8 din 30 noiembrie 2012 (nr. 34/20, 27 iunie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

915. Decizie (nr. ASO-20, 16 iunie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

916. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 119, 26 iunie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte