RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.02.2020

Monitorul Oficial Nr. 44-54

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

33. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1449-VIII, 4 februarie 2020)

34. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor artiști ai Orchestrei de Muzică Populară „Folclor” (nr. 1450-VIII, 6 februarie 2020)

35. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1452-VIII, 12 februarie 2020)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

35. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2019 (nr. 1, 13 ianuarie 2020)

36. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 6 pct. 111) din Codul de procedură penală (definiția noțiunii de „eroare gravă de fapt”) (sesizările nr. 122g/2019 și nr. 216g/2019) (nr. 2, 23 ianuarie 2020)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” (nr. 1, 24 ianuarie 2020)

9. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței activității întreprinderilor de stat al căror fondator în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei” (nr. 3, 29 ianuarie 2020)

10. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei (nr. 4, 30 ianuarie 2020)

11. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei (nr. 5, 30 ianuarie 2020)

PARTEA II


Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

96. Hotărâre pentru aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar (nr. 42, 29 ianuarie 2020)

97. Hotărîre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 48, 29 ianuarie 2020)

98. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 51, 5 februarie 2020)

99. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 179/2003 privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetățenilor în Banca de Economii (nr. 54, 5 februarie 2020)

100. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare (nr. 57, 5 februarie 2020)

101. Hotărâre cu privire la numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră, cu reședința la Ankara (nr. 67, 12 februarie 2020)

102. Hotărâre сu privire la rechemarea domnului Mihai GRIBINCEA din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România și, prin cumul, în Muntenegru și în Republica Serbia (nr. 68, 12 februarie 2020)

103. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Vitalie RUSU din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă și, prin cumul, pe lângă Sfântul Scaun (nr. 69, 12 februarie 2020)

104. Hotărâre сu privire la rechemarea domnului Victor OSIPOV din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria și, prin cumul, în Republica Slovacă, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă OSCE şi Reprezentant pe lângă Biroul Naţiunilor Unite de la Viena (nr. 70, 12 februarie 2020)

105. Hotărâre сu privire la rechemarea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei și, prin cumul, în Republica Finlanda, în Regatul Norvegiei și în Republica Islanda (nr. 71, 12 februarie 2020)

106. Hotărâre сu privire la rechemarea domnului Denis JELIMALAI din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 72, 12 februarie 2020)

107. Hotărâre сu privire la rechemarea domnului Ștefan GORDA din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria și, prin cumul, în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania (nr. 73, 12 februarie 2020)

108. Hotărâre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2020 (nr. 74, 12 februarie 2020)

109. Hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale (nr. 75, 12 februarie 2020)

110. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 77, 12 februarie 2020)

111. Hotărâre privind implementarea unor acțiuni pentru finalizarea procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră (nr. 78, 12 februarie 2020)

112. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la moratoriul asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (nr. 79, 12 februarie 2020)

113. Hotărâre cu privirea la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 80, 12 februarie 2020)

114. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 81, 12 februarie 2020)

115. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 82, 12 februarie 2020)

116. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 83, 12 februarie 2020)

117. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 84, 12 februarie 2020)

118. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 85, 12 februarie 2020)

119. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la suspendarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție (nr. 86, 12 februarie 2020)

120. Hotărâre cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii virusului gripei aviare (nr. 87, 12 februarie 2020)

121. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei (nr. 38-d, 7 februarie 2020)

122. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru revizuirea cadrului normativ existent privind procesul de editare și asigurare a elevilor cu manuale școlare (nr. 39-d, 12 februarie 2020)

123. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Mihail SOȚCHI (nr. 40-d, 12 februarie 2020)

124. Dispoziţie cu privire la restabilirea în funcţie a domnului Eduard VECVERT (nr. 41-d, 12 februarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

164. Ordin cu privire la aprobarea tarifului pentru clasificarea categoriei de confort al autobuzelor/autocarelor (nr. 17, 31 ianuarie 2020)

165. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului subdiviziunii de intervenție destinate lichidării accidentelor pe cale ferată (nr. 23, 3 februarie 2020)

166. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Catalogul documentelor normative în construcții-2020, Ediția I” (nr. 33, 7 februarie 2020)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

167. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 8, 15 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

168. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 27-t-01, 31 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

169. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79 din 2 aprilie 2019 (nr. 11, 20 ianuarie 2020)

170. Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului de produse în fitotehnie, horticultură și de obiecte ale regnului vegetal achiziționate de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător (nr. 14, 24 ianuarie 2020)

171. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 21, 4 februarie 2020)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

172. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

173. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale (nr. 535/2019, 27 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

174. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000020, 4 februarie 2020)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

175. Decizie cu privire la anularea Deciziei nr. 12/616 din 22.03.2016 cu privire la revocarea Deciziei de eliberare a avizului Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) din 21.10.2011 (nr. 35/310, 10 februarie 2020)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

176. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Întreprinderea Mixtă „VINIA TRAIAN” S.A. (nr. 5/2, 10 februarie 2020)

177. Hotărâre referitor la retragerea licenței Societății Comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” SRL (nr. 5/7, 10 februarie 2020)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

178. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Tîrnova, raionul Dondușeni (nr. 3669, 4 februerie 2020)

179. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Nucăreni, raionul Telenești (nr. 3670, 4 februarie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

180. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare (nr. 61/220, 30 decembrie 2019)

181. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 2/3, 23 ianuarie 2020)

182. Decizie cu privire la bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori/furnizori de servicii media audiovizuale în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018, Decizia CCA nr. 31/194 din 19 noiembrie 2018 (3/11, 30 ianuarie 2020)

183. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (3/12, 30 ianuarie 2020)

184. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, mun. Hâncești, de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 3/13, 30 ianuarie 2020)

185. Decizie cu privire la examinarea demersului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (nr. 3/15, 30 ianuarie 2020)

186. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2019 (nr. 3/16, 30 ianuarie 2020)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

187. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008 (nr. 7, 17 ianuarie 2020)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

188. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 24, 6 februarie 2020)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte