RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.02.2017

Monitorul Oficial Nr. 40-49

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

82. Lege privind piaţa produselor petroliere (nr. 461-XV, 30 iulie 2001)

83. Lege privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (nr. 116, 18 mai 2012)

84. Decret pentru promulgarea Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 57-VIII, 1 februarie 2017)

85. Lege privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 288, 16 decembrie 2016)

86. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” (nr. 58-VIII, 2 februarie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

9. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi referitoare la executarea creanțelor împotriva statului (Sesizarea nr. 80g/2016) (nr. 32, 17 noiembrie 2016)

10. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.72g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 5 august 2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 (competența Guvernului de a stabili modalitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarului public) (nr. 41, 8 iulie 2016)

11. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art. 325 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (modificarea învinuirii în instanţa de judecată) (nr. 68, 12 octombrie 2016)

12. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 1 al Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 72, 12 octombrie 2016)

13. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (tariful energiei regenerabile) (nr. 73, 12 octombrie 2016)

14. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 10 și articolul 11 din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (condițiile de accedere în profesia de avocat) (nr. 74, 12 octombrie 2016)

15. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 115a/2016 privind controlul constituţionalităţii Art.IV din Legea nr.126 din 9 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție) (nr. 76, 12 octombrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

97. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1451, 30 decembrie 2016)

98. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 1458, 30 decembrie 2016)

99. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 (nr. 1460, 30 decembrie 2016)

100. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 42, 1 februarie 2017)

101. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 43, 1 februarie 2017)

102. Hotărîre cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului (nr. 56, 6 februarie 2017)

103. Hotărîre cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii de licență, master, doctorat în cadrul instituțiilor de învățămînt superior (nr. 57, 6 februarie 2017)

104. Hotărîre cu privire la sărbătorirea aniversării a 80-a a compozitorului Eugen DOGA (nr. 58, 6 februarie 2017)

105. Hotărîre cu privire la aprobarea măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje la nivel naţional (nr. 59, 7 februarie 2017)

106. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 61, 8 februarie 2017)

107. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniile educației, culturii, științei, tineretului și sportului (nr. 62, 8 februarie 2017)

108. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 63, 8 februarie 2017)

109. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012, şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 64, 8 februarie 2017)

110. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 65, 8 februarie 2017)

111. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 66, 8 februarie 2017)

112. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 67, 8 februarie 2017)

113. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Ucraina (13 februarie 2017, or. Kiev) (nr. 68, 8 februarie 2017)

114. Dispoziţie (nr. 6-d, 2 februarie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

157. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 13, 20 ianuarie 2017)

158. Ordin cu privire la aprobarea formularului-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică (nr. 14, 26 ianuarie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

159. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Macarenco Vladislav, cu teritoriul de activitate în r-nul Ocniţa (nr. 40, 26 ianuarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

160. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr.4/2, 3 februarie 2017)

161. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind verificarea datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și companiilor de asigurări (nr.4/3, 3 februarie 2017)

162. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „MOLDSISTEMAUTOMATICA” (nr.4/4, 3 februarie 2017)

163. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROFIN” (nr.4/5, 3 februarie 2017)

164. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr.4/10, 3 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

165. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 490, 25 octombrie 2016)

166. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 491, 25 octombrie 2016)

167. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Adunării Parlamentare a OSCE la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 492, 25 octombrie 2016)

168. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 493, 25 octombrie 2016)

169. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Parlamentului European în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 494, 25 octombrie 2016)

170. Hotărîre cu privire la înregistrarea unor interpreți din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 (nr. 495, 25 octombrie 2016)

171. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Organizației neguvernamentale “Inițiative Legislative Moderne” din Ucraina în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 496, 25 octombrie 2016)

172. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 497, 25 octombrie 2016)

173. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/28 din 21 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon, și contestația nr. CEC-10/31 din 21 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Laguta (nr. 498, 25 octombrie 2016)

174. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău (nr. 499, 25 octombrie 2016)

175. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tohatin, municipiul Chișinău (nr. 500, 25 octombrie 2016)

176. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 501, 25 octombrie 2016)

177. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016” (nr. 502, 28 octombrie 2016)

178. Hotărîre cu privire la executarea hotărîrii Curţii de Apel Chișinău din 28 octombrie 2016 (dosar nr. 3-313/16) (nr. 503, 28 octombrie 2016)

179. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 389 din 14 octombrie 2016 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 504, 28 octombrie 2016)

180. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 505, 28 octombrie 2016)

181. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea dnei Maia Laguta, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 506, 28 octombrie 2016)

182. Hotărîre privind suspendarea împuternicirilor unor persoane de încredere înregistrate prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 341 din 4 octombrie 2016 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Igor Dodon, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (nr. 507, 28 octombrie 2016)

183. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea organizaţiei obşteşti daneze „SILBA-Support Initiative for Liberty and Democracy” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 508, 28 octombrie 2016)

184. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Societății „German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 509, 28 octombrie 2016)

185. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 510, 28 octombrie 2016)

186. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Indonezia în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 511, 28 octombrie 2016)

187. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 512, 28 octombrie 2016)

188. Hotărîre cu privire la înregistrarea unor interpreți din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 (nr. 513, 28 octombrie 2016)

189. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, la situația din data de 28 octombrie 2016 (nr. 514, 29 octombrie 2016)

190. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea organizaţiei obşteşti daneze „SILBA-Support Initiative for Liberty and Democracy” la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 515, 30 octombrie 2016)

191. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 518, 2 noiembrie 2016)

192. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 519, 2 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

193. Extras din Hotărîrea nr. 26/2 din 17 ianuarie 2017.

194. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 30/2 din 17 ianuarie 2017 cu privire la desfășurarea concursului pentru numirea membrilor în componența Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, din rîndul reprezentanţilor societăţii civile.

195. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 50/3 din 24 ianuarie 2017.

196. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 51/3 din 24 ianuarie 2017.

197. Extras din Hotărîrea nr. 56/3 din 24 ianuarie 2017.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

198. Ordin privind abrogarea Ordinului IFPS nr.185 din 27.02.2014 cu privire la evidența fiscală a notarilor publici (nr. 1136, 4 noiembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte