RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.02.2020

Monitorul Oficial Nr. 36-43

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

29. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Costuleni, raionul Ungheni (nr. 1445-VIII, 30 ianuarie 2020)

30. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1446-VIII, 3 februarie 2020)

31. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai organelor procuraturii (nr. 1447-VIII, 3 februarie 2020)

32. Decret privind rechemarea domnului Iurie BODRUG din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 1448-VIII, 4 februarie 2020)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

12. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 11 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale (condițiile privind plata indemnizației paternale) (nr. 120, 21 noiembrie 2019)

13. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 147a/2019 referitoare la controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 68 din 5 iulie 2019 privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 126, 28 noiembrie 2019)

14. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 243 din Codul contravențional (părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier) (nr. 127, 28 noiembrie 2019)

15. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare (contestarea procesului-verbal de conciliere) (nr. 128, 2 decembrie 2019)

16. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 200g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 260 alin. (1) din Codul de procedură civilă (suspendarea procesului civil) (nr. 134, 5 decembrie 2019)

17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 3132 din Codul contravențional (sancțiunea pentru nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese) (nr. 135, 9 decembrie 2019)

18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2264 din Codul fiscal (perioada de estimare a impozitului pe venit) (nr. 136, 9 decembrie 2019)

19. Decizie pentru sistarea procesului privind controlul constituționalității Hotărârilor Guvernului nr. 815 din 9 decembrie 2009, nr. 105 din 18 februarie 2011, nr. 667 din 12 septembrie 2011 și nr. 336 din 3 mai 2010 (sesizarea nr. 189a/2019) (nr. 137, 9 decembrie 2019)

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 198g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (1) lit. a) și alin. (6) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (nr. 138, 9 decembrie 2019)

21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și a articolului 37 lit. d) din Legea nr. 1453 din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 139, 12 decembrie 2019)

22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 290 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 140, 12 decembrie 2019)

23. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) şi a articolului 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (evaluarea performanțelor profesionale și încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public cu statut special) (nr. 141, 12 decembrie 2019)

24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art. XXXI alin. (1) din Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 142, 12 decembrie 2019)

25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (6) din Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (nr. 143, 16 decembrie 2019)

26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „în mod intenționat sau din neglijență, acestea refuză să se supună unei inspecții desfășurate în conformitate cu articolele 56 și 57” conținut în articolul 68 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (nr. 144, 16 decembrie 2019)

27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.178g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 lit. k1 ) și articolului 21 alin. (2) lit. j) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (nr. 145, 16 decembrie 2019)

28. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 213g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 328 din Codul penal (nr. 146, 19 decembrie 2019)

29. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 215g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 147, 19 decembrie 2019)

30. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 188g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 53 din Codul de procedură civilă (examinarea cererii de recuzare) (nr. 148, 23 decembrie 2019)

31. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (participanții la judecarea plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală) (nr. 149, 26 decembrie 2019)

32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 143 alin. (7) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 150, 26 decembrie 2019)

33. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 203a/2019 privind controlul constituționalității articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 151, 26 decembrie 2019)

34. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 208g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 225 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 152, 26 decembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

62. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice (nr. 24, 22 ianuarie 2020)

63. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 40, 29 ianuarie 2020)

64. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 52, 5 februarie 2020)

65. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării (nr. 53, 5 februarie 2020)

66. Hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 58, 5 februarie 2020)

67. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 37 alineatul (11) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 59, 5 februarie 2020)

68. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 60, 5 februarie 2020)

69. Hotărâre cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei (nr. 61, 5 februarie 2020)

70. Hotărâre сu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției (nr. 62, 5 februarie 2020)

71. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 63, 5 februarie 2020)

72. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (nr. 64, 5 februarie 2020)

73. Hotărâre сu privire la schimbarea categoriei de destinație a unui teren (nr. 65, 5 februarie 2020)

74. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 515/2019 cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărâri de Guvern (nr. 66, 5 februarie 2020)

75. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia DONȚU (nr. 17-d, 5 februarie 2020)

76. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Igor VÎLCU (nr. 18-d, 5 februarie 2020)

77. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Oleg LIȘCENCO (nr. 19-d, 5 februarie 2020)

78. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vadim DERMENJI (nr. 20-d, 5 februarie 2020)

79. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Viorica COSTIN-MOROZAN (nr. 21-d, 5 februarie 2020)

80. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Valeriu GÎRLĂ (nr. 22-d, 5 februarie 2020)

81. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Galina ZAMURDAC (nr. 23-d, 5 februarie 2020)

82. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe ANGHEL (nr. 24-d, 5 februarie 2020)

83. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Denis POTEREANU (nr. 25-d, 5 februarie 2020)

84. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Pavel BACAL (nr. 26-d, 5 februarie 2020)

85. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu JEREGHI (nr. 27-d, 5 februarie 2020)

86. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vladimir IZMAN (nr. 28-d, 5 februarie 2020)

87. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Victor GANDRABUR (nr. 29-d, 5 februarie 2020)

88. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Fiodor CUCER (nr. 30-d, 5 februarie 2020)

89. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Iurie DEMENTIEV (nr. 31-d, 5 februarie 2020)

90. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Iurii MORARI (nr. 32-d, 5 februarie 2020)

91. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana PANFILI (nr. 33-d, 5 februarie 2020)

92. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ruslan SOCOL (nr. 34-d, 5 februarie 2020)

93. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Silvia BADRAJAN (nr. 35-d, 5 februarie 2020)

94. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Lora GROSU (nr. 36-d, 5 februarie 2020)

95. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Ana BUHNEA (nr. 37-d, 5 februarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

118. Ordin cu privire la implementarea unor prevederi ale Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică și ale Legii nr.108/2016 cu privire la gazele naturale (nr. 363, 31 decembrie 2019)

119. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 15, 29 ianuarie 2020)

120. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.10:2015/A2:2020 „Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Centrale termice” (nr. 18, 31 ianuarie 2020)

121. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.05:2016/A2:2020 „Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Surse autonome pentru alimentare cu căldură” (nr. 19, 31 ianuarie 2020)

122. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.01:2014/A5:2020 „Instalații de gaze. Sisteme de distribuție a gazelor” (nr. 20, 31 ianuarie 2020)

123. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.01:2014/A2:2020 „Instalații de gaze. Dispoziții generale de proiectare și construcție a sistemelor de distribuție a gazelor din țevi de metal și polietilenă” (nr. 21, 31 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

124. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 37, 17 ianuarie 2020)

125. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 38, 17 ianuarie 2020)

126. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 40, 17 ianuarie 2020)

127. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 41, 17 ianuarie 2020)

128. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 42, 17 ianuarie 2020)

129. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 43, 17 ianuarie 2020)

130. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 44, 17 ianuarie 2020)

131. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 45, 17 ianuarie 2020)

132. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 46, 17 ianuarie 2020)

133. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 47, 17 ianuarie 2020)

134. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 48, 17 ianuarie 2020)

135. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 49, 17 ianuarie 2020)

136. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 50, 17 ianuarie 2020)

137. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 51, 17 ianuarie 2020)

138. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 52, 17 ianuarie 2020)

139. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 53, 17 ianuarie 2020)

140. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 54, 17 ianuarie 2020)

141. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 55, 17 ianuarie 2020)

142. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 77, 24 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

143. Ordin сu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ (nr. 9, 15 ianuarie 2020, nr. 12, 15 ianuarie 2020)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

144. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 576-O, 31 decembrie 2019)

145. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 18-O, 17 ianuarie 2020)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

146. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 3/1, 27 ianuarie 2020)

147. Hotărâre referitor la retragerea licenței Societății de Broker de Asigurare-Reasigurare „TOP BROKER” SRL (nr. 3/10, 27 ianuarie 2020)

148. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 4/3, 3 februarie 2020)

149. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/4, 3 februarie 2020)

150. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/6/2019 (nr. 4/5, 3 februarie 2020)

151. Hotărâre referitor la retragerea licenței Întreprinderii cu Capital Străin „WVP Broker de Asigurare” SRL (nr. 4/9, 3 februarie 2020)

152. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „SATUL NOU” (nr. 4/11, 3 februarie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

153. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a plângerii și cererii privind dreptul la replică din partea președintelui Asociației Obștești „Unirea – Onoare, Demnitate și Patrie”, Vlad Bilețchi (nr. 61/214, 30 decembrie 2019)

154. Decizie cu privire la examinarea și aprobarea Structurii serviciilor media audiovizuale ale unor furnizori de servicii media (nr. 61/221, 30 decembrie 2019)

155. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 61/226, 30 decembrie 2019)

156. Decizie cu privire la uniformizarea nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale și aprobarea Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 61/227, 30 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

157. Decizie (nr. ASER-93, 12 decembrie 2019)

158. Decizie (nr. ASER-94, 12 decembrie 2019)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

159. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 4-A, 11 ianuarie 2020)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

160. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 43, 27 ianuarie 2020)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

161. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe (nr. 12, 24 ianuarie 2020)

162. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 13, 24 ianuarie 2020)

163. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 15, 29 ianuarie 2020)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte