RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.01.2020

Monitorul Oficial Nr. 24-34

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

22. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1443-VIII, 29 ianuarie 2020)

23. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 193, 20 decembrie 2019)

24. Decret privind modificarea anexei nr. 8 la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2264-VII din 8 august 2016 (nr. 1439-VIII, 27 ianuarie 2020)

25. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1196-VIII din 2 iulie 2019 (nr. 1440-VIII, 27 ianuarie 2020)

26. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2020 (nr. 1441-VIII, 28 ianuarie 2020)

27. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1442-VIII, 28 ianuarie 2020)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

39. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (nr. 641, 17 decembrie 2019)

40. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 25, 22 ianuarie 2020)

41. Hotărîre cu privire restabilirea în funcţie a domnului Alexandru PÎNZARI (nr. 36, 29 ianuarie 2020)

42. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Anna HARLAMENCO (nr. 37, 29 ianuarie 2020)

43. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Olga CEBOTARI (nr. 38, 29 ianuarie 2020)

44. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 (nr. 39, 29 ianuarie 2020)

45. Hotărîre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/2012 cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 41, 29 ianuarie 2020)

46. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (nr. 43, 29 ianuarie 2020)

47. Hotărîre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare și a Regulamentului acesteia (nr. 44, 29 ianuarie 2020)

48. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 45, 29 ianuarie 2020)

49. Hotărîre privind aprobarea bugetului Instituției publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020 (nr. 46, 29 ianuarie 2020)

50. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 47, 29 ianuarie 2020)

51. Hotărîre privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2020-2022 (nr. 49, 29 ianuarie 2020)

52. Dispoziţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) (nr. 8-d, 23 ianuarie 2020)

53. Dispoziţie cu privire eliberarea din funcţie a domnului Alexandru PÎNZARI (nr. 11-d, 29 ianuarie 2020)

54. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail RUSU (nr. 12-d, 29 ianuarie 2020)

55. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie ȚEPORDEI (nr. 13-d, 29 ianuarie 2020)

56. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare și a Regulamentului acesteia (nr. 14-d, 29 ianuarie 2020)

57. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg TOFILAT (nr. 15-d, 29 ianuarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

82. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.10:2015/A1:2019 „Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Centrale termice” (nr. 9, 21 ianuarie 2020)

83. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.08:2016/A1:2020 „Clădiri civile. Blocuri locative” (nr. 12, 24 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

84. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 12, 20 ianuarie 2020)

85. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată (nr. 17, 27 ianuarie 2020)

86. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 19, 28 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

87. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 90/16-A, 28 ianuarie 2020)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

88. Ordin privind completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 69/2016 (nr. 4, 28 ianuarie 2020)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

89. Ordin referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu (nr. 565-O, 24 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

90. Hotărâre privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici” (nr. 393/2019, 1 noiembrie 2019)

91. Hotărâre privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” (nr. 394/2019, 1 noiembrie 2019)

92. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 283/2016 din 15.11.2016 (nr. 537/2019, 27 decembrie 2019)

93. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 282/2016 din 11.11.2016 (nr. 538/2019, 27 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

94. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hîncești și aprobarea statului de personal al aparatului acestuia pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3554, 13 ianuarie 2020)

95. Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3555, 13 ianuarie 2020)

96. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3556, 13 ianuarie 2020)

97. Hotărâre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (nr. 3557, 13 ianuarie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

98. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca (nr. 61/212, 30 decembrie 2019)

99. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a sesizării ICS „Bemol Retail” SRL (nr. 61/213, 30 decembrie 2019)

100. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a plângerii din partea dlui Boris Bazan (nr. 61/215, 30 decembrie 2019)

101. Decizie cu privire la bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori/furnizori de servicii media audiovizuale în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018, Decizia CCA 31/194 din 19 noiembrie 2018 (nr. 61/222, 30 decembrie 2019)

102. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 61/224, 30 decembrie 2019)

103. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 61/225, 30 decembrie 2019)

104. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache (nr. 61/228, 30 decembrie 2019)

105. Decizie cu privire la examinarea demersului Comunității Evreiești din Republica Moldova (nr. 1/2, 20 ianuarie 2020)

106. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 2/6, 23 ianuarie 2020)

Acte ale Consiliului Concurenţei

107. Decizie (nr. OTN-95, 12 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

108. Ordin cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 36, 23 ianuarie 2020)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte