RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.01.2020

Monitorul Oficial Nr. 14-23

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

12. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Păulești, raionul Călărași (nr. 1427-VIII, 14 ianuarie 2020)

13. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 1428-VIII, 15 ianuarie 2020)

14. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1429-VIII, 15 ianuarie 2020)

15. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1430-VIII, 15 ianuarie 2020)

16. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai serviciului diplomatic (nr. 1431-VIII, 17 ianuarie 2020)

17. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 1432-VIII, 17 ianuarie 2020)

18. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Masanobu YOSHII (nr. 1433-VIII, 17 ianuarie 2020)

19. Decret privind numirea domnului Ghenadie IURCO în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul administrației publice locale și dezvoltării regionale (nr. 1434-VIII, 20 ianuarie 2020)

20. Decret pentru aprobarea semnării Acordului cu privire la colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii corupției (nr. 1435-VIII, 21 ianuarie 2020)

21. Decret pentru aprobarea semnării Comunicatului Comun privind stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Barbados (nr. 1436-VIII, 21 ianuarie 2020)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

8. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 194g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 2876 din Codul fiscal (avizul pentru plata impozitului de avere)(nr. 130, 2 decembrie 2019)

9. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.158g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 3302 și 3521 din Codul penal (nr. 131, 5 decembrie 2019)

10. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 cu privire la instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenți și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști (plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști [2]) (nr. 132, 5 decembrie 2019)

11. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264 din Codul fiscal (termenul de prescripție pentru determinarea obligațiilor fiscale) (nr. 133, 5 decembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

28. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor (nr. 2, 3 ianuarie 2020)

29. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 22, 22 ianuarie 2020)

30. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale (nr. 23, 22 ianuarie 2020)

31. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 26, 22 ianuarie 2020)

32. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chișinău la 19 iunie 2006, pentru teritoriile Aruba, Curaçao și Sint Maarten, semnat la 29 august 2019 (nr. 28, 22 ianuarie 2020)

33. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 29, 22 ianuarie 2020)

34. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 30, 22 ianuarie 2020)

35. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 31, 22 ianuarie 2020)

36. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2018 cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020” (nr. 32, 22 ianuarie 2020)

37. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea națională a riscurilor în domeniu, precum și pentru realizarea angajamentelor asumate față de partenerii externi de dezvoltare (nr. 6-d, 16 ianuarie 2020)

38. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Ion Chicu, Prim-ministru, la evenimentul dedicat celei de-a 75-a aniversări de la eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau, Republica Polonă (26-28 ianuarie 2020) (nr. 7-d, 21 ianuarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

53. Ordin сu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii de măsură a temperaturii în infraroșu (nr. 362, 30 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

54. Ordin privind modificarea și completarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.159/2016 (nr. 182, 31 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

55. Ordin сu privire la registrele notariale și modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială (nr. 329, 10 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

56. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 209-t-13, 31 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

57. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 (nr. 1515/375-A, 31 decembrie 2019)

58. Ordin cu privire la modificarea pct.23 din Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1526/380-A, 31 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

59. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.579-O din 31.12.2019 cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 03-O, 3 ianuarie 2020)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

60. Hotărâre privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale (nr. 420/2019, 22 noiembrie 2019)

61. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor (nr. 421/2019, 22 noiembrie 2019)

62. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (nr. 422/2019, 22 noiembrie 2019)

63. Hotărâre cu privire la aprobarea Codului rețelelor electrice (nr. 423/2019, 22 noiembrie 2019)

64. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic (nr. 424/2019, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

65. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 01 la actul tehnico-normativ „Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor”, ediția 04 (nr. 01/GEN, 13 ianuarie 2020)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

66. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 1/3, 15 ianuarie 2020)

67. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/4, 15 ianuarie 2020)

68. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „SADÎC” (nr. 1/6, 15 ianuarie 2020)

69. Hotărâre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SUCCES ASIG” SRL (nr.1/11, 15 ianuarie 2020)

70. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/1, 20 ianuarie 2020)

71. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „TOCUȘOR” (nr. 2/2, 20 ianuarie 2020)

72. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „UNIVERSUL” (nr. 2/3, 20 ianuarie 2020)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

73. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hîncești, în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 3494, 31 decembrie 2019)

74. Hotărâre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești (nr. 3495, 31 decembrie 2019)

75. Hotărâre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești (nr. 3496, 31 decembrie 2019)

76. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hîncești (nr. 3531, 10 ianuarie 2020)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

77. Decizie cu privire la aprobarea conceptuală a Proiectului Regulamentului privind asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz și auz (nr. 61/216, 30 decembrie 2019)

78. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea rețelelor statale nr. II și III de televiziune analogică terestră, anunțat prin Decizia nr. 57/189 din 8 noiembrie 2019 (nr. 61/218, 30 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

79. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente (nr. 623, 31 decembrie 2019)

80. Ordin privind aprobarea formularului și a modului de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată pentru subiecții impozabili indicați la аrt.94 lit.d) din Codul fiscal (nr. 12, 14 ianuarie 2020)

81. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 (nr. 16, 15 ianuarie 2020)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte