RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
17.01.2020

Monitorul Oficial Nr. 7-13

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

10. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD) (nr. 1425-VIII, 27 decembrie 2019)

11. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț cu privire la actualizarea Anexei XV la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 1426-VIII, 3 ianuarie 2020)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 16 alin. (9) din Legea nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (accesul la informațiile privind declararea voluntară a bunurilor) (Sesizarea nr. 106g/2019) (nr. 29, 12 decembrie 2019)

2. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 232e/2019) (nr. 31, 27 decembrie 2019)

3. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.131g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (nr. 116, 14 noiembrie 2019)

4. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.165g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „indicat la alin. (1)” conținut în articolul 326 alin. (11) din Codul penal (traficul de influență) (nr. 117, 14 noiembrie 2019)

5. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (11) din Codul penal (abuzul de serviciu în sectorul privat soldat cu urmări grave) (nr. 118, 18 noiembrie 2019)

6. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (nr. 119, 18 noiembrie 2019)

7. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 179g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere (nr. 129, 2 decembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” (nr. 68, 26 noiembrie 2019)

2. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto” (nr. 69, 27 noiembrie 2019)

3. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 72, 12 decembrie 2019)

4. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” (nr. 73, 13 decembrie 2019)

5. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității cu tematica „Acordarea sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost efectuată conform criteriilor stabilite?” (nr. 74, 16 decembrie 2019)

6. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 75, 17 decembrie 2019)

7. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 76, 17 decembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 (nr. 698, 27 decembrie 2019)

13. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate animală și publică la importul și plasarea pe piață a unor produse de origine animală (nr. 8, 3 ianuarie 2020)

14. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 9, 3 ianuarie 2020)

15. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 904/2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor (nr. 11, 15 ianuarie 2020)

16. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 (nr. 12, 15 ianuarie 2020)

17. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 13, 15 ianuarie 2020)

18. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 14, 15 ianuarie 2020)

19. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul de depunere a notificării privind comercializarea alcoolului etilic (nr. 15, 15 ianuarie 2020)

20. Hotărîre cu privire la transmiterea unor sisteme informaționale automatizate (nr. 16, 15 ianuarie 2020)

21. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 17, 15 ianuarie 2020)

22. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020 (nr. 18, 15 ianuarie 2020)

23. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 19, 15 ianuarie 2020)

24. Hotărîre cu privire la Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război (nr. 20, 15 ianuarie 2020)

25. Hotărîre cu privire la dizolvarea Instituției publice „Centrul de Implementare a Reformelor” (nr. 21, 15 ianuarie 2020)

26. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reorganizarea și eficientizarea activității organelor privind constatarea/investigarea infracțiunilor economice (nr. 4-d, 3 ianuarie 2020)

27. Dispoziţie cu privire la preavizarea domnului Andrei POPA (nr. 5-d, 15 ianuarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

17. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.05:2016/A1:2019 „Surse autonome pentru alimentare cu căldură” (nr. 1, 2 ianuarie 2020)

18. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.03.01:2019 „Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor” (nr. 2, 2 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

19. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public (176, 26 decembrie 2019)

20. Ordin cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie (nr. 181, 31 decembrie 2019)

21. Ordin cu privire la modificarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.189/2015 (nr. 185, 31 decembrie 2019)

22. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificatiei bugetare (nr. 187, 31 decembrie 2019)

23. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 4/2019 (nr. 1, 2 ianuarie 2020)

24. Ordin cu privire la stabilirea comisionului de garantare (nr. 2, 2 ianuarie 2020)

25. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 5, 10 ianuarie 2020)

26. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 6, 13 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

27. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a probaţiunii (nr. 347, 30 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

28. Ordin cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă (nr. 1463, 20 decembrie 2019)

29. Ordin cu privire la aplicarea Farmacopeii Europene (nr. 1490, 27 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

30. Ordin cu privire la notificarea Organismului de Inspecţie şi Certificare „Certificat – Eco” SRL (nr. 4, 10 ianuarie 2020)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

31. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

32. Hotărâre pentru aprobarea Modalității de implementare a măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (nr. 60, 24 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

33. Hotărâre privind cheltuielile de bază ale operatorului sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 539/2019, 27 decembrie 2019)

34. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord” (nr. 540/2019, 27 decembrie 2019)

35. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Termo” (nr. 541/2019, 27 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

36. Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară (nr. 60/4, 16 decembrie 2019)

37. Hotărâre privind abrogarea unei hotărâri (nr. 62/20, 30 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

38. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești (nr. 3455, 27 decembrie 2019)

39. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hâncești (nr. 3456, 27 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

40. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A (nr. 61/223, 30 decembrie 2019)

41. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 61/229, 30 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

42. Decizie cu privire la includerea unor însemne uniformistice ale Centrului Naţional Anticorupţie în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 513-IV.01, 23 noiembrie 2016)

43. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincții corporative ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 186-V.01, 1 octombrie 2019)

44. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Centrului Național Anticorupție în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 187-V.01, 1 octombrie 2019)

45. Decizie cu privire la modificarea Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 347-IV.01 din 29 iulie 2015 (nr. 190-V.03, 1 octombrie 2019)

Acte ale Instituției publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

46. Decizie cu privire la aprobarea Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului (nr. 33, 23 decembrie 2019)

47. Decizie cu privire la aprobarea Raportului privind transparența (nr. 34, 23 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

48. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (nr. 01, 3 ianuarie 2020)

49. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr.163 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești (nr. 09, 10 ianuarie 2020)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

50. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei nr.2/2015 cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată a unor bancnote modernizate (nr. 48, 26 decembrie 2019)

51. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat (nr. 328, 13 decembrie 2019)

52. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență (nr. 343, 19 decembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte