RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.01.2020

Monitorul Oficial Nr. 3-6

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

2. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1, 3 ianuarie 2020)

3. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 3, 3 ianuarie 2020)

4. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 4, 3 ianuarie 2020)

5. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 5, 3 ianuarie 2020)

6. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 6, 3 ianuarie 2020)

7. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei (nr. 7, 3 ianuarie 2020)

8. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 10, 3 ianuarie 2020)

9. Decizie (nr. 1, 3 ianuarie 2020)

10. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Gabriela CUNEVA (nr. 2-d, 3 ianuarie 2020)

11. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 3-d, 3 ianuarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

10. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Catalogul caracteristicilor termotehnice ale materialelor de construcție” (nr. 360, 27 decembrie 2019)

11. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP F.02.03:2019 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate” (nr. 361, 27 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

12. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 179, 27 decembrie 2019)

13. Ordin privind aprobarea borderoului de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal și instrucțiunii privind modul de completare a acestuia și responsabilitățile subiectului (nr. 3, 2 ianuarie 2020)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

14. Ordin cu privire la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale și criteriile de eligibilitate a acestora (nr. 1491, 27 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

15. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 579-O, 31 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

16. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000348, 31 decembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte