RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
03.01.2020

Monitorul Oficial Nr. 1-2

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii privind calitatea apei potabile (nr. 1424-VIII, 27 decembrie 2019)

2. Lege privind calitatea apei potabile (nr. 182, 19 decembrie 2019)

3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 1421-VIII, 27 decembrie 2019)

4. Lege pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 190, 20 decembrie 2019)

5. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 197, 20 decembrie 2019)

6. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 200, 20 decembrie 2019)

7. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 201, 20 decembrie 2019)

8. Hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare a anului 2019 (nr. 202, 20 decembrie 2019)

9. Decret privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016 (nr. 1423-VIII, 27 decembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 1-d, 2 ianuarie 2020)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1. Hotărâre privind impunerea obligației de serviciu public (nr. 487/2019, 20 decembrie 2019)

2. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Servicii Comunale Florești” (nr. 491/2019, 20 decembrie 2019)

3. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” (nr. 492/2019, 20 decembrie 2019)

4. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” (nr. 536/2019, 27 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

5. Hotărâre privind autorizarea reorganizării unei Societăți pe Acțiuni (nr. 62/2, 30 decembrie 2019)

6. Extras din Hotărârea nr.62/7 din 30 decembrie 2019 cu privire la retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei de Asigurări „GALAS” SA.

Acte ale Consiliului Concurenţei

7. Decizie (nr. ASO-96, 19 decembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

8. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor (nr. 326, 11 decembrie 2019)

9. Hotărâre cu privire la menținerea ratei amortizorului de risc sistemic (nr. 356, 30 decembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte