RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.12.2019

Monitorul Oficial Nr. 400-406

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

353. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la articolul 38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23–29 noiembrie 2007 (nr. 1398-VIII, 24 decembrie 2019)

354. Lege pentru ratificarea Amendamentului la articolul 38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23–29 noiembrie 2007 (nr. 166, 6 decembrie 2019)

355. Decret pentru promulgarea Legii privind securitatea aeronautică (nr. 1407-VIII, 24 decembrie 2019)

356. Lege privind securitatea aeronautică (nr. 192, 20 decembrie 2019)

357. Decret privind aprobarea uniformei, a unor însemne uniformistice și a normelor de asigurare cu echipament ale ofiţerilor de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1395-VIII, 23 decembrie 2019)

358. Decret privind aprobarea Statutului disciplinar al ofițerului de protecție al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1396-VIII, 23 decembrie 2019)

359. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” unui grup de coregrafi (nr. 1397-VIII, 23 decembrie 2019)

360. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Universității Tehnice a Moldovei (nr. 1414-VIII, 24 decembrie 2019)

361. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova (nr. 1415-VIII, 24 decembrie 2019)

362. Decret privind conferirea de titluri onorifice unor membri ai Uniunii Teatrale din Moldova (nr. 1420-VIII, 27 decembrie 2019)

363. Decret privind eliberarea domnului Xenofon ULIANOVSCHI din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1422-VIII, 27 decembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

58. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora” (nr. 66, 25 noiembrie 2019)

59. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC” (nr. 71, 29 noiembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1011. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1278/2018 (nr. 673, 27 decembrie 2019)

1012. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002 (nr. 674, 27 decembrie 2019)

1013. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (nr. 675, 27 decembrie 2019)

1014. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe anul 2020 (nr. 676, 27 decembrie 2019)

1015. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 (nr. 677, 27 decembrie 2019)

1016. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020 (nr. 678, 27 decembrie 2019)

1017. Hotărîre cu privire la stabilirea pentru anul 2020 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 679, 27 decembrie 2019)

1018. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 680, 27 decembrie 2019)

1019. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală, adoptat la 26 septembrie 2019 (nr. 681, 27 decembrie 2019)

1020. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală, adoptate la 7 septembrie 2018 (nr. 682, 27 decembrie 2019)

1021. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 (nr. 683, 27 decembrie 2019)

1022. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 (nr. 684, 27 decembrie 2019)

1023. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 685, 27 decembrie 2019)

1024. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 686, 27 decembrie 2019)

1025. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 687, 27 decembrie 2019)

1026. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 515/2019 cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 688, 27 decembrie 2019)

1027. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 689, 27 decembrie 2019)

1028. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 690, 27 decembrie 2019)

1029. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolelor 8 și 133 din Codul electoral nr. 1381/1997 (nr. 691, 27 decembrie 2019)

1030. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Codului contravențional (nr. 692, 27 decembrie 2019)

1031. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 693, 27 decembrie 2019)

1032. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 694, 27 decembrie 2019)

1033. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 695, 27 decembrie 2019)

1034. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (nr. 696, 27 decembrie 2019)

1035. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială, întocmit la 23 octombrie 2019 (nr. 697, 27 decembrie 2019)

1036. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării şi instruirii personalului din organele de drept (nr. 699, 27 decembrie 2019)

1037. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora (nr. 700, 27 decembrie 2019)

1038. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere (nr. 701, 27 decembrie 2019)

1039. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri (nr. 702, 27 decembrie 2019)

1040. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 703, 27 decembrie 2019)

1041. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (nr. 704, 27 decembrie 2019)

1042. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.974/2016 (nr. 705, 27 decembrie 2019)

1043. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 706, 27 decembrie 2019)

1044. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 (nr. 707, 27 decembrie 2019)

1045. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate (nr. 708, 27 decembrie 2019)

1046. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 709, 27 decembrie 2019)

1047. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576/2017 (nr. 710, 27 decembrie 2019)

1048. Hotărîre pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (nr. 711, 27 decembrie 2019)

1049. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 712, 27 decembrie 2019)

1050. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 713, 27 decembrie 2019)

1051. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 714, 27 decembrie 2019)

1052. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 715, 27 decembrie 2019)

1053. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la 11 mai 2011 (nr. 716, 27 decembrie 2019)

1054. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Ion CHICU, Prim-ministru, în Republica Turcia (29-31 decembrie 2019) (nr. 347-d, 27 decembrie 2019)

1055. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Rostislav ROTARI (nr. 348-d, 27 decembrie 2019)

1056. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Valeriu SECAȘ (nr. 349-d, 27 decembrie 2019)

1057. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Viorel IUSTIN (nr. 350-d, 27 decembrie 2019)

1058. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Denis CARNOVSCHI (nr. 351-d, 27 decembrie 2019)

1059. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Eugeniu GÎRA (nr. 352-d, 27 decembrie 2019)

1060. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Eugeniu URSU (nr. 353-d, 30 decembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2152. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană pentru anul 2020 (nr. 354, 27 decembrie 2019)

2153. Ordin cu privire la aprobarea condițiilor minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor în vederea includerii acestora în programele de transport rutier raionale și interraionale (nr. 355, 27 decembrie 2019)

2154. Ordin cu privire la aplicarea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale (nr. 356, 27 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2155. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Pușcaș Constantin (nr. 337, 20 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2156. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (202-s-12, 26 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2157. Hotărâre privind stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal (nr. 61, 24 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale Antidoping

2158. Ordin privind aprobarea și publicarea Listei interzise pentru anul 2020 (nr. 16-B, 16 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2159. Decizie (nr. ASS-100, 19 decembrie 2019)