RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.12.2019

Monitorul Oficial Nr. 393-399

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

316. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 1412-VIII, 24 decembrie 2019)

317. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 170, 19 decembrie 2019)

318. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 1413-VIII, 24 decembrie 2019)

319. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 171, 19 decembrie 2019)

320. Decret cu privire la promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 1410-VIII, 24 decembrie 2019)

321. Legea bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 172, 19 decembrie 2019)

322. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 1409-VIII, 24 decembrie 2019)

323. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 173, 19 decembrie 2019)

324. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 (nr. 1408-VIII, 24 decembrie 2019)

325. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenț ă medicală pe anul 2020 (nr. 174, 19 decembrie 2019)

326. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1405-VIII, 24 decembrie 2019)

327. Lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 175, 19 decembrie 2019)

328. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»” (nr. 1419-VIII, 26 decembrie 2019)

329. Lege privind ratificarea Amendamentului nr. 4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»” (nr. 176, 19 decembrie 2019)

330. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic, în valoare de 13,1 milioane de euro (nr. 1402-VIII, 24 decembrie 2019)

331. Lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic, în valoare de 13,1 milioane de euro (nr. 177, 19 decembrie 2019)

332. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 1406-VIII, 24 decembrie 2019)

333. Lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 178, 19 decembrie 2019)

334. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic, în valoare de 47,9 milioane de euro (nr. 1401-VIII, 24 decembrie 2019)

335. Lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic, în valoare de 47,9 milioane de euro (nr. 179, 19 decembrie 2019)

336. Decret privind promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 1418-VIII, 26 decembrie 2019)

337. Lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 180, 19 decembrie 2019)

338. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 1411-VIII, 24 decembrie 2019)

339. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 187, 20 decembrie 2019)

340. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 1403-VIII, 24 decembrie 2019)

341. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 188, 20 decembrie 2019)

342. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1404-VIII, 24 decembrie 2019)

343. Lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 189, 20 decembrie 2019)

344. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 1400-VIII, 24 decembrie 2019)

345. Lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 194, 20 decembrie 2019)

346. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 1417-VIII, 26 decembrie 2019)

347. Lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 195, 20 decembrie 2019)

348. Hotărâre privind eliberarea domnului Ion DRUȚĂ din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 183, 19 decembrie 2019)

349. Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 184, 19 decembrie 2019)

350. Hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi (nr. 196, 20 decembrie 2019)

351. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 198, 20 decembrie 2019)

352. Decret privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 1399-VIII, 24 decembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2151. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020 (nr. 172, 20 decembrie 2019)