RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.12.2019

Monitorul Oficial Nr. 388-392

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

304. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 34/2016 privind aprobarea structurii și efectivuluilimită ale Centrului Național Anticorupție (nr. 181, 19 decembrie 2019)

305. Hotărâre privind eliberarea domnului Oleg STERNIOALĂ din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 185, 19 decembrie 2019)

306. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 186, 19 decembrie 2019)

307. Hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 199, 20 decembrie 2019)

308. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Spitalului Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” (nr. 1387-VIII, 17 decembrie 2019)

309. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali ai Spitalului Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” (municipiul Chișinău) (nr. 1388-VIII, 17 decembrie 2019)

310. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III unor colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 1389-VIII, 18 decembrie 2019)

311. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III unui grup de veterani ai organelor afacerilor interne (nr. 1390-VIII, 18 decembrie 2019)

312. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1391-VIII, 18 decembrie 2019)

313. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnelor Natalia IOFCIU și Natalia STANȚOI și domnului Iurii TARANENCO (nr. 1392-VIII, 18 decembrie 2019)

314. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 1393-VIII, 18 decembrie 2019)

315. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 1394-VIII, 18 decembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

213. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 61 alin. (1) din Codul de executare (sesizarea nr. 152g/2019) (nr. 22, 8 octombrie 2019)

214. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 220e/2019) (nr. 30, 19 decembrie 2019)

215. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 214 alin. (6) din Codul fiscal și a articolului 7 alin. (2) din Legea poștei nr. 463 din 18 mai 1995 (controlul fiscal repetat) (nr. 112, 24 octombrie 2019)

216. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 326 alin. (11) din Codul penal (noțiunile de „bunuri” și „avantaje” în contextul infracțiunii de trafic de influență) (nr. 113, 24 octombrie 2019)

217. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 210 alin. (1) din Codul de procedură penală (scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal) (nr. 115, 31 octombrie 2019)

218. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctelor 18, 20, 28 și 37 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 121, 21 noiembrie 2019)

219. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a cuvântului „pecuniare” din definiția noțiunii „incapacitate de plată” din articolul 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 122, 21 noiembrie 2019)

220. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 342 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală (motivarea încheierii de refuz privind audierea martorilor apărării) (nr. 123, 25 noiembrie 2019)

221. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (pedeapsa pentru infracțiunea de corupere activă) (nr. 124, 25 noiembrie 2019)

222. Decizie de inadmisibilitatea sesizării nr.167g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1412 alin. (22) din Codul vamal (clasificarea mărfurilor de către organele vamale) (nr. 125, 25 noiembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1007. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public (nr. 617, 11 decembrie 2019)

1008. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (nr. 643, 17 decembrie 2019)

1009. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (nr. 644, 17 decembrie 2019)

1010. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” (nr. 657, 17 decembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2123. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 342, 18 decembrie 2019)

2124. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament NCM F.02.02-2006/A2:2019 „Calculul, proiectarea și alcătuirea elementelor de construcții din beton armat și beton precomprimat” (nr. 347, 23 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2125. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la ordinele ministrului finanţelor nr.48/2019 și 100/2019 (nr. 171, 19 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

2126. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru medicamente compensate și a Secretariatului Consiliului (nr. 1459/350-A, 19 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2127. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2020 (nr. 431/2019, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2128. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019 (nr. 59/1, 10 decembrie 2019)

2129. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 51/12 din 28.10.2019 (nr. 60/11, 16 decembrie 2019)

2130. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/9, 23 decembrie 2019)

2131. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 61/10, 23 decembrie 2019)

2132. Hotărâre cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 61/11, 23 decembrie 2019)

2133. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „CIȘMEA” (nr. 61/14, 23 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2134. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, urmare a sesizărilor parvenite din partea Asociației Surzilor din Republica Moldova și Alianța INFONET (nr. 59/199, 15 noiembrie 2019)

2135. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 45/153 din 30.09.2019 (nr. 59/200, 15 noiembrie 2019)

2136. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 45/154 din 30 septembrie 2019 (nr. 59/201, 15 noiembrie 2019)

2137. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Canal 3”, „Publika TV”, „RTR Moldova”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „Prime” și „Canal 2” privind modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, pentru perioada: 23 septembrie – 06 octombrie 2019 (nr. 60/202, 9 decembrie 2019)

2138. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a petiției liderului Platformei Civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase (nr. 60/203, 9 decembrie 2019)

2139. Decizie cu privire la examinarea petiției dlui Alexei Mîndru (nr. 60/204, 9 decembrie 2019)

2140. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a petiției dlui Viorel Berliba (nr. 60/205, 9 decembrie 2019)

2141. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 60/206, 9 decembrie 2019)

2142. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 60/207, 9 decembrie 2019)

2143. Decizie cu privire la completarea și modificarea Deciziei CA nr. 56/186 din 4 noiembrie 2019 (nr. 60/208, 9 decembrie 2019)

2144. Decizie cu privire la prelungirea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 60/209, 9 decembrie 2019)

2145. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 60/210, 9 decembrie 2019)

2146. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2019 (nr. 60/211, 9 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

2147. Decizie cu privire la respingerea cererii de avizare depusă de către Uniunea de persoane juridice „Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova” (USTŞM) (nr. 34/2496, 19 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2148. Decizie (nr. ASS-92, 12 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2149. Ordin cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018 (nr. 598, 23 decembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2150. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.139/2019 „Cu privire la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii” (nr. 333, 18 decembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte