RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.12.2019

Monitorul Oficial Nr. 380-387

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

286. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 1380-VIII, 16 decembrie 2019)

287. Lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 159, 6 decembrie 2019)

288. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1377-VIII, 13 decembrie 2019)

289. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 163, 6 decembrie 2019)

290. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 70/2019 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 167, 6 decembrie 2019)

291. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Eva SCHINKINGER și domnilor Călin BOTEAN și Marin CIOBANU (nr. 1362-VIII, 11 decembrie 2019)

292. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I Unității Militare 1002 a Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1373-VIII, 11 decembrie 2019)

293. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai Trupelor de Carabinieri (nr. 1374-VIII, 11 decembrie 2019)

294. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” unor colaboratori ai Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1375-VIII, 11 decembrie 2019)

295. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (nr. 1376-VIII, 13 decembrie 2019)

296. Decret privind rechemarea domnului Dumitru SOCOLAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză și în Regatul Maroc (nr. 1378-VIII, 13 decembrie 2019)

297. Decret privind rechemarea doamnei Inga IONESII din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1379-VIII, 13 decembrie 2019)

298. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1381-VIII, 17 decembrie 2019)

299. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1382-VIII, 17 decembrie 2019)

300. Decret privind numirea doamnei Rita MANOLE în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova (nr.1383-VIII, 17 decembrie 2019)

301. Decret privind rechemarea domnului Gheorghe LEUCĂ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în Republica India, în Georgia și în Republica Islamică Iran (nr.1384-VIII, 17 decembrie 2019)

302. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1241-VIII din 12 august 2019 (nr.1385-VIII, 17 decembrie 2019)

303. Decret privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal (nr.1386-VIII, 17 decembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

57. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate” (nr. 70, 28 noiembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

978. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a indemnizației viagere antrenorilor sportivilor de performanță (nr. 642, 17 decembrie 2019)

979. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 81/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurați (nr. 645, 17 decembrie 2019)

980. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 646, 17 decembrie 2019)

981. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 647, 17 decembrie 2019)

982. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 648, 17 decembrie 2019)

983. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 649, 17 decembrie 2019)

984. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (nr. 650, 17 decembrie 2019)

985. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 980/2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 651, 17 decembrie 2019)

986. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 652, 17 decembrie 2019)

987. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 653, 17 decembrie 2019)

988. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4391 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 654, 17 decembrie 2019)

989. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolelor 4 și 5 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (nr. 655, 17 decembrie 2019)

990. Hotărîre cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2020(nr. 656, 17 decembrie 2019)

991. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 770/2009 cu privire la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat (nr. 658, 17 decembrie 2019)

992. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 11 decembrie 2019 (nr. 659, 17 decembrie 2019)

993. Hotărîre cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență (nr. 660, 17 decembrie 2019)

994. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 661, 17 decembrie 2019)

995. Hotărîre pentru modificarea punctului 17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016 (nr. 662, 17 decembrie 2019)

996. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unor autovehicule (nr. 663, 17 decembrie 2019)

997. Hotărîre pentru prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 665, 17 decembrie 2019)

998. Hotărîre cu privire la implementarea unor măsuri pentru exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție şi de reconstrucţie a liniilor electrice de înaltă tensiune (110 kV) conform traseului Drochia–Şuri, Şuri–Donduşeni, Chişinău–Hînceşti, Hînceşti–Cneazevca, Şoldăneşti–Ignăţei (nr. 666, 17 decembrie 2019)

999. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 667, 17 decembrie 2019)

1000. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 668, 17 decembrie 2019)

1001. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 669, 17 decembrie 2019)

1002. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 (nr. 670, 17 decembrie 2019)

1003. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 671, 17 decembrie 2019)

1004. Hotărîre pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate (nr. 672, 17 decembrie 2019)

1005. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Ion CHICU, Prim-ministru, la Reuniunea șefilor de guverne ai ţărilor-membre ale Iniţiativei Central Europene (or. Roma, Republica Italiană, 18-20 decembrie 2019) (nr. 345-d, 17 decembrie 2019)

1006. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia GANDRABURA (nr. 346-d, 17 decembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2083. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele sub presiune (nr. 332, 11 decembrie 2019)

2084. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru recipiente simple sub presiune (nr. 333, 11 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2085. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2019 (nr. 164, 9 decembrie 2019)

2086. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 170, 16 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2087. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Braniște Dumitru (nr. 330, 10 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2088. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 192-t-12, 29 noiembrie 2019)

2089. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 197-s-11, 3 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2989a. Raportul auditorului independent.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2090. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 58/2, 9 decembrie 2019)

2091. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/3, 9 decembrie 2019)

2092. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 58/4, 9 decembrie 2019)

2093. Hotărâre referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTORIG-ASIG” SRL (nr. 58/9, 9 decembrie 2019)

2094. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 60/3, 16 decembrie 2019)

2095. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SNATUR PRIM” SRL (nr. 60/9, 16 decembrie 2019)

2096. Extras din Hotărârea nr. 58/11 din 9 decembrie 2019 cu privire la unele măsuri față de CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.

2097. Extras din Hotărârea nr. 60/7 din 16 decembrie 2019 privind ameliorarea financiară a unui asigurător.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2098. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Orhei (nr. 2873, 7 noiembrie 2019)

2099. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Strășeni (nr. 2874, 7 noiembrie 2019)

2100. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Șoldănești (nr. 2875, 7 noiembrie 2019)

2101. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ștefan Vodă (nr. 2876, 7 noiembrie 2019)

2102. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Telenești (nr. 2877, 7 noiembrie 2019)

2103. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ungheni (nr. 2878, 7 noiembrie 2019)

2104. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri, precum și a termenului de activitate pentru unele persoane din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale (nr. 2882, 7 noiembrie 2019)

2105. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2883, 7 noiembrie 2019)

2106. Hotărâre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și turul doi de scrutin din 3 noiembrie 2019 (nr. 2884, 7 noiembrie 2019)

2107. Hotărâre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 3 noiembrie 2019 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale după desfășurarea turului al doilea de scrutin (nr. 2885, 12 noiembrie 2019)

2108. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului municipal Chișinău (nr. 2886, 12 noiembrie 2019)

2109. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Basarabeasca (nr. 2887, 12 noiembrie 2019)

2110. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Fălești (nr. 2888, 12 noiembrie 2019)

2111. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Sîngerei (nr. 2889, 12 noiembrie 2019)

2112. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Rezina (nr. 2890, 12 noiembrie 2019)

2113. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită şi statului de personal ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale” (nr. 2903, 12 noiembrie 2019)

2114. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru efectuarea renumărării în unele circumscripții electorale din cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 3066, 29 noiembrie 2019)

2115. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 (nr. 3146, 3 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2116. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale în turul II al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 21 octombrie – 3 noiembrie 2019 (nr. 58/196, 13 noiembrie 2019)

2117. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor în turul al doilea de scrutin la alegerile locale generale din 3 noiembrie 2019, plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 21 octombrie – 3 noiembrie 2019 (nr. 58/197, 13 noiembrie 2019)

2118. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizării parvenite din partea dlui Aleksandr Nesterovschi (59/198, 15 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2119. Decizie (nr. ASR-84, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2120. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 572, 11 decembrie 2019)

2121. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate (nr. 580, 16 decembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2122. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 324, 11 decembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte