RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
13.12.2019

Monitorul Oficial Nr. 367-377

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

235. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (nr. 1353-VIII, 10 decembrie 2019)

236. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (nr. 152, 5 decembrie 2019)

237. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Declarației Comune referitoare la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 1352-VIII, 10 decembrie 2019)

238. Lege pentru ratificarea Declarației Comune referitoare la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 154, 5 decembrie 2019)

239. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 1361-VIII, 10 decembrie 2019)

240. Lege privind modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 155, 5 decembrie 2019)

241. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 1360-VIII, 10 decembrie 2019)

242. Lege cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 156, 5 decembrie 2019)

243. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1359-VIII, 10 decembrie 2019)

244. Lege pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 157, 5 decembrie 2019)

245. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 1348-VIII, 9 decembrie 2019)

246. Lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 158, 5 decembrie 2019)

247. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1358-VIII, 10 decembrie 2019)

248. Lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 160, 6 decembrie 2019)

249. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1357-VIII, 10 decembrie 2019)

250. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 161, 6 decembrie 2019)

251. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1350-VIII, 9 decembrie 2019)

252. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 162, 6 decembrie 2019)

253. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 1356-VIII, 10 decembrie 2019)

254. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 164, 6 decembrie 2019)

255. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1355-VIII, 10 decembrie 2019)

256. Lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 168, 6 decembrie 2019)

257. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 1354-VIII, 10 decembrie 2019)

258. Lege cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 169, 6 decembrie 2019)

259. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 37/2019 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor numerică (nr. 150, 29 noiembrie 2019)

260. Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 151, 29 noiembrie 2019)

261. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 153, 5 decembrie 2019)

262. Hotărâre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție – președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (nr. 165, 6 decembrie 2019)

263. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1337-VIII, 30 noiembrie 2019)

264. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1338-VIII, 2 decembrie 2019)

265. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Asociației Nevăzătorilor din Moldova (nr. 1339-VIII, 3 decembrie 2019)

266. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 1340-VIII, 3 decembrie 2019)

267. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului Adițional 6 privind comerțul cu servicii la Acordul de Amendare și Aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 1341-VIII, 4 decembrie 2019)

268. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1342-VIII, 4 decembrie 2019)

269. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1343-VIII, 4 decembrie 2019)

270. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General de Poliție (nr. 1344-VIII, 5 decembrie 2019)

271. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1345-VIII, 5 decembrie 2019)

272. Decret privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa III unor membri ai Asociației Veteranilor Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General de Poliție (nr. 1346-VIII, 5 decembrie 2019)

273. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Republica Moldova și Federația Rusă în domeniul asigurărilor sociale (nr. 1347-VIII, 5 decembrie 2019)

274. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Curții de Conturi (nr. 1349-VIII, 9 decembrie 2019)

275. Decret privind numirea domnului Eugen CARAS în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe (nr. 1351-VIII, 10 decembrie 2019)

276. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1363-VIII, 11 decembrie 2019)

277. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1364-VIII, 11 decembrie 2019)

278. Decret privind numirea domnului Vadim BELOUS în funcția de președinte al Judecătoriei Soroca (nr. 1365-VIII, 11 decembrie 2019)

279. Decret privind numirea domnului Alexandru MOTRICALĂ în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni (nr. 1366-VIII, 11 decembrie 2019)

280. Decret privind numirea doamnei Sofia ARAMĂ în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia (nr. 1367-VIII, 11 decembrie 2019)

281. Decret privind numirea domnului Andrei MIRONOV în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 1368-VIII, 11 decembrie 2019)

282. Decret privind numirea doamnei Oxana MIRONOV și domnului Viorel PUȘCAȘ în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 1369-VIII, 11 decembrie 2019)

283. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1370-VIII, 11 decembrie 2019)

284. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1371-VIII, 11 decembrie 2019)

285. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 592-VIII din 31 ianuarie 2018 (nr. 1372-VIII, 11 decembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

55. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 64, 20 noiembrie 2019)

56. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională” (nr. 65, 25 noiembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

943. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 561, 19 noiembrie 2019)

944. Hotărîre Cu privire la numirea domnului Victor Ţvircun în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 612, 11 decembrie 2019)

945. Hotărîre privind rechemarea domnului Gheorghe Leucă din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islamică Iran (nr. 613, 11 decembrie 2019)

946. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2020 (nr. 614, 11 decembrie 2019)

947. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 615, 11 decembrie 2019)

948. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora (nr. 616, 11 decembrie 2019)

949. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public (nr. 618, 11 decembrie 2019)

950. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 619, 11 decembrie 2019)

951. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea statului în proprietatea unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (nr. 620, 11 decembrie 2019)

952. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 621, 11 decembrie 2019)

953. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale (nr. 622, 11 decembrie 2019)

954. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniile tineretului și sportului (nr. 623, 11 decembrie 2019)

955. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 624, 11 decembrie 2019)

956. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 625, 11 decembrie 2019)

957. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți (nr. 626, 11 decembrie 2019)

958. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți (nr. 627, 11 decembrie 2019)

959. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 628, 11 decembrie 2019)

960. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 629, 11 decembrie 2019)

961. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 13 al Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 630, 11 decembrie 2019)

962. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului dintre Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan, Serviciul Veniturilor al Ministerului Finanțelor al Georgiei, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind interacțiunea pentru formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor în domeniul vamal (nr. 631, 11 decembrie 2019)

963. Hotărîre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 632, 11 decembrie 2019)

964. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 633, 11 decembrie 2019)

965. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor (nr. 634, 11 decembrie 2019)

966. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 635, 11 decembrie 2019)

967. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică (nr. 637, 11 decembrie 2019)

968. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție (nr. 638, 11 decembrie 2019)

969. Hotărîre cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 639, 11 decembrie 2019)

970. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 640, 11 decembrie 2019)

971. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Ion Chicu, Prim-ministru, la Reuniunea șefilor de guverne ale statelor-membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică-GUAM (or. Kiev, Ucraina, 12 decembrie 2019) (nr. 340-d, 10 decembrie 2019)

972. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Ela MALAI (nr. 342-d, 11 decembrie 2019)

973. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu RENIȚĂ (nr. 343-d, 11 decembrie 2019)

974. Dispoziţie Cu privire la candidatura la funcţia de director al Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale „Mir”(nr. 344-d, 11 decembrie 2019)

Acte ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

975. Ordin cu privire la aprobarea Acordului-tip şi a Contractelor-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (nr. 447-A, 1 octombrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2049. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.15:2019 “Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri. (nr. 322, 3 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2050. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public nr. 202/2015 (nr. 161, 3 decembrie 2019)

2051. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 163, 3 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2052. Ordin сu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Barbuța Adrian (nr. 319, 3 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

2053. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru facilitarea implementării Registrului național al emisiilor și al transferului de poluanți (nr. 190, 7 august 2019)

2054. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 111 din 24.06.2017 (nr. 281, 25 noiembrie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2055. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

2056. Ordin сu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000301, 2 decembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

2057. Ordin cu privire la aprobarea Procedurii privind alocarea zonelor temporar rezervate și zonelor temporar segregate (TRA/TSA) pentru activități ocazionale sau de scurtă durată (nr. 63/GEN, 6 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2058. Hotărâre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali, conform rezultatelor obținute în circumscripțiile electorale uninominale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2838, 25 octombrie 2019)

2059. Hotărâre pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2839, 25 octombrie 2019)

2060. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/32 din 10 octombrie 2019 a Partidului Politic „Partidul Nostru” și demersul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” nr. CEC-7/4659 din 10 octombrie 2019 (nr. 2847, 29 octombrie 2019)

2061. Hotărâre cu privire la sesizarea nr. CEC-7/4995 din 23 octombrie 2019 a doamnei Tatiana Pănuță, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, raionul Orhei, din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (nr. 2848, 29 octombrie 2019)

2062. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2608 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11” (nr. 2850, 1 noiembrie 2019)

2063. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Dondușeni (nr. 2851, 1 noiembrie 2019)

2064. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului municipal Bălți (nr. 2859, 7 noiembrie 2019)

2065. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cahul (nr. 2860, 7 noiembrie 2019)

2066. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cantemir (nr. 2861, 7 noiembrie 2019)

2067. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Călărași (nr. 2862, 7 noiembrie 2019)

2068. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Căușeni (nr. 2863, 7 noiembrie 2019)

2069. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cimișlia (nr. 2864, 7 noiembrie 2019)

2070. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Criuleni (nr. 2865, 7 noiembrie 2019)

2071. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Drochia (nr. 2866, 7 noiembrie 2019)

2072. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Edineț (nr. 2867, 7 noiembrie 2019)

2073. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Glodeni (nr. 2868, 7 noiembrie 2019)

2074. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Hâncești (nr. 2869, 7 noiembrie 2019)

2075. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ialoveni (nr. 2870, 7 noiembrie 2019)

2076. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Leova (nr. 2871, 7 noiembrie 2019)

2077. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Nisporeni (nr. 2872, 7 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2078. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT” (nr. 57/191, 8 noiembrie 2019)

2079. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a solicitării dreptului la replică din partea dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 57/194, 8 noiembrie 2019)

2080. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „IVELCOR-TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „IVELCOR-TV” (nr. 57/195, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2081. Decizie (nr. ASER-86, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2082. Ordin privind modificarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 (nr. 566, 9 decembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte