RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
06.12.2019

Monitorul Oficial Nr. 360-366

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

229. Hotărâre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 72, 29 noiembrie 2019)

230. Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 148, 29 noiembrie 2019)

231. Hotărâre privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 149, 29 noiembrie 2019)

232. Decret privind numirea doamnei Oxana DOMENTI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 1333-VIII, 27 noiembrie 2019)

233. Decret privind numirea domnului Alexandr STOIANOGLO în funcţia de Procuror General (nr. 1334-VIII, 29 noiembrie 2019)

234. Decret privind numirea domnului Dmitri CROITOR în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 1335-VIII, 29 noiembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

905. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 885/2005 pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare (nr. 563, 19 noiembrie 2019)

906. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate (nr. 569, 19 noiembrie 2019)

907. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 592, 27 noiembrie 2019)

908. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Gheorghe Leucă din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan și, prin cumul, în Republica India și Georgia (nr. 595, 4 decembrie 2019)

909. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Dumitru Socolan din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză și, prin cumul, în Regatul Maroc (nr. 596, 4 decembrie 2019)

910. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Inga Ionesii din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 597, 4 decembrie 2019)

911. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 598, 4 decembrie 2019)

912. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură și din Codul electoral nr. 1381/1997 (nr. 599, 4 decembrie 2019)

913. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019 (nr. 600, 4 decembrie 2019)

914. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 601, 4 decembrie 2019)

915. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 602, 4 decembrie 2019)

916. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la faza I a proiectului „Progresul cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate în Moldova” (nr. 603, 4 decembrie 2019)

917. Hotărîre cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al statului, modificarea destinaţiei, schimbul şi transmiterea acestora (nr. 604, 4 decembrie 2019)

918. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea comerțului și investițiilor în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 605, 4 decembrie 2019)

919. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 606, 4 decembrie 2019)

920. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmită prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică (nr. 607, 4 decembrie 2019)

921. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 608, 4 decembrie 2019)

922. Hotărîre privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională (nr. 609, 4 decembrie 2019)

923. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 610, 4 decembrie 2019)

924. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 611, 4 decembrie 2019)

925. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 322-d, 3 decembrie 2019)

926. Dispoziţie cu privire la modificarea Dispoziției nr. 309-d din 26 noiembrie 2019 (nr. 323-d, 3 decembrie 2019)

927. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica SIREȚEANU (nr. 324-d, 4 decembrie 2019)

928. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei CIORNÎI (nr. 325-d, 4 decembrie 2019)

929. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Iulian POSTICĂ (nr. 326-d, 4 decembrie 2019)

930. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Rosian VASILOI (nr. 327-d, 4 decembrie 2019)

931. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Corneliu GROZA (nr. 328-d, 4 decembrie 2019)

932. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru SOCOLAN (nr. 329-d, 4 decembrie 2019)

933. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Gheorghe LEUCĂ (nr. 330-d, 4 decembrie 2019)

934. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHISTOL (nr. 331-d, 4 decembrie 2019)

935. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia GRÎU (nr. 332-d, 4 decembrie 2019)

936. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHICIUC (nr. 333-d, 4 decembrie 2019)

937. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Marina GOLOVACI (nr. 334-d, 4 decembrie 2019)

938. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Angela BELOBROV (nr. 335-d, 4 decembrie 2019)

939. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Zinaida BEZVERHNI (nr. 336-d, 4 decembrie 2019)

940. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Silvia CIBOTARI (nr. 337-d, 4 decembrie 2019)

941. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg MALER (nr. 338-d, 4 decembrie 2019)

942. Dispoziţie cu privire la desemnarea domnului Anatol Usatîi, ministru al economiei şi infrastructurii, în calitate de reprezentant al Guvernului în cadrul Acordului de investiții „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (nr. 339-d, 4 decembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2024. Odrin cu privire la modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 157, 25 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

2025. Odrin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 271, 13 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2026. Odrin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați (nr. 525-O, 20 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

2027. Odrin privind modificarea unor acte normative (nr. 70, 23 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2028. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice (nr. 396/2019, 1 noiembrie 2019)

Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

2029. Odrin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 480, 27 noiembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

2030. Odrin cu privire la introducerea modificărilor în Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile ”Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” (PIAC-AD) Partea 1 (nr. 62/GEN, 26 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

2031. Decizie cu privire la revocarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 şi a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitoare la Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (nr. 32/2347, 29 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2032. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/8, 2 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2033. Decizie cu privire la examinarea petiției „Radio-Star” SRL (nr. 53/175, 22 octombrie 2019)

2034. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 53/176, 22 octombrie 2019)

2035. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 54/178, 31 octombrie 2019)

2036. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 10-20 octombrie 2019 (nr. 54/179, 31 octombrie 2019)

2037. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 30 septembrie – 20 octombrie 2019 (nr. 54/180, 31 octombrie 2019)

2038. Decizie cu privire la avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 54/181, 31 octombrie 2019)

2039. Decizie cu privire la examinarea contestației Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog. MD” (nr. 55/183, 2 noiembrie 2019)

2040. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL pentru postul de televiziune „Prime” (nr. 56/185, 4 noiembrie 2019)

2041. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „INTERKIWINET” SRL pentru studioul de televiziune „KIWI TV” (nr. 56/186, 4 noiembrie 2019)

2042. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 56/187, 4 noiembrie 2019)

2043. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 56/188, 4 noiembrie 2019)

2044. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content Media” SRL (nr. 57/190, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2045. Decizie (nr. ASR-83, 14 noiembrie 2019)

2046. Decizie (nr. ASR-85, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2047. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 514, 18 noiembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2048. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 302, 28 noiembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte