RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.11.2019

Monitorul Oficial Nr. 352-359

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

224. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public doamnei Cristina BOTNARIUC (nr. 1328-VIII, 19 noiembrie 2019)

225. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Comunității Evreiești din Republica Moldova (nr. 1329-VIII, 21 noiembrie 2019)

226. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare “Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” (nr. 1330-VIII, 22 noiembrie 2019)

227. Decret privind eliberarea domnului Victor GAICIUC din funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1331-VIII, 22 noiembrie 2019)

228. Decret privind rechemarea domnului Igor BOLBOCEANU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în Republica Libaneză și în Regatul Hașemit al Iordaniei (nr. 1332-VIII, 27 noiembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

210. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolelor 37 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 27 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție și 4 din Legea cu privire la organizarea și funcționarea Curții de Conturi (autonomia financiară a autorităților independente) (Sesizarea nr. 46a/2019) (nr. 27, 31 octombrie 2019)

211. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 205e/2019) (nr. 28, 21 noiembrie 2019)

212. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (transferul executorului judecătoresc) (nr. 114, 28 octombrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

52. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 5 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier” (nr. 56, 24 octombrie 2019)

53. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Ocniţa (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 61, 31 octombrie 2019)

54. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018 (nr. 62, 5 noiembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

861. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de amenajare și exploatare a cheiurilor temporare și edificiilor aferente pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova (nr. 546, 12 noiembrie 2019)

862. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 556, 19 noiembrie 2019)

863. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern (nr. 557, 19 noiembrie 2019)

864. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 559, 19 noiembrie 2019)

865. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole (nr. 562, 19 noiembrie 2019)

866. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 566, 19 noiembrie 2019)

867. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatolie DĂNILĂ (nr. 571, 27 noiembrie 2019)

868. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ștefan PAVLOV (nr. 572, 27 noiembrie 2019)

869. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 573, 27 noiembrie 2019)

870. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 574, 27 noiembrie 2019)

871. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 575, 27 noiembrie 2019)

872. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 (nr. 576, 27 noiembrie 2019)

873. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 577, 27 noiembrie 2019)

874. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 578, 27 noiembrie 2019)

875. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 579, 27 noiembrie 2019)

876. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 580, 27 noiembrie 2019)

877. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 581, 27 noiembrie 2019)

878. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 582, 27 noiembrie 2019)

879. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 583, 27 noiembrie 2019)

880. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 584, 27 noiembrie 2019)

881. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 585, 27 noiembrie 2019)

882. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 586, 27 noiembrie 2019)

883. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 587, 27 noiembrie 2019)

884. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 588, 27 noiembrie 2019)

885. Hotărîre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 589, 27 noiembrie 2019)

886. Hotărîre cu privire la organizarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă şi de promovare a produselor autohtone şi a potenţialului turistic al Republicii Moldova (nr. 590, 27 noiembrie 2019)

887. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Amendamentului nr. 4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare „Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»”, semnat la Chişinău la 22 mai 2012 (nr. 591, 27 noiembrie 2019)

888. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 593, 27 noiembrie 2019)

889. Hotărîre privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 594, 27 noiembrie 2019)

890. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Ion Chicu, Prim-ministru, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (or. Londra, 21-23 noiembrie 2019) (nr. 267-d, 18 noiembrie 2019)

891. Dispoziţie (nr. 308-d, 21 noiembrie 2019)

892. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința ordinară a Consiliului Economic al CSI (6 decembrie 2019, or. Moscova, Federația Rusă) (nr. 309-d, 26 noiembrie 2019)

893. Dispoziţie cu privire la organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii Moldova (nr. 310-d, 26 noiembrie 2019)

894. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Iuliana DRĂGĂLIN (nr. 311-d, 27 noiembrie 2019)

895. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Sergiu GOLOVACI (nr. 312-d, 27 noiembrie 2019)

896. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Ivan GHEORGHIU (nr. 313-d, 27 noiembrie 2019)

897. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin ANDROS (nr. 314-d, 27 noiembrie 2019)

898. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail ȚURCAN (nr. 315-d, 27 noiembrie 2019)

899. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail RUSU (nr. 316-d, 27 noiembrie 2019)

900. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladislav COTICI (nr. 317-d, 27 noiembrie 2019)

901. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 102-d/2019 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 318-d, 27 noiembrie 2019)

902. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia POSTICĂ (nr. 319-d, 27 noiembrie 2019)

903. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina MAHU (nr. 320-d, 27 noiembrie 2019)

904. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg TOFILAT (nr. 321-d, 27 noiembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1978. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.11:2019 „Managementul în construcții. Regulamentul de recunoaștere a organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții” (nr. 301, 20 noiembrie 2019)

1979. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.09:2019 „Managementul în construcții. Procedura de obținere a avizelor de la alte instituții prin intermediul ghișeului unic” (nr. 302, 20 noiembrie 2019)

1980. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.08:2019 „Managementul în construcții. Procedura privind avizarea evaluărilor tehnice în construcții” (nr. 303, 20 noiembrie 2019)

1981. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.07:2019 „Managementul în construcții. Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice în construcții și a grupelor specializate” (nr. 304, 20 noiembrie 2019)

1982. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.06:2019 „Managementul în construcții. Procedura de examinare a solicitărilor de documente de evaluare și evaluări tehnice și procedurile de elaborare și de acordare a evaluărilor tehnice sau de schimbare a statutului acestora” (nr. 305, 20 noiembrie 2019)

1983. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.05:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a grupelor specializate” (nr. 306, 20 noiembrie 2019)

1984. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.04:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice abilitate” (nr. 307, 20 noiembrie 2019)

1985. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.03:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a comisiilor tehnice în construcții” (nr. 308, 20 noiembrie 2019)

1986. Ordin cu privire la aprobarea documentelor normative privind reconstrucția și replanificarea interioară a căminului studențesc (nr. 310, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1987. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 355/2019, 27 septembrie 2019)

1988. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 356/2019, 27 septembrie 2019)

1989. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 357/2019, 27 septembrie 2019)

1990. Hotărâre cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 358/2019, 27 septembrie 2019)

1991. Hotărâre cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 359/2019, 27 septembrie 2019)

1992. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice (nr. 395/2019, 1 noiembrie 2019)

1993. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 425/2019, 22 noiembrie 2019)

1994. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 426/2019, 22 noiembrie 2019)

1995. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 427/2019, 22 noiembrie 2019)

1996. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” (nr. 428/2019, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1997. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile “Eliberarea avizelor pentru amplasarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor în zonele supuse servituții aeronautice” (PIAC-AGA-CONSAVIZ) (nr. 60/GEN, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1998. Hotărâre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” SRL (nr. 56/4, 25 noiembrie 2019)

1999. Hotărâre referitor la Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pe piața financiară nebancară (nr. 56/11, 25 noiembrie 2019)

2000. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/14, 25 noiembrie 2019)

2001. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 56/15, 25 noiembrie 2019)

2002. Hotărâre сu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/16, 25 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2003. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale (nr. 2831, 22 octombrie 2019)

2004. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale (nr. 2832, 22 octombrie 2019)

2005. Hotărîre cu privire la contestația nr. 17/03 din 9 octombrie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Democrația Acasă” (nr. 2833, 22 octombrie 2019)

2006. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/29 din 7 octombrie 2019 a domnului Grigore Palii, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia din partea Partidului Democrat din Moldova (nr. 2834, 22 octombrie 2019)

2007. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2835, 22 octombrie 2019)

2008. Hotărîre cu privire la data desfășurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău şi a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 2836, 23 octombrie 2019)

2009. Hotărîre pentru modificarea hotărârii nr. 2836/2019 „Cu privire la data desfășurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău şi a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale)” (nr. 2837, 23 octombrie 2019)

2010. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 20 octombrie 2019 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale (nr. 2840, 28 octombrie 2019)

2011. Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile locale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 27 septembrie 2019 (nr. 2841, 28 octombrie 2019)

2012. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2603 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6” (nr. 2842, 28 octombrie 2019)

2013. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2631 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 2843, 28 octombrie 2019)

2014. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 (nr. 2844, 28 octombrie 2019)

2015. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 (nr. 2845, 28 octombrie 2019)

2016. Hotărîre cu privire la efectuarea în ziua de 3 noiembrie 2019, în cadrul turului doi al alegerilor locale generale, a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 2846, 29 octombrie 2019)

2017. Hotărîre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Dubăsari (nr. 2849, 29 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2018. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 52/171, 21 octombrie 2019)

2019. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 52/172, 21 octombrie 2019)

2020. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Televiziunea Centrală” urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 53/174, 22 octombrie 2019)

2021. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de numire și demitere a președintelui și vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului (nr. 57/193, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2022. Decizie (nr. DOT-75, 31 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2023. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative (nr. 31, 18 noiembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte