RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.11.2019

Monitorul Oficial Nr. 346-351

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

218. Decret privind eliberarea din funcție a unor consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1321-VIII, 15 noiembrie 2019)

219. Decret privind numirea doamnei Daniela MORARI în funcţia de Ambasador, Şef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 1323-VIII, 18 noiembrie 2019)

220. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1065-VIII din 3 ianuarie 2019 (nr. 1324-VIII, 19 noiembrie 2019)

221. Decret privind numirea doamnei Galina BALMOȘ în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale (nr. 1325-VIII, 19 noiembrie 2019)

222. Decret privind numirea domnului Nicolae POSTURUSU în funcţia de secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1326-VIII, 19 noiembrie 2019)

223. Decret privind numirea doamnei Cristina BOTNARIUC în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1327-VIII, 19 noiembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

49. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului (nr. 57, 24 octombrie 2019)

50. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018 (nr. 58, 25 octombrie 2019)

51. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 59, 25 octombrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

852. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor” (nr. 491, 23 octombrie 2019)

853. Hotărîre pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 506, 1 noiembrie 2019)

854. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat dactiloscopic, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat dactiloscopic” (nr. 509, 1 noiembrie 2019)

855. Hotărîre cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 522, 6 noiembrie 2019)

856. Hotărîre cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 544, 12 noiembrie 2019)

857. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei (nr. 547, 12 noiembrie 2019)

858. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (nr. 564, 19 noiembrie 2019)

859. Hotărîre pentru modificarea punctului 27 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 (nr. 567, 19 noiembrie 2019)

860. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 570, 19 noiembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1935. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2019 (nr. 143, 28 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1936. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 159-t-09, 30 septembrie 2019)

1937. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 175-t-10, 28 octombrie 2019)

1938. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 182-s-10, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1939. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1228, 31 octombrie 2019)

1940. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1229, 31 octombrie 2019)

1941. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1230, 31 octombrie 2019)

1942. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1231, 31 octombrie 2019)

1943. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1232, 31 octombrie 2019)

1944. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1233, 31 octombrie 2019)

1945. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1234, 31 octombrie 2019)

1946. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1235, 31 octombrie 2019)

1947. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1236, 31 octombrie 2019)

1948. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1237, 31 octombrie 2019)

1949. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1238, 31 octombrie 2019)

1950. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1239, 31 octombrie 2019)

1951. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1240, 31 octombrie 2019)

1952. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1241, 31 octombrie 2019)

1953. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1242, 31 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1954. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1088/245-A, 27 septembrie 2019)

1955. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1212/277-A, 29 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1956. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 259, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1957. Ordin сu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea tifonului care nu este impregnat sau acoperit cu substanțe farmaceutice (nr. 502-O, 7 noiembrie 2019)

1958. Ordin cu privire la completarea Anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 ”referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 510-O, 8 noiembrie 2019)

1959. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 195-O/2004 privind aprobarea formularului de ”Dispoziție privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale plătitorului” (nr. 514-O, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1960. Hotărîre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 55/1, 18 noiembrie 2019)

1961. Hotărîre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „PLAI-FRUCT” (nr. 55/2, 18 noiembrie 2019)

1962. Hotărîre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EUASIG” SRL (nr. 55/11, 18 noiembrie 2019)

1963. Hotărîre referitor la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 55/16, 18 noiembrie 2019)

1964. Extras din hotărârea nr. 55/15 din 18 noiembrie 2019 privind administratorul special al CA „GALAS” SA.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1965. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (nr. 2905, 15 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1966. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 51/166, 17 octombrie 2019)

1967. Decizie cu privire la examinarea petiției „ARAX-IMPEX” SRL (nr. 51/167, 17 octombrie 2019)

1968. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a contestației f/nr. din 11.10.2019, depuse de dl Alexandru Nesterovschii, concurent electoral pentru alegerile generale locale din 20.10.2019 (nr. 52/170, 21 octombrie 2019)

1969. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „KISS FM”, urmare a sesizării dlui Marin Popovici (nr. 53/173, 22 octombrie 2019)

1970. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 53/177, 22 octombrie 2019)

1971. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de numire și demitere a președintelui și vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului (nr. 54/182, 31 octombrie 2019)

1972. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea rețelelor statale II și III de televiziune analogică terestră (nr. 57/189, 8 noiembrie 2019)

1973. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 99 din 19.07.2012 cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale (nr. 57/192, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1974. Decizie (nr. ASO-87, 14 noiembrie 2019)

1975. Decizie (nr. ASO-88, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1976. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale ca urmare a prezentării declarațiilor corectate (nr. 156-A, 7 noiembrie 2019)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1977. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 13/3, 15 noiembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte