RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.11.2019

Monitorul Oficial Nr. 329-336

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

48. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2018 asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr. 53, 6 septembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

755. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (nr. 468, 9 octombrie 2019)

756. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 834/2014 (nr. 503, 1 noiembrie 2019)

757. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576/2017 (nr. 504, 1 noiembrie 2019)

758. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 574/2013 cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciile de dializă (nr. 521, 6 noiembrie 2019)

759. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului și la abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 523, 6 noiembrie 2019)

760. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, întocmit prin schimb de note la 8 august 2019, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la 27 noiembrie 2003 (nr. 524, 6 noiembrie 2019)

761. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri și executarea lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,3–96,0 (nr. 525, 6 noiembrie 2019)

762. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 526, 6 noiembrie 2019)

763. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.213/2002 cu privire la constituirea Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 527, 6 noiembrie 2019)

764. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 528, 6 noiembrie 2019)

765. Hotărîre cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale, la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 529, 6 noiembrie 2019)

766. Hotărîre cu privire la modificarea Statutului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1188/2018 (nr. 530, 6 noiembrie 2019)

767. Hotărîre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” și a întreprinderilor de stat „Palatul Republicii” și „Pensiunea din Holercani” (nr. 531, 6 noiembrie 2019)

768. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Pavel GRECU (nr. 248-d, 6 noiembrie 2019)

769. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Dmitrii RUSSU (nr. 249-d, 6 noiembrie 2019)

770. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena ȚÎBÎRNĂ (nr. 250-d, 6 noiembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1849. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice” (nr. 266, 23 octombrie 2019)

1850. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.543 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 283, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1851. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 100 din 29 august 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 142, 28 octombrie 2019)

1852. Ordin privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (nr. 146, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1853. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 235, 25 octombrie 2019)

1854. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 255, 30 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1855. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2020 (nr. 53, 25 octombrie 2019)

1856. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2020 (nr. 54, 25 octombrie 2019)

Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

1857. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 455, 8 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1858. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA (nr. 52/4, 4 noiembrie 2019)

1859. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 52/9, 4 noiembrie 2019)

1860. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 52/10, 4 noiembrie 2019)

1861. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2020 (nr. 52/12, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1862. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2706/2019 (nr. 2790, 11 octombrie 2019)

1863. Hotărâre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerea consilierilor în Consiliul municipal Comrat și în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia, ce se vor tipări în format de broșură, la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2791, 11 octombrie 2019)

1864. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, la situația din 20, 27 septembrie și 4 octombrie 2019 (nr. 2792, 11 octombrie 2019)

1865. Hotărâre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova din comuna Chițcani, satele Cremenciug şi Gîsca la alegerea consilierilor în Consiliul raional Căuşeni (nr. 2793, 11 octombrie 2019)

1866. Hotărâre cu privire la aprobarea modelelor legitimațiilor de primar și de consilier al consiliului local (nr. 2794, 11 octombrie 2019)

1867. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2611 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 2795, 11 octombrie 2019)

1868. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2623 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26” (nr. 2796, 11 octombrie 2019)

1869. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2797, 11 octombrie 2019)

1870. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în circumscripția electorală uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2798, 11 octombrie 2019)

1871. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2799, 11 octombrie 2019)

1872. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2800, 11 octombrie 2019)

1873. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2801, 11 octombrie 2019)

1874. Hotărâre cu privire la acreditarea expertului electoral internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2802, 11 octombrie 2019)

1875. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Reprezentanța în Moldova a Asociației obștești „HILFSWERK AUSTRIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2803, 11 octombrie 2019)

1876. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Consiliului Electoral Suprem al Republicii Turcia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2804, 11 octombrie 2019)

1877. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente din România în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2805, 11 octombrie 2019)

1878. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2806, 11 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1879. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a contestației f/nr. din 11.01.2019 depuse de dl Alexandru Nesterovschii, concurent electoral pentru alegerile locale generale din 20.10.2019, și a demersului Comisiei Electorale Centrale nr. 8/1310 din 04.10.2019 (nr. 50/160, 8 octombrie 2019)

1880. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 20-29 septembrie 2019 (nr. 50/161, 8 octombrie 2019)

1881. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2” la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale pentru perioada: 30 septembrie – 9 octombrie 2019 (nr. 51/162, 17 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1882. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.208/2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 262, 24 octombrie 2019)

1883. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 268, 30 octombrie 2019)

1884. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 270, 31 octombrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte