RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
02.11.2019

Monitorul Oficial Nr. 326-327

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

471. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (nr. 1310-VIII, 25 octombrie 2019)

472. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»” (nr. 1311-VIII, 28 octombrie 2019)

473. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției și repatrierii persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate (nr. 1312-VIII, 28 octombrie 2019)

474. Decret privind rechemarea domnului Eugen REVENCO din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 131 -VIII, 31 octombrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

729. Hotărîre pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 484, 18 octombrie 2019)

730. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 499, 1 noiembrie 2019)

731. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 500, 1 noiembrie 2019)

732. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 501, 1 noiembrie 2019)

733. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte (nr. 502, 1 noiembrie 2019)

734. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 507, 1 noiembrie 2019)

735. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 508, 1 noiembrie 2019)

736. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 511, 1 noiembrie 2019)

737. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolelor 11 alineatul (1) și 12 alineatul (3) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 512, 1 noiembrie 2019)

738. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 513, 1 noiembrie 2019)

739. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 514, 1 noiembrie 2019)

740. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 515, 1 noiembrie 2019)

741. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 516, 1 noiembrie 2019)

742. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1266/2016 cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 517, 1 noiembrie 2019)

743. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 518, 1 noiembrie 2019)

744. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 519, 1 noiembrie 2019)

745. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladislav KULMINSKI (nr. 240-d, 1 noiembrie 2019)

746. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Laurențiu HADÎRCĂ (nr. 241-d, 1 noiembrie 2019)

747. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatolie TOPALĂ (nr. 242-d, 1 noiembrie 2019)

748. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie VALCOV (nr. 243-d, 1 noiembrie 2019)

749. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion PLATON (nr. 244-d, 1 noiembrie 2019)

750. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vasile COSTIN (nr. 245-d, 1 noiembrie 2019)

751. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Lilia Potîng (nr. 246-d, 1 noiembrie 2019)

752. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 247-d, 1 noiembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1846. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 140, 28 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1847. Decizie cu privire la modificarea Deciziei AGEPI nr. 20/872 din 26.04.2018 (nr. 29/2106 din 23.10.2019)

1848. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei obligatorii (nr. 30/2107 din 23.10.2019)