RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.11.2019

Monitorul Oficial Nr. 320-325

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

467. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenite prin schimb de scrisori, în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 1307-VIII, 18 octombrie 2019)

468. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenite prin schimb de scrisori, în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 140, 4 octombrie 2019)

469. Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare (nr. 143, 17 octombrie 2019)

470. Hotărâre cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curții Constituționale și al Procuraturii Generale (nr. 144, 17 octombrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

193. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 239 alin. (1) din Codul penal (accesibilitatea regulilor de creditare, a politicilor de acordare a împrumuturilor sau a normelor de prudenţă financiară) (nr. 98, 30 septembrie 2019)

194. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (nr. 100, 3 octombrie 2019)

195. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia” conținut în articolul 40 alin. (2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 101, 3 octombrie 2019)

196. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 155g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (4) și (6) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (nr. 102, 3 octombrie 2019)

197. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 166a/2019 privind controlul constituționalității Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 126 și nr. 127 din 16 septembrie 2019 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputaților Marina Tauber și Reghina Apostolova (nr. 103, 3 octombrie 2019)

198. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 69g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 38 alin. (1) lit. j) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 104, 7 octombrie 2019)

199. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 105, 7 octombrie 2019)

200. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 134g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a tezei I de la articolul 33 alin. (3), a tezei a II-a de la articolul 460 alin. (1) și a articolului 463 alin. (1) din Codul de procedură penală (incompatibilitatea judecătorului la judecarea succesivă a aceleiași cauze penale) (nr. 106, 7 octombrie 2019)

201. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.135g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 211 al Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc (2)) (nr. 107, 7 octombrie 2019)

202. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 8 alin. (2) lit. c) și 2541 alin. (2) din Codul fiscal (nr. 108, 7 octombrie 2019)

203. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 din Codul de procedură civilă (strămutarea cauzei) (nr. 109, 10 octombrie 2019)

204. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 145g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 220 alin. (3) și 1404 alin. (5) din Codul civil (nr. 110, 10 octombrie 2019)

205. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 169b/2019 privind interpretarea articolului 70 alin. (3) din Constituție (imunitatea parlamentarilor în cazul administrării ulterioare de probe care stau la baza altor acuzații) (nr. 111, 10 octombrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

723. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Maroc privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice, de serviciu și speciale (nr. 479, 18 octombrie 2019)

724. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerințele față de plasarea în carantină a animalelor de acvacultură (nr. 481, 18 octombrie 2019)

725. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1297/2016 pentru aprobarea unor norme sanitarveterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv (nr. 482, 18 octombrie 2019)

726. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră (nr. 483, 18 octombrie 2019)

727. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 493, 23 octombrie 2019)

728. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice (nr. 497, 23 octombrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1824. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr. 188/2014 (nr. 135, 15 octombrie 2019)

1825. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr. 149/2010 (nr. 137, 18 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1825a. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a noului tip de Diplomă de Doctor (nr. 1341, 23 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1826. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.81 din 12 mai 2017 (nr. 229, 16 octombrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1827. Ordin cu privire la modificarea pct.2 din Ordinul Serviciului Vamal nr. 436-O/2017 „Cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor” (nr. 415-O, 9 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1828. Hotărâre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „KEV-ASIG” SRL (nr. 51/4, 28 octombrie 2019)

1829. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/7, 28 octombrie 2019)

1830. Hotărâre сu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/8, 28 octombrie 2019)

1831. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 51/9, 28 octombrie 2019)

1832. Hotărâre privind rectificarea bugetară 2019 (nr. 51/10, 28 octombrie 2019)

1833. Hotărâre privind cuantumul taxelor și plăților 2020 (nr. 51/12, 28 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1834. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a petiției dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 44/146, 26 septembrie 2019)

1835. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „NOROC MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „NOROC” (nr. 44/149, 26 septembrie 2019)

1836. Decizie сu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 32/102 din 01.08.2019 (nr. 44/150, 26 septembrie 2019)

1837. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „5 TV” SRL, fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS „5 TV” (nr. 44/151, 26 septembrie 2019)

1838. Decizie cu privire la examinarea Raportului cu privire la modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova (nr. 44/152, 26 septembrie 2019)

1839. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 47/156, 3 octombrie 2019)

1840. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL pentru postul de televiziune „Canal 5” (nr. 48/157, 4 octombrie 2019)

1841. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 20-29 septembrie 2019 (nr. 50/159, 8 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1842. Decizie (nr. ASR-65, 13 septembrie 2019)

1843. Decizie (nr. ASO-71, 17 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1844. Decizie cu privire la consemnarea scoaterii din uz a unor simboluri corporative ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 189-V.01, 1 octombrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1845. Ordin сu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 și Forma ICM 20 (nr. 425, 30 septembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte