RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.10.2019

Monitorul Oficial Nr. 315-319

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

458. Decret pentru promulgarea Legii privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (nr. 1308-VIII, 18 octombrie 2019)

459. Lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (nr. 129, 19 octombrie 2019)

460. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Direcției Situații Excepționale, municipiul Edineț, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1301-VIII, 16 octombrie 2019)

461. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor cadre didactice ale Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin” din municipiul Chișinău (nr. 1302-VIII, 17 octombrie 2019)

462. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Combinatului de Materiale de Construcții „MACON” SA (nr. 1303-VIII, 17 octombrie 2019)

463. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Combinatului de Materiale de Construcții „MACON” SA (nr. 1304-VIII, 17 octombrie 2019)

464. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Grigorii KARASIN (nr. 1305-VIII, 17 octombrie 2019)

465. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai organizațiilor teritoriale ale Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova (nr. 1306-VIII, 18 octombrie 2019)

466. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1241-VIII din 12 august 2019 (nr. 1309-VIII, 18 octombrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

702. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr.474, 18 octombrie 2019)

703. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret (nr. 477 , 18 octombrie 2019)

704. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1064/2016 cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri” (nr. 478 , 18 octombrie 2019)

705. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind crearea, menținerea, dezvoltarea, gestionarea și finanțarea fondului genetic de culturi agricole (nr. 480, 18 octombrie 2019)

706. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017 cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 485, 18 octombrie 2019)

707. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 825/2005 cu privire la instituirea Consiliului național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei (nr. 486, 18 octombrie 2019)

708. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova (nr. 487, 23 octombrie 2019)

709. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi (nr. 488, 23 octombrie 2019)

710. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri în scopul reabilitării sistemului ingineresc de alimentare cu apă (nr. 489, 23 octombrie 2019)

711. Hotărîre pentru modificarea punctului 28 din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053/2010 (nr. 490, 23 octombrie 2019)

712. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 492, 23 octombrie 2019)

713. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 494, 23 octombrie 2019)

714. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 495, 23 octombrie 2019)

715. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda privind asistenţa reciprocă și cooperarea în domeniul vamal (nr. 496, 23 octombrie 2019)

716. Hotărîre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 498, 23 octombrie 2019)

717. Dispoziție cu privire la organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii Moldova (nr. 234-d , 18 octombrie 2019)

718. Dispoziție cu privire la organizarea procesului de elaborare a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (nr. 235-d , 22 octombrie 2019)

719. Dispoziție cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului Vadim DERMENJI (nr. 236-d , 23 octombrie 2019)

720. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Vladislav KULMINSKI (nr. 237-d , 23 octombrie 2019)

721. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion GOLOVATÎI (nr. 238-d, 23 octombrie 2019)

722. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Octavian MAHU (nr. 239-d, 23 octombrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1802. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A.”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 254 , 11 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1803. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 159-S-09, 30 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1804. Hotărâre privind extinderea duratei de aplicare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale nr. 678 din 22.08.2014 (nr. 360/2019, 4 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1805. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg 04-000257, 11 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1806. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „SUCCES-COM” (nr. 50/1 , 21 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1807. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor a Republicii Kârgâze în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2785, 8 octombrie 2019)

1808. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2786, 8 octombrie 2019)

1809. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea domnului Alexei Nicolae, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 33, municipiul Chișinău, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2787, 8 octombrie 2019)

1810. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2788, 8 octombrie 2019)

1811. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea domnului Turta Teodor, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2789, 8 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1812. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 42/137, 13 septembrie 2019)

1813. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe urmare a autosesizării președintelui Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol (nr. 43/140, 20 septembrie 2019)

1814. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV” urmare a sesizării dnei Irina Zara (nr. 43/141, 20 septembrie 2019)

1815. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 43/142, 20 septembrie 2019)

1816. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la licența de emisie eliberată „Radio Top” SRL pentru postul de radio „Radio Alla” (nr. 43/143, 20 septembrie 2019)

1817. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra petiției parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea „ARAX-IMPEX” SRL (nr. 43/144, 20 septembrie 2019)

1818. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 23 noiembrie 2017 (nr. 43/145, 20 septembrie 2019)

1819. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a petițiilor dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și dnei Elena Curecheru, vicepreședinte „Tinerii DA” (nr. 44/147, 20 septembrie 2019)

1820. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019 cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 44/148, 26 septembrie 2019)

1821. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 46/155, 2 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1822. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 245, 26 septembrie 2019)

1823. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 246, 26 septembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte