RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
04.10.2019

Monitorul Oficial Nr. 303-305

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

431. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 134, 20 septembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

178. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (s esizarea nr. 98a/2019) (nr. 19, 24 septembrie 2019)

179. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.128g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) Din legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 87, 12 septembrie 2019)

180. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal (șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri) (nr. 88, 12 septembrie 2019)

181. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.151g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2872 alin. (1) din Codul fiscal (nr. 89, 12 septembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

669. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor (nr. 437, 11 septembrie 2019)

670. Hotărîre pentru aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020 (nr. 460, 2 octombrie 2019)

671. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 45/2019 (nr. 461, 2 octombrie 2019)

672. Hotărîre privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională (nr. 462, 2 octombrie 2019)

673. Hotărîre cu privire la organizarea audienţei (nr. 463, 2 octombrie 2019)

674. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru DUBALARI (nr. 216-d, 2 octombrie 2019)

675. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu GHERCIU (nr. 217-d, 2 octombrie 2019)

676. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae RĂDIȚA (nr. 218-d, 2 octombrie 2019)

677. Dispoziție cu privire la preavizarea domnului Ion PLATON (nr. 219-d, 2 octombrie 2019)

678. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion TOMA (nr. 220-d, 2 octombrie 2019)

679. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Daniela NEDELCIUC (nr. 221-d, 2 octombrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1668. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 244, 2 octombrie 2019)

Acte ale Procuraturii Republicii Moldova

1669. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 44/28, 20 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1670. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr.46/7, 30 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1671. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali (nr. 2704, 17 septembrie 2019)

1672. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2705, 20 septembrie 2019)

1673. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2706, 20 septembrie 2019)

1674. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2614 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17” (nr. 2707, 20 septembrie 2019)

1675. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2620 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23” (nr. 2708, 20 septembrie 2019)

1676. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2631 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 2709, 20 septembrie 2019)

1677. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2710, 20 septembrie 2019)

1678. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Belarus în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2711, 20 septembrie 2019)

1679. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2712, 20 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1680. Decizie cu privire la examinarea adresării Consiliului de Presă din Republica Moldova (nr. 35/111, 5 august 2019)

1681. Decizie cu privire la aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry” (nr. 35/112, 5 august 2019)

1682. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 36/113, 8 august 2019)

1683. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „STV IT Company” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV Botanica” (nr. 37/114, 20 august 2019)

1684. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content STV Media” SRL (nr. 37/115, 20 august 2019)

1685. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 37/117, 20 august 2019)

1686. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „SUN COMMUNICATIONS” SRL pentru studioul TV prin cablu „SUN TV” (nr. 38/120, 2 septembrie 2019)

1687. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 38/121, 2 septembrie 2019)

1688. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 38/122, 2 septembrie 2019)

1689. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „NORD TV” SRL pentru postul de televiziune „TVN” (nr. 39/125, 5 septembrie 2019)

1690. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „Bravo TV” SRL pentru postul de televiziune „BRAVO TV” (nr. 39/126, 5 septembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1691. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 408, 24 septembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte