RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
30.09.2019

Monitorul Oficial Nr. 302

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1661. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General (nr. 249a, 27 septembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1662. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenți economici, prin intermediul trimiterilor poștale internaționale (nr. 408-O, 4 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1663. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 45/3, 25 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1664. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la licența de emisie eliberată „Timpuri Noi” SRL pentru postul de radio „Univers FM” (nr. 34/109, 5 august 2019)

1665. Decizie cu privire la examinarea notificării de reluare a valabilității licenței de emisie „TV BĂLŢI” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BTV” (nr. 37/116, 20 august 2019)

1666. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra petițiilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea AT „Intermedia” SRL (nr. 37/118, 20 august 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1667. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 235, 19 septembrie 2019)