RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
06.09.2019

Monitorul Oficial Nr. 274-278

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

391. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 1260-VIII, 30 august 2019)

392. Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 115 15 august 2019)

393. Hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 46/2019 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare (nr. 120, 16 august 2019)

394. Decret pentru aprobarea semnării Comunicatului Comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Kenya (nr. 1258-VIII, 29 august 2019)

395. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr.1259-VIII, 29 august 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

600. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la amendamentul suplimentar la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 427, 30 august 2019)

601. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor (nr. 428, 4 septembrie 2019)

602. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 429, 4 septembrie 2019)

603. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 (Nr. 430, 4 septembrie 2019)

604. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 431, 4 septembrie 2019)

605. Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 179-d, 3 septembrie 2019)

606. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința comună cu conducerea administrației or. Odesa privind situația complexului sanatorial „Moldova” (4 septembrie 2019, or. Odesa, Ucraina) (nr. 180-d, 3 septembrie 2019)

607. Dispoziție cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti pentru participare la şedinţa ordinară a Consiliului Economic al CSI (13 septembrie 2019, or. Așgabat, Turkmenistan) (nr. 181-d, 4 septembrie 2019)

608. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Andrei CIORNÎI (nr. 182-d, 4 septembrie 2019)

609. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu LUCA (nr. 183-d, 4 septembrie 2019)

610. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Dumitru UDREA (nr. 184-d, 4 septembrie 2019)

611. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 185-d, 4 septembrie 2019)

612. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 186-d, 4 septembrie 2019)

613. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Dinu TODERAȘCU (nr. 187-d, 4 septembrie 2019)

614. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Artiom JUCOV (nr. 188-d, 4 septembrie 2019)

615. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Dorina BOGHIAN (nr. 189-d, 4 septembrie 2019

616. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Larisa CELAC (nr. 190-d, 4 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1463. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-16:2019 (nr. 184, 24 iulie 2019)

1464. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-15:2019 (nr. 187, 25 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1465. ORDIN cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitarea activității de executare a executorului judecătoresc Vieru Elena (nr. 228, 2 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1465a. Ordin cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției de director în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator (nr. 1078, 2 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1466. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000208, 2 septembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1467. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice „Servicii de trafic aerian” (CT-ATS) (nr. 45/GEN, 21 august 2019)

1468. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice „Transportul aerian al bunurilor periculoase” (CT-TABP) (nr. 46/GEN, 21 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1469. Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 (nr. 38/1, 23 august 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1470. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2575, 20 august 2019)

1471. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2576, 20 august 2019)

1472. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2577, 20 august 2019)

1473. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2578, 20 august 2019)

1474. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2579, 20 august 2019)

1475. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2580, 20 august 2019)

1476. Hotărîre cu privire la aplicarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2553 din 6 august 2019 inclusiv pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale stabilite pentru data de 20 octombrie 2019 (nr. 2581, 20 august 2019)

1477. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale (nr. 2584, 20 august 2019)

1478. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731/2018 (nr. 2585, 20 august 2019)

1479. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2586, 22 august 2019)

1480. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 2587, 22 august 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1481. Decizie (nr. ASR-57, 1 august 2019)

1482. Decizie (nr. ASR-58, 1 august 2019)

1483. Decizie (nr. ASR-60, 2 august 2019)

Acte ale Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

1484. Decizie privind aprobarea Regulamentului privind controlul extern al calității auditului (nr. 17, 14 august 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1485. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 62 din 15.02.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (nr. 368, 23 august 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1486. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153/1997 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova (nr. 221, 22 august 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte