RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
30.08.2019

Monitorul Oficial Nr. 269-272

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

383. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1253-VIII, 23 august 2019)

384. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Maria CODREANU (nr. 1254-VIII, 23 august 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

175. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizările nr. 150e/2019 şi nr. 154e/2019) (nr. 17, 23 august 2019)

176. Decizie de inadmisibilitate a cererii doamnei judecător Domnica Manole privind revizuirea hotărârilor Curții Constituționale nr. AG-6 și nr. AG-7 din 19 august 2019 (nr. 86, 20 august 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1450. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 112, 20 august 2019)

1451. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 114, 21 august 2019)

1452. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 115, 22 august 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1453. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 127-S-08, 16 august 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1454. Ordin cu privire la acreditarea şi autorizarea de funcţionare provizorie a programelor de studii profesional tehnice (nr. 999, 12 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1455. Hotărâre cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident (nr. 37/14, 19 august 2019)

1456. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr.38/2, 23 august 2019)

1457. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr.38/3, 23 august 2019)

1458. Extras din hotărârea nr.38/4 din 23 august 2019 referitor la retragerea licenței BAR „ACCEPT-ASIG” SRL.

Acte ale Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

1459. Decizie privind aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor (nr. 16, 14 august 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1460. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari (nr. 217, 16 august 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte