RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
27.07.2019

Monitorul Oficial Nr. 244-245

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

318. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1223-VIII, 26 iulie 2019)

319. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 84, 19 iulie 2019)

320. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (nr. 1222-VIII, 26 iulie 2019)

321. Lege pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (nr. 85, 19 iulie 2019)

322. Hotărîre privind înaintarea recomandărilor unor autorități publice (nr. 88, 19 iulie 2019)

323. Hotărîre privind instituirea moratoriului asupra proceselor de privatizare a bunurilor publice (nr. 89, 19 iulie 2019)

324. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 91, 19 iulie 2019)

325. Decret privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1178-VIII din 16 iunie 2019 (nr. 1224-VIII, 26 iulie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

442. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al patrulea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele cheie, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 354, 26 iulie 2019)

443. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al patrulea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 355, 26 iulie 2019)

444. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru cooperare tehnică 2016 (nr. 356, 26 iulie 2019)

445. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 654/2017 cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 357, 26 iulie 2019)

446. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 368, 26 iulie 2019)

447. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN (nr. 93-d, 26 iulie 2019)

448. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 94-d, 26 iulie 2019)

449. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe BĂLAN (nr.95-d, 26 iulie 2019)

450. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ianuș ERHAN (nr.96-d, 26 iulie 2019)

451. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Dorin PURICE (nr. 97-d, 26 iulie 2019)

452. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Radu BURDUJA (nr. 98-d, 26 iulie 2019)

453. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Ionela COSTACHI (nr.99-d, 26 iulie 2019)

454. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Svetlana DOGOTARU (nr.100-d, 26 iulie 2019)

455. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. .101-d, 26 iulie 2019)

456. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 102-d, 26 iulie 2019)

457. Dispoziţie cu privire la preavizarea unor funcționari publici de conducere (nr.103-d, 26 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1345. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 194, 18 iulie 2019)