RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
10.05.2019

Monitorul Oficial Nr. 162-166

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

199. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1154-VIII, 26 aprilie 2019)

200. Decret privind eliberarea domnului Alexandru PARFENI din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 1156-VIII, 7 mai 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

284. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă (nr. 228, 24 aprilie 2019)

285. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate (nr. 246, 24 aprilie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

793. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.04:2018 „Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță (nr. 6, 14 ianuarie 2019)

794. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice” (nr. 94, 12 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

795. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Ordinul nr.122/2015 (nr. 64, 18 aprilie 2019)

796. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 67, 19 aprilie 2019)

797. Ordin сu privire la executarea punctului 43 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018 (nr. 71, 25 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

798. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Levința Valentina (nr. 113, 3 mai 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

799. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 65-S-04, 22 aprilie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

800. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25 februarie 2010 (nr. 38, 23 noiembrie 2018)

801. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010 pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 64, 28 decembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

802. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-109, 2 mai 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

803. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și a cerințelor tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian (CT-ATCO.MED) (nr. 24/GEN, 26 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

804. Hotărâre cu privire la modificarea unei hotărâri (nr. 18/4, 25 aprilie 2019)

805. Ordonanţă privind modificarea unei ordonanțe (nr. 18/2-O, 25 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

806. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice și blocurile electorale în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2252, 5 februarie 2019)

807. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților independenți pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2253, 5 februarie 2019)

808. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2254, 5 februarie 2019)

809. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2255, 5 februarie 2019)

810. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2256, 5 februarie 2019)

811. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2257, 5 februarie 2019)

812. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2258, 5 februarie 2019)

813. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2259, 5 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

814. Decizie cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii de eliberare, prelungire și modificare a licenței de emisie (nr. 17/58, 9 aprilie 2019)

815. Decizie сu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 18/62, 25 aprilie 2019)

816. Decizie сu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 18/63, 25 aprilie 2019)

817. Decizie сu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2019 (nr. 18/64, 25 aprilie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

818. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018 (nr. 164, 5 aprilie 2019)

819. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (nr. 194, 25 aprilie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte