RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.04.2019

Monitorul Oficial Nr. 132-138

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

191. Decret privind eliberarea domnului Grigore ȘIȘCANU din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1146-VIII, 28 martie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

252. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate (nr. 198, 3 aprilie 2019)

253. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 (nr. 200, 3 aprilie 2019)

254. Hotărîre privind platforma de interoperabilitate (MConnect) (nr. 211, 3 aprilie 2019)

255. Hotărîre cu privire la radierea unor întreprinderi de stat (nr. 213, 3 aprilie 2019)

256. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 214, 3 aprilie 2019)

257. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 218, 3 aprilie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

670. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 62, 5 aprillie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

671. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 50-T-03, 29 martie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

672. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 79, 2 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

673. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru medicamente compensate și a Secretariatului Consiliului (nr. 401/68-A, 28 martie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

674. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 126-O, 22 martie 2019)

675. Ordin cu privire la clasificarea pipotelor (nr. 150-O, 3 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

676. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE „USBA” SA (nr. 14/3, 8 aprilie 2019)

677. Hotărâre referitor la retragerea licenţelor unor AEÎ (nr. 14/9, 8 aprilie 2019)

678. Hotărâre privind administratorul, redactorul-șef al Ediției Periodice ”Capital Market” (nr. 14/13, 8 aprilie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

679. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării art. 4 alin. (7) și art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 16/50, 3 aprilie 2019)

680. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, urmare a sesizării E. Comendant (nr. 16/51, 3 aprilie 2019)

681. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 16/53, 3 aprilie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

682. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 93 din 01.03.2019 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat” (nr. 156, 2 aprilie 2019)

683. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 166, 8 aprilie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte