RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.03.2019

Monitorul Oficial Nr. 101-107

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

173. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1133-VIII, 19 martie 2019)

174. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 22, 11 martie 2019)

175. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 1134-VIII, 19 martie 2019)

176. Lege pentru modificarea articolului 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 23, 11 martie 2019)

177. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1135-VIII, 19 martie 2019)

178. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 26, 11 martie 2019)

179. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Elena PRISACARI (nr. 1132-VIII, 19 martie 2019)

180. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 1137-VIII, 20 martie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

206. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale (nr. 176, 15 martie 2019)

207. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2018–ianuarie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2019 (nr. 177, 15 martie 2019)

208. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 68 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 (nr. 178, 15 martie 2019)

209. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației la desfăşurarea activităților de comerț interior (nr. 181, 15 martie 2019)

210. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2019 (nr. 182, 15 martie 2019)

211. Hotărîre privind aprobarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019–2023 (nr. 185, 15 martie 2019)

212. Hotărîre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 186, 15 martie 2019)

213. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 187, 15 martie 2019)

214. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil şi încheierea unui contract (nr. 192, 15 martie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

527. Ordin cu privire la aprobarea modelului de notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu (nr. 45, 14 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

528. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013 (nr. 48,12 martie 2019)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

529. Ordin cu privire la actualizarea/completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 34, 18 ianuarie 2019)

530. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului educației (de organizare funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic) (nr. 232, 13 martie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

531. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Autorizației de agent economic autorizat (nr. 41-O, 25 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

532. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 245 din 2 mai 2007 (nr. 26/2019, 6 martie 2019)

533. Hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019 (nr. 46/2019, 6 martie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

534. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/3, 18 martie 2019)

535. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/4, 18 martie 2019)

536. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale băncilor și companiilor de asigurări (nr. 11/7, 18 martie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

537. Decizie (nr. ASO-14, 7 martie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

538. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 124, 15 martie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

539. Hotărâre сu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 72, 14 martie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte