RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.03.2019

Monitorul Oficial Nr. 86-92

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

140. Lege privind controlul financiar public intern (nr. 229, 23 septembrie 2010)

141. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 1112-VIII, 28 februarie 2019)

142. Lege pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 322, 30 noiembrie 2018)

143. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 1116-VIII, 28 februarie 2019)

144. Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 12, 15 februarie 2019)

145. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1113-VIII, 28 februarie 2019)

146. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 16, 15 februarie 2019)

147. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 1114-VIII, 28 februarie 2019)

148. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (nr. 17, 15 februarie 2019)

149. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a Terminalului Vamal Centru și a zonei rezervate de extindere (nr. 1115-VIII, 28 februarie 2019)

150. Lege privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a Terminalului Vamal Centru și a zonei rezervate de extindere (nr. 18, 15 februarie 2019)

151. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1111-VIII, 28 februarie 2019)

152. Decret privind conferirea gradelor de calificare unor funcţionari publici din Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1117-VIII, 1 martie 2019)

153. Decret privind conferirea gradului de calificare a funcţionarului public domnului Nicolae POSTURUSU (nr. 1118-VIII, 1 martie 2019)

154. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului politic, de comerț și de parteneriat între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1119-VIII, 4 martie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

36. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a Autorităţii Aeronautice Civile (nr. 129, 15 noiembrie 2018)

37. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 142 din Codul de executare (nr. 133, 15 noiembrie 2018)

38. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 134, 15 noiembrie 2018)

39. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 32 alin. (1) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (reducerea clauzei penale) (nr. 135, 15 noiembrie 2018)

40. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate se înmânează administratorului imediat) (nr. 136, 15 noiembrie 2018)

41. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 165g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 264 din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei (nr. 137, 15 noiembrie 2018)

42. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59 din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing (drepturile locatorului în cazul în care locatarul încalcă în mod esențial clauzele contractului) (nr. 138, 15 noiembrie 2018)

43. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 167a/2018 pentru controlul constituționalității articolelor 64 alin. (2) și 641 alin. (1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova (durata măsurii de ținere în custodie publică a străinilor) (nr. 139, 14 decembrie 2018)

44. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 168g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 47 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 140, 22 noiembrie 2018)

45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.169g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 63 alin. (3) și a articolului 282 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 141, 22 noiembrie 2018)

46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea provizorie din funcție [nr. 2) (nr. 142, 22 noiembrie 2018)

47. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 217 alin. (1) din Codul civil (nr. 143, 22 noiembrie 2018)

48. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 448 alin. (1) și 462 alin. (5) din Codul contravențional (nr. 144, 22 noiembrie 2018)

49. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (nr. 145, 29 noiembrie 2018)

50. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 177a/2018 privind controlul constituționalității prevederilor articolului 10 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 219 din 8 noiembrie 2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, precum și al prevederilor punctelor 2 și 3 din Articolul II din Legea nr. 220 din 8 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative (nr. 146, 29 noiembrie 2018)

51. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 178a/2018 privind controlul constituționalității Legii nr. 203 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 154 din 28 martie 2003 (nr. 147, 29 noiembrie 2018)

52. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 179a/2018 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil (nr. 148, 29 noiembrie 2018)

53. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 180a/2018 privind controlul constituționalității Codului serviciilor media audiovizuale (nr. 149, 29 noiembrie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru) (nr. 1, 31 ianuarie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

165. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 120, 27 februarie 2019)

166. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 386/2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant (nr. 125, 27 februarie 2019)

167. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile (nr. 133, 27 februarie 2019)

168. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ ofiţerilor de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 136, 27 februarie 2019)

169. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (nr. 137, 27 februarie 2019)

170. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor (nr. 143, 27 februarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

458. Ordin cu privire la aprobarea documentului CP C.01.11:2018 „Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare” (nr. 620, 28 decembrie 2018)

459. Ordin cu privire la aprobarea documentului CP C.01.02:2018 „Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități” (nr. 621, 28 decembrie 2018)

460. Ordin cu privire la aprobarea documentului CP C.01.10:2018 „Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare” (nr. 622, 28 decembrie 2018)

461. Ordin cu privire la aprobarea documentului CP C.01.12:2018 „Clădiri și încăperi cu locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare” (nr. 623, 28 decembrie 2018)

462. Ordin cu privire la aprobarea documentului CP C.01.13:2018 „Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități” (nr. 627, 28 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

463. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 38, 27 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

464. Ordin cu privire la aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor (nr. 62, 1 martie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

465. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1901, 26 decembrie 2018)

466. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) studii integrate și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1902, 26 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

467. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 222, 20 februarie 2019)

468. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 223, 20 februarie 2019)

469. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 224, 20 februarie 2019)

470. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 225, 20 februarie 2019)

471. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 226, 20 februarie 2019)

472. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 227, 20 februarie 2019)

473. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 228, 20 februarie 2019)

474. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 229, 20 februarie 2019)

475. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 230, 20 februarie 2019)

476. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 231, 20 februarie 2019)

477. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 232, 20 februarie 2019)

478. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 233, 20 februarie 2019)

479. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 234, 20 februarie 2019)

480. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 235, 20 februarie 2019)

481. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 236, 20 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

482. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului (nr. 1, 4 ianuarie 2019)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

483. Ordin privind stabilirea nivelului scăzut (cod albastru) de alertă teroristă (nr. 10, 28 februarie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal

484. Ordin cu privire la completarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 74-O, 18 februarie 2019)

485. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 78-O, 21 februarie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

486. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor tehnice referitoare la operațiunile aeriene (CT-OPS) (nr. 11/GEN, 21 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

487. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 9/1, 4 martie 2019)

488. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLȚI” (nr. 9/2, 4 martie 2019)

489. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „JEVRENI” (nr. 9/7, 4 martie 2019)

490. Hotărâre cu privire la modificarea unei hotărâri (nr. 9/9, 4 martie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

491. Decizie cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 13/42, 5 martie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

492. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (nr. 79, 25 februarie 2019)

493. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului IFPS nr. 956 din 30 octombrie 2015 (nr. 80, 26 februarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte