RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.06.2014

Monitorul Oficial Nr. 167-168

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

364. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 1190-VII, 17 iunie 2014)

365. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 83, 29 mai 2014)

366. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 1191-VII, 17 iunie 2014)

367. Lege pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 84, 29 mai 2014)

368. Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea de facilităţi la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic (nr. 1192-VII, 17 iunie 2014)

369. Lege privind acordarea de facilităţi la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic (nr. 85, 29 mai 2014)

370. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1196-VII, 20 iunie 2014)

371. Lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 102, 12 iunie 2014)

372. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust (nr. 1193-VII, 17 iunie 2014)

373. Decret privind Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova (nr. 1194-VII, 17 iunie 2014)

374. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” unor artişti instrumentişti din Orchestra Prezidenţială (nr. 1195-VII, 17 iunie 2014)

375. Decret pentru completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.1103-VII din 11 aprilie 2014 (nr. 1197-VII, 20 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

501. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative „Auguste Baillayre” (nr. 447, 16 iunie 2014)

502. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 449, 16 iunie 2014)

503. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (nr. 450, 16 iunie 2014)

504. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 451, 16 iunie 2014)

505. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă (nr. 452, 16 iunie 2014)

506. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (nr. 453, 16 iunie 2014)

507. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 454, 16 iunie 2014)

508. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 455, 16 iunie 2014)

509. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul internaţional combinat de mărfuri (nr. 458, 16 iunie 2014)

510. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 467, 16 iunie 2014)

511. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Concepţiei de reformare a Procuraturii (nr. 468, 16 iunie 2014)

512. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă, semnat la Varşovia la 14 mai 2014 (nr. 469, 17 iunie 2014)

513. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 470, 17 iunie 2014)

514. Hotărîre cu privire la implementarea Programului de cooperare şi asistenţă între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România (nr. 471, 17 iunie 2014)

515. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 472, 17 iunie 2014)

516. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 19 noiembrie 2001 (nr. 473, 17 iunie 2014)

517. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora (nr. 474, 19 iunie 2014)

518. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (nr. 476, 20 iunie 2014)

519. Hotărîre privind planurile de admitere în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior pentru anul de studii 2014, precum şi completarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional (nr. 477, 20 iunie 2014.)