RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.12.2018

Monitorul Oficial Nr. 513-525

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

843. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive (nr. 1017-VIII, 11 decembrie 2018)

844. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive (nr. 285, 29 noiembrie 2018)

845. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 998-VIII, 11 decembrie 2018)

846. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 291, 29 noiembrie 2018)

847. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie (nr. 1006-VIII, 11 decembrie 2018)

848. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie (nr. 293, 29 noiembrie 2018)

849. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova, S.A. „CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea acordării grantului din contul Fondului Special al Acționarilor BERD în scopul realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)” (nr. 1044-VIII, 21 decembrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

186. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a tabelului nr. 1 din alineatul (1) al articolului 20 din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (Sesizarea nr. 123g/2018) (nr. 29, 22 noiembrie 2018)

187. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 521 alin. (2) din Codul de procedură penală (Sesizarea nr. 132g/2018) (nr. 30, 22 noiembrie 2018)

188. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul penal și din Codul de procedură penală (accesul părții vătămate și al reprezentantului acesteia la materialele urmăririi penale) (Sesizarea nr. 113g/2018) (nr. 31, 29 noiembrie 2018)

189. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 445 și 461 din Codul contravențional (nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție) (Sesizarea nr. 158g/2018) (nr. 32, 29 noiembrie 2018)

190. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de promulgare a unor legi (Sesizarea nr.194f/2018) (nr. 5, 10 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1346. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei” (nr. 1166, 28 noiembrie 2018)

1347. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar” (nr. 1209, 5 decembrie 2018)

1348. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (nr. 1210, 5 decembrie 2018)

1349. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” (nr. 1211, 5 decembrie 2018)

1350. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 418/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” (nr. 1222, 12 decembrie 2018)

1351. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 520/2010 (nr. 1223, 12 decembrie 2018)

1352. Hotărîre privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 1247, 19 decembrie 2018)

1353. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (nr. 1249, 19 decembrie 2018)

1354. Hotărîre cu privire la aprobarea simbolurilor corporative ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (nr. 1255, 19 decembrie 2018)

1355. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat (nr. 1261, 19 decembrie 2018)

1356. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1262, 19 decembrie 2018)

1357. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Stela STÎNGACI (nr. 1268, 26 decembrie 2018)

1358. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice (nr. 1269, 26 decembrie 2018)

1359. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1278, 26 decembrie 2018)

1360. Hotărîre pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate (nr. 1281, 26 decembrie 2018)

1361. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 769/1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare (nr. 1284, 26 decembrie 2018)

1362. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (nr. 1286, 26 decembrie 2018)

1363. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 155-d, 26 decembrie 2018)

1364. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Natalia TULUC (nr. 156-d, 26 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1843. Ordin cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare (nr. 203, 18 decembrie 2018)

1844. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 121 din 14 septembrie 2016 cu privire la modul de determinare şi de raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) (nr. 204, 18 decembrie 2018)

1845. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019 (nr. 205, 21 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1846. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (nr. 1346, 26 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1847. Ordin privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal” (nr. 663, 11 decembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1848. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative (nr. 35, 21 decembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte