RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.12.2018

Monitorul Oficial Nr. 504-511

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

835. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1043-VIII, 21 decembrie 2018)

836. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 273, 29 noiembrie 2018)

837. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (nr. 1000-VIII, 11 decembrie 2018)

838. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (nr. 300, 30 noiembrie 2018)

839. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 (nr. 997-VIII, 11 decembrie 2018)

840. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 (nr. 301, 30 noiembrie 2018)

841. Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 (nr. 1021-VIII, 13 decembrie 2018)

842. Legea bugetului de stat pentru anul 2019 (nr. 303, 30 noiembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1340. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 313/2018 cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (nr. 1267, 21 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1825. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 602, 18 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1826. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 199, 14 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

1827. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului general la documentația de amenajare a teritoriului (nr. 264, 20 noiembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1828. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 55/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe (nr. 39, 23 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1829. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind auditul persoanelor licențiate și autorizate pe piaţa de capital (nr. 54/6, 10 decembrie 2018)

1830. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului) (nr. 55/1, 17 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1831. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1913, 11 decembrie 2018)

1832. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1914, 11 decembrie 2018)

1833. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016 (nr. 1915, 11 decembrie 2018)

1834. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 (nr. 1916, 11 decembrie 2018)

1835. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1917, 11 decembrie 2018)

1836. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 1930, 18 decembrie 2018)

1837. Hotărîre cu privire la aplicarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican consultativ stabilit pentru data de 24 februarie 2019 (nr. 1931, 18 decembrie 2018)

1838. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de participare a partidelor politice și altor organizații social-politice la campania electorală pentru referendumul republican, aprobate prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1025 din 18 iulie 2017 (nr. 1932, 18 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1839. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 33/200, 6 decembrie 2018)

1840. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin NUNU (nr. 33/201, 6 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1841. Decizie (nr. 26-11/1-19/04-2018, 13 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1842. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale (nr. 665, 12 decembrie 2018)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici