RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
23.11.2018

Monitorul Oficial Nr. 430-439

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

671. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 934-VIII, 13 noiembrie 2018)

672. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 208, 12 octombrie 2018)

673. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (nr. 933-VIII, 13 noiembrie 2018)

674. Lege privind modificarea Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (nr. 223, 25 octombrie 2018)

675. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția unui centru cultural-educațional în municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 936-VIII, 14 noiembrie 2018)

676. Lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția unui centru cultural-educațional în municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 231, 1 noiembrie 2018)

677. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități radiologice auto (nr. 939-VIII, 19 noiembrie 2018)

678. Lege privind importul unei unități radiologice auto (nr. 242, 8 noiembrie 2018)

679. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unor judecători ai Curții Supreme de Justiție (nr. 247, 15 noiembrie 2018)

680. Hotărîre privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) şi a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova şi privind finanțarea unor partide politice din Republica Moldova (nr. 251, 16 noiembrie 2018)

681. Decret privind declararea anului 2019 Anul Familiei (nr. 935-VIII, 14 noiembrie 2018)

682. Decret privind eliberarea domnului Ion COJOCARI din funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 937-VIII, 19 noiembrie 2018)

683. Decret privind eliberarea doamnei Valentina CRIUCICOVA din funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 938-VIII, 19 noiembrie 2018)

684. Decret privind eliberarea doamnei Ana ALBU din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 940-VIII, 20 noiembrie 2018)

685. Decret privind eliberarea doamnei Maria MORARU din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 941-VIII, 20 noiembrie 2018)

686. Decret privind eliberarea doamnei Marina GALUPA din funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 942-VIII, 20 noiembrie 2018)

687. Decret privind eliberarea doamnei Ludmila OUȘ din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 943-VIII, 20 noiembrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

163. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice și a pct. 21 subpct. 1) lit. e) din Programul naţional de imunizări pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 6 octombrie 2016 (Sesizarea nr. 136a/2018) (nr. 26, 30 octombrie 2018)

164. Hotărîâre privind controlul constituţionalității unor dispoziții din articolul 185 din Codul de procedură penală (arestarea preventivă în cazul în care persoana nu și-a recunoscut vina în privința comiterii faptei imputate) (Sesizările nr. 130g/2018, nr. 133g/2018, nr. 134a/2018 și nr. 143g/2018) (nr. 27, 30 octombrie 2018)

165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 80, 9 iulie 2018)

166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 70 alin. (4) și 84 alin. (1) din Codul penal (nr. 81, 9 iulie 2018)

167. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.101g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 344 alin. (3) lit. d) din Codul contravențional (nr. 82, 9 iulie 2018)

168. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.95g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi a cantităţilor acestora (nr. 83, 9 iulie 2018)

169. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.96g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 257 alin. (8) din Codul fiscal (nr. 84, 9 iulie 2018)

170. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 64 alin. (3) din Codul penal (nr. 85, 9 iulie 2018)

171. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 432 alin. (5) și 433 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 86, 9 iulie 2018)

172. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.100g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 388 alin. (4) din Codul muncii (nr. 87, 9 iulie 2018)

173. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.102g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 212 alin. (2) din Codul de procedură penală (nr. 88, 24 iulie 2018)

174. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 26 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 89, 24 iulie 2018)

175. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 104g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 337 din Codul penal (nr. 90, 24 iulie 2018)

176. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 204 alin. (1) din Codul de procedură penală (aplicarea sechestrului în cauze penale) (nr. 91, 27 iulie 2018)

177. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.109g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 23 alineatul trei din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016 (nr. 92, 27 iulie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

46. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Justiției la 31 decembrie 2017 (nr. 53, 24 iulie 2018)

47. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) asigură atingerea impactului scontat?” (nr. 58, 31 iulie 2018)

48. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la 31 decembrie 2017 (nr. 59, 31 iulie 2018)

49. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017 (nr. 61, 1 august 2018)

50. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat (nr. 62, 2 august 2018)

51. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 67, 21 septembrie 2018)

52. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate la 31 decembrie 2017 (nr. 75, 5 noiembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1193. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind calitatea apei potabile (nr. 1068, 8 noiembrie 2018)

1194. Hotărîre privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 902/2015 cu privire la Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (nr. 1080, 8 noiembrie 2018)

1195. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar (nr. 1114, 14 noiembrie 2018)

1196. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 74/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățămînt de stat (nr. 1123, 14 noiembrie 2018)

1197. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 225/2018 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2018 şi a Programului de reparaţie periodică a drumurilor publice naţionale (în limitele localităţilor), locale, comunale şi a străzilor (nr. 1124, 14 noiembrie 2018)

1198. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (nr. 1129, 21 noiembrie 2018)

1199. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1130, 21 noiembrie 2018)

1200. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de contractare a datoriei/acordarea garanţiilor pentru împrumuturi de către autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1136/2007 (nr. 1131, 21 noiembrie 2018)

1201. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1132, 21 noiembrie 2018)

1202. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare în domeniul tineretului și sportului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia, semnat la 17 octombrie 2018 (nr. 1133, 21 noiembrie 2018)

1203. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniile tineretului și sportului, întocmit la 15 octombrie 2018 (nr. 1134, 21 noiembrie 2018)

1204. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 1135, 21 noiembrie 2018)

1205. Hotărîre privind înființarea în orașul Briceni a operei comemorative de război în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (1979-1989) (nr. 1136, 21 noiembrie 2018)

1206. Hotărîre privind înființarea în satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, a operei comemorative de război în memoria eroilor grăniceri și a celor căzuți în Primul Război Mondial (nr. 1137, 21 noiembrie 2018)

1207. Hotărîre privind înființarea în orașul Durlești a operei comemorative de război în memoria victimelor conflictului armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1990-1992), ale războiului din Afganistan (1979-1989) și a participanților la lucrările de lichidare a consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl (nr. 1138, 21 noiembrie 2018)

1208. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internațional semnat la 3 iunie 1994, întocmit la 17 octombrie 2018 (nr. 1140, 21 noiembrie 2018)

1209. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Transportul energiei electrice de către «Moldelectrica»”, semnat la 26 iunie 2012 (nr. 1141, 21 noiembrie 2018)

1210. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2017 (nr. 1146, 21 noiembrie 2018)

1211. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1147, 21 noiembrie 2018)

1212. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1148, 21 noiembrie 2018)

1213. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 1150, 21 noiembrie 2018)

1214. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 (nr. 1151, 21 noiembrie 2018)

1215. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună (nr. 1152, 21 noiembrie 2018)

1216. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1153, 21 noiembrie 2018)

1217. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (nr. 1154, 21 noiembrie 2018)

1218. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (nr. 1155, 21 noiembrie 2018)

1219. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 1158, 21 noiembrie 2018)

1220. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărîrea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie pentru personalul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie, precum şi a structurilor şi efectivelor de personal ale acestora (nr. 1159, 21 noiembrie 2018)

1221. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vadim DERMENJI (nr. 129-d, 21 noiembrie 2018)

1222. Dispoziţie сu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința ordinară a Consiliului Economic al CSI (7 decembrie 2018, or. Moscova, Federația Rusă) (nr. 130-d, 21 noiembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1684. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.02.02:2018 „Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Amenajarea protecției clădirilor și construcțiilor contra trăsnetului” (nr. 403, 9 august 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1685. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 190, 8 noiembrie 2018)

1686. Ordin сu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public - privat (nr. 192, 12 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1687. Ordin сu privire la anularea Ordinului ministrului justiției nr.185 din 26.02.2016 (nr. 587, 19 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1688. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 186-T-09, 6 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1689. Ordin cu privire la Regulamentul de examinare a capacităţii psihice a solicitanților de a deţine şi folosi arme şi muniții, a practica activităţi sociale şi profesionale cu responsabilitate sporită (nr. 1031, 18 septembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1690. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”. (nr. 483-O, 8 noiembrie 2018)

1691. Ordin cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente (nr. 484-O, 9 noiembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1692. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate (nr. 286/2018, 17 octombrie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1693. Ordin cu privire la aplicarea documentelor OACI Proceduri pentru servicii de navigație aeriană (PANS)Doc.9868, Doc.9981, Doc.10066 și modificarea Ordinului nr.03/GEN din 25 ianuarie 2017 (nr. 33/GEN, 12 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1694. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 49/16, 1 noiembrie 2018)

1695. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/9, 19 noiembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1696. Decizie cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018, anunțat prin Decizia nr.24/166 din 28 septembrie 2018 (nr. 31/194, 19 noiembrie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1697. Decizie (nr. ASR-76, 25 octombrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1698. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale (nr. 605, 2 noiembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1699. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130/2013 (nr. 260, 24 octombrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte