RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
16.11.2018

Monitorul Oficial Nr. 424-429

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

666. Lege privind achiziţiile publice (nr. 131, 3 iulie 2015)

667. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (nr. 932-VIII, 13 noiembrie 2018)

668. Lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (nr. 209, 12 octombrie 2018)

669. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 931-VIII, 12 noiembrie 2018)

670. Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 213, 25 octombrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

148. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral (Sesizarea nr. 105g/2018) (nr. 25, 11 octombrie 2018)

149. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79a/2018 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002 (nr. 66, 19 iunie 2018)

150. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul fiscal (nr. 67, 19 iunie 2018)

151. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 431 alin. (41) și 4397 alin. (4) din Codul contravențional (nr. 68, 19 iunie 2018)

152. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a noțiunii „creditor” din articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 69, 19 iunie 2018)

153. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 alin. (2) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a punctului 116 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 70, 19 iunie 2018)

154. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (4) din Legea nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (nr. 71, 19 iunie 2018)

155. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.19g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 411-414 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 (nr. 72, 9 iulie 2018)

156. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 74 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 73, 9 iulie 2018)

157. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 349 alin. (11) din Codul penal (nr. 74, 9 iulie 2018)

158. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de executare (concilierea părților în procedura de executare) (nr. 75, 9 iulie 2018)

159. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare (termenul de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare) (nr. 76, 9 iulie 2018)

160. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.89g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (nr. 77, 9 iulie 2018)

161. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 90 și 95 din Codul de procedură penală (nr. 78, 9 iulie 2018)

162. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 79, 9 iulie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1133. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor (nr. 944, 3 octombrie 2018)

1134. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1047, 8 noiembrie 2018)

1135. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 1048, 8 noiembrie 2018)

1136. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 1049, 8 noiembrie 2018)

1137. Hotărîre cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 1050, 8 noiembrie 2018)

1138. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și pompe de căldură (nr. 1051, 8 noiembrie 2018)

1139. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1052, 8 noiembrie 2018)

1140. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii și certificatelor de perfecționare pentru programele de formare pentru adulți (nr. 1053, 8 noiembrie 2018)

1141. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului „Ștefan cel Mare și Sfînt” în orașul Glodeni (nr. 1054, 8 noiembrie 2018)

1142. Hotărîre cu privire la modificarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1128/2017 (nr. 1055, 8 noiembrie 2018)

1143. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2019 privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (nr. 1057, 8 noiembrie 2018)

1144. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.515/2010 cu privire la delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (nr. 1058, 8 noiembrie 2018)

1145. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la condominiu (nr. 1059, 8 noiembrie 2018)

1146. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicația internațională auto, întocmit la Chișinău la 5 octombrie 2018 (nr. 1060, 8 noiembrie 2018)

1147. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind siguranța produselor alimentare (nr. 1061, 8 noiembrie 2018)

1148. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli (nr. 1062, 8 noiembrie 2018)

1149. Hotărîre privind modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (nr. 1065, 8 noiembrie 2018)

1150. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la a doua fază a Proiectului „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova” (nr. 1067, 8 noiembrie 2018)

1151. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 (nr. 1069, 8 noiembrie 2018)

1152. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, încheiat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 1070, 8 noiembrie 2018)

1153. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Declaraţiei Comune referitor la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnată la Chişinău la 17 octombrie 2018 (nr. 1071, 8 noiembrie 2018)

1154. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare al Republicii Belarus în domeniul activității de expertiză judiciară, semnat la Chișinău la 19 aprilie 2018 (nr. 1072, 8 noiembrie 2018)

1155. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 178 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (nr. 1074, 8 noiembrie 2018)

1156. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Sportului al Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului (nr. 1075, 8 noiembrie 2018)

1157. Hotărîre privind aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea actelor de studii (nr. 1076, 8 noiembrie 2018)

1158. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Primului program executiv de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2018-2020 (nr. 1077, 8 noiembrie 2018)

1159. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1078, 8 noiembrie 2018)

1160. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Chişinău la 5 octombrie 2018 (nr. 1079, 8 noiembrie 2018)

1161. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” (nr. 1083, 8 noiembrie 2018)

1162. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 239/2011 cu privire la crearea Consiliului Comun de Parteneriat (nr. 1084, 8 noiembrie 2018)

1163. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind organismele de plasament colectiv alternative (nr. 1085, 8 noiembrie 2018)

1164. Hotărîre privind înființarea în municipiul Ceadîr-Lunga a monumentului „În memoria angajaților Ministerului Afacerilor Interne din fostul raion Ceadîr-Lunga” (nr. 1088, 8 noiembrie 2018)

1165. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 1090, 8 noiembrie 2018)

1166. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 1091, 8 noiembrie 2018)

1167. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019 (nr. 1092, 8 noiembrie 2018)

1168. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (nr. 1093, 8 noiembrie 2018)

1169. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 (nr. 1094, 8 noiembrie 2018)

1170. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1097, 8 noiembrie 2018)

1171. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1098, 8 noiembrie 2018)

1172. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei NEGUŢA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kîrgîză, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 1100, 14 noiembrie 2018)

1173. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, semnat la Tallinn la 23 septembrie 1999 (nr. 1102, 14 noiembrie 2018)

1174. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1105, 14 noiembrie 2018)

1175. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.411/2010 (nr. 1106, 14 noiembrie 2018)

1176. Hotărîre cu privire la acceptarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (nr. 1107, 14 noiembrie 2018)

1177. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc „S. Demirel” din Congaz, întocmit la 17 octombrie 2018 (nr. 1108, 14 noiembrie 2018)

1178. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice (nr. 1109, 14 noiembrie 2018)

1179. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 735/2016 cu privire la organizarea Zilelor Diasporei (nr. 1110, 14 noiembrie 2018)

1180. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1111, 14 noiembrie 2018)

1181. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1112, 14 noiembrie 2018)

1182. Hotărîre privind înființarea în orașul Cahul a operei comemorative de război în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (1979-1989) (nr. 1113, 14 noiembrie 2018)

1183. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1115, 14 noiembrie 2018)

1184. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)” (nr. 1116, 14 noiembrie 2018)

1185. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (nr. 1117, 14 noiembrie 2018)

1186. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publiceşi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (nr. 1119, 14 noiembrie 2018)

1187. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 1120, 14 noiembrie 2018)

1188. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.281/2017 (nr. 1121, 14 noiembrie 2018)

1189. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt în satul Căpriana, raionul Strășeni (nr. 1122, 14 noiembrie 2018)

1190. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1126, 14 noiembrie 2018)

1191. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru crearea unui spaţiu de integrare economică aprofundată în domeniul comunicaţiilor electronice (nr. 1127, 14 noiembrie 2018)

1192. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii (nr. 1128, 14 noiembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1657. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 525, 9 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1658. Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 6 octombrie 2008 (nr. 189, 8 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1659. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1131/658-A din 29 decembrie 2017 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 (nr. 1285/482-A, 9 noiembrie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1660. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1661. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale (nr. 137/2018, 5 aprilie 2018)

1662. Hotărâre privind ajustarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării cu amănuntul a produselor petroliere principale (nr. 150/2018, 27 aprilie 2018)

1663. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale (nr. 285/2018, 17 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1664. Hotărâre privind modificarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.38/5 din 03.07.2015 (nr. 50/4, 12 noiembrie 2018)

1665. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2019 (nr. 50/14, 12 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1666. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul (nr. 1860, 6 noiembrie 2018)

1667. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 1861, 6 noiembrie 2018)

1668. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coștangalia, raionul Cantemir (nr. 1862, 6 noiembrie 2018)

1669. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 1863, 6 noiembrie 2018)

1670. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Fălești (nr. 1864, 6 noiembrie 2018)

1671. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musteața, raionul Fălești (nr. 1865, 6 noiembrie 2018)

1672. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Floreşti (nr. 1866, 6 noiembrie 2018)

1673. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti (nr. 1867, 6 noiembrie 2018)

1674. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Oneşti, raionul Hînceşti (nr. 1868, 6 noiembrie 2018)

1675. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1869, 6 noiembrie 2018)

1676. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 1870, 6 noiembrie 2018)

1677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina (nr. 1871, 6 noiembrie 2018)

1678. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești (nr. 1872, 6 noiembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1679. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 29/184, 9 noiembrie 2018)

1680. Decizie cu privire la activitatea postului de televiziune „Gold TV” (nr. 29/187, 9 noiembrie 2018)

1681. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 29/188, 9 noiembrie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1682. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale, ca urmare a prezentării declarațiilor corectate (nr. 144-A, 30 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio

1683. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (nr. 1, 26 octombrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte