RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
12.10.2018

Monitorul Oficial Nr. 396-397

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1041. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (nr. 985, 10 octombrie 2018)

1042. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (nr. 986, 10 octombrie 2018)

1043. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (nr. 987, 10 octombrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1521. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (nr. 173, 5 octombrie 2018)

1522. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (nr. 174, 5 octombrie 2018)

1523. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (nr. 175, 5 octombrie 2018)

1524. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 176, 5 octombrie 2018)

1525. Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European (nr. 177, 9 octombrie 2018)