RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.09.2018

Monitorul Oficial Nr. 336-346

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

558. Decret pentru promulgarea Legii privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 858-VIII, 23 august 2018)

559. Lege privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 154, 26 iulie 2018)

560. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (nr. 837-VIII, 20 august 2018)

561. Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (nr. 156, 26 iulie 2018)

562. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale–Interpol (INTERPOL) cu privire la recunoașterea documentului de călătorie Interpol (nr. 845-VIII, 20 august 2018)

563. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale–Interpol (INTERPOL) cu privire la recunoașterea documentului de călătorie Interpol (nr. 163, 26 iulie 2018)

564. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor (nr. 830-VIII, 14 august 2018)

565. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor (nr. 171, 26 iulie 2018)

566. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 859-VIII, 23 august 2018)

567. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 184, 26 iulie 2018)

568. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 856-VIII, 22 august 2018)

569. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 187, 26 iulie 2018)

570. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Vladimir BORTKO (nr. 855-VIII, 22 august 2018)

571. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Petar VÂLOV (nr. 857-VIII, 23 august 2018)

572. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 860-VIII, 23 august 2018)

573. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 861-VIII, 23 august 2018)

574. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției și repatrierii persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate (nr. 862-VIII, 23 august 2018)

575. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii dreptului de autor și a drepturilor conexe din 24 septembrie 1993 (nr. 863-VIII, 23 august 2018)

576. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (nr. 864-VIII, 23 august 2018)

577. Decret privind numirea doamnei Angela PONOMARIOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 868-VIII, 5 septembrie 2018)

578. Decret privind numirea domnului Victor HARUȚA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite (nr. 869-VIII, 5 septembrie 2018)

579. Decret privind numirea domnului Lilian DARII, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 870-VIII, 5 septembrie 2018)

580. Decret privind numirea domnului Vasile BUMACOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Coreea (nr. 871-VIII, 5 septembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

900. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale (nr. 702, 11 iulie 2018)

901. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (nr. 703, 11 iulie 2018)

902. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active (nr. 704, 11 iulie 2018)

903. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 856, 5 septembrie 2018)

904. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 857, 5 septembrie 2018)

905. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017 cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 858, 5 septembrie 2018)

906. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 730/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia (nr. 859, 5 septembrie 2018)

907. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 861, 5 septembrie 2018)

908. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învăţămînt secundar profesional (nr. 863, 5 septembrie 2018)

909. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Republica Moldova şi Republica Croaţia cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, întocmit la 30 ianuarie 2018 (nr. 864, 5 septembrie 2018)

910. Hotărîre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan pentru colaborare comercial-economică, semnat la 16 martie 2018 (nr. 865, 5 septembrie 2018)

911. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 867, 5 septembrie 2018)

912. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 906/2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice (nr. 868, 5 septembrie 2018)

913. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 871, 5 septembrie 2018)

914. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 38 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 872, 5 septembrie 2018)

915. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019 (nr. 876, 5 septembrie 2018)

916. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 877, 5 septembrie 2018)

917. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu MUSTEAȚĂ (nr. 108-d, 5 septembrie 2018)

918. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion VARTA (nr. 109-d, 5 septembrie 2018)

919. Dispoziţie (nr. 110-d, 5 septembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1315. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (nr. 380, 31 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1316. Ordin privind aprobarea Regulamentului „Cu privire la ocuparea prin concurs a funcției de funcționar vamal” (nr. 241-P, 21 iunie 2018)

1317. Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditoria întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 138, 10 august 2018)

1318. Ordin сu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 43 din 23 februarie 2017 „Cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal” (nr. 139, 13 august 2018)

1319. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 140, 15 august 2018)

1320. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 109 din 18 iunie 2018 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2018” (nr. 141, 16 august 2018)

1321. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 142, 17 august 2018)

1322. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 143, 20 august 2018)

1323. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (nr. 146, 24 august 2018)

1324. Ordin privind aprobarea formularului-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi a Modului de completare a acestuia (nr. 149, 5 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1325. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Braniște Dumitru (nr. 525, 3 septembrie 2018)

1326. Ordin cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (nr. 526, 3 septembrie 2018)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1327. Ordin privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste (nr. 39, 23 august 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1328. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor dispozitive denumite „brățări fitness” și „ceasuri inteligente” (nr. 368-O, 13 august 2018)

1329. Ordin cu privire la procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova în vederea obținerii numerelor de înmatriculare neutre (nr. 386-O, 24 august 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1330. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” ediția 03 (nr. 19/GEN, 16 august 2018)

1331. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea heliporturilor” ediția 01 (nr. 20/GEN, 16 august 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1332. Hotărâre cu privire la radierea unor valori mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/6, 24 august 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1333. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1731, 3 iulie 2018)

1334. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării (nr. 1732, 3 iulie 2018)

1335. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 (nr. 1733, 3 iulie 2018)

1336. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 1734, 3 iulie 2018)

1337. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania (nr. 1743, 31 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1338. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 22/146, 15 august 2018)

1339. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „AUTORADIO PRIM” SRL pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio” (nr. 22/147, 15 august 2018)

1340. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „Bravo TV” SRL pentru postul de televiziune „BRAVO TV” (nr. 22/148, 15 august 2018)

1341. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 22/149, 15 august 2018)

1342. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 22/150, 15 august 2018)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1343. Decizie (nr. 26-11/1-19/03-2018, 14 august 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1344. Ordin cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 415, 14 august 2018)

1345. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal (nr. 417, 14 august 2018)

1346. Ordin cu privire la abrogarea Instrucțiunii nr.11 din 04.09.2001 cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare (nr. 426, 21 august 2018)

1347. Ordin cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal (nr. 427, 21 august 2018)

1348. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 167 din 20 februarie 2014 „Cu privire la executarea prevederilor art.203 alin. (15) din Codul fiscal” (nr. 428, 22 august 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte