RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.08.2018

Monitorul Oficial Nr. 333-335

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

540. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 3 din Legea nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 838-VIII, 20 august 2018)

541. Lege privind modificarea articolului 3 din Legea nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 162, 26 iulie 2018)

542. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 30/2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (nr. 846-VIII, 20 august 2018)

543. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 30/2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informație (nr. 164, 26 iulie 2018)

544. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 847-VIII, 20 august 2018)

545. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 165, 26 iulie 2018)

546. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 848-VIII, 20 august 2018)

547. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 166, 26 iulie 2018)

548. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 849-VIII, 20 august 2018)

549. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 168, 26 iulie 2018)

550. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 851-VIII, 20 august 2018)

551. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 176, 26 iulie 2018)

552. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică (nr. 852-VIII, 20 august 2018)

553. Lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică (nr. 181, 26 iulie 2018)

554. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă (nr. 853-VIII, 20 august 2018)

555. Lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă (nr. 186, 26 iulie 2018)

556. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor mijloace de transport (nr. 854-VIII, 20 august 2018)

557. Lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 196, 27 iulie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

895. Hotărîre privind aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 (nr. 816, 20 august 2018)

896. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind transportul internațional feroviar de marfă (SMGS), în vigoare de la 1 noiembrie 1951, în redacția nouă a Organizației de Colaborare a Căilor Ferate, cu modificările și completările operate pînă la 1 iulie 2017 (nr. 839, 20 august 2018)

897. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (nr. 845, 20 august 2018)

898. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (nr. 850, 20 august 2018)

899. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului contractului de parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național în forma negociată (nr. 854, 20 august 2018)