RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
17.08.2018

Monitorul Oficial Nr. 309-320

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

465. Decret pentru promulgarea Codului administrativ al Republicii Moldova (nr. 814-VIII, 8 august 2018)

466. Codul administrativ al Republicii Moldova (nr. 116, 19 iulie 2018)

467. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la medicamentele de uz veterinar (nr. 802-VIII, 6 august 2018)

468. Lege cu privire la medicamentele de uz veterinar (nr. 119, 5 iulie 2018)

469. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (nr. 801-VIII, 6 august 2018)

470. Lege cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (nr. 121, 5 iulie 2018)

471. Decret pentru promulgarea Legii privind avertizorii de integritate (nr. 815-VIII, 8 august 2018)

472. Lege privind avertizorii de integritate (nr. 122, 12 iulie 2018)

473. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 816-VIII, 8 august 2018)

474. Lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (nr. 135, 19 iulie 2018)

475. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la eficiența energetică (nr. 810-VIII, 7 august 2018)

476. Lege cu privire la eficiența energetică (nr. 139, 19 iulie 2018)

477. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 817-VIII, 8 august 2018)

478. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 140, 27 iulie 2018)

479. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 807-VIII, 7 august 2018)

480. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 141, 19 iulie 2018)

481. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 813-VIII, 8 august 2018)

482. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 143, 19 iulie 2018)

483. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (nr. 808-VIII, 7 august 2018)

484. Lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (nr. 147, 20 iulie 2018)

485. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.271/2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 818-VIII, 8 august 2018)

486. Lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 271/2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 153, 20 iulie 2018)

487. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 819-VIII, 8 august 2018)

488. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 160, 26 iulie 2018)

489. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 820-VIII, 8 august 2018)

490. Lege cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 170, 26 iulie 2018)

491. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 821-VIII, 8 august 2018)

492. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 173, 26 iulie 2018)

493. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 824-VIII, 13 august 2018)

494. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 177, 26 iulie 2018)

495. Decret privind promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 825-VIII, 13 august 2018)

496. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 178, 26 iulie 2018)

497. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 826-VIII, 13 august 2018)

498. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 179, 26 iulie 2018)

499. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 822-VIII, 8 august 2018)

500. Lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 180, 26 iulie 2018)

501. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 105/2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni–Chișinău (nr. 823-VIII, 8 august 2018)

502. Lege pentru modificarea Legii nr. 105/2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni–Chișinău (nr. 183, 26 iulie 2018)

503. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 812-VIII, 8 august 2018)

504. Lege pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 185, 26 iulie 2018)

505. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 806-VIII, 7 august 2018)

506. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” doamnei Elena HASNAȘ (nr. 809-VIII, 7 august 2018)

507. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Ministerului Finanțelor (nr. 827-VIII, 14 august 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

37. Hotărâre privind Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017 (nr. 39, 26 iunie 2018)

38. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia pe anii 2016-2017 (nr. 50, 23 iulie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

845. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu ovine și caprine (nr. 686, 29 iunie 2018)

846. Hotărîre privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de cîmpuri electromagnetice (nr. 697, 11 iulie 2018)

847. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender) (nr. 705, 11 iulie 2018)

848. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general (nr. 722, 18 iulie 2018)

849. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni–3 ani (nr. 730, 18 iulie 2018)

850. Hotărîre сu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 738, 20 iulie 2018)

851. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aplicarea şi publicarea listei transportatorilor aerieni supuşi unei interdicţii de exploatare în Republica Moldova (nr. 780, 1 august 2018)

852. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de către instituţiile bugetare monitorizate de Cancelaria de Stat şi mărimea tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul de formare a veniturilor colectate (nr. 789, 1 august 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1213. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 2-15:2018 (nr. 281, 7 iunie 2018)

1214. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-12:2018 (nr. 283, 7 iunie 2018)

1215. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate (nr. 379, 31 iulie 2018)

1216. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform Hotărârii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (nr. 381, 31 iulie 2018)

1217. Ordin cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017 (nr. 386, 2 august 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1218. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a unor executori judecătorești (nr. 503, 13 august 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1219. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 10-01:2018 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 „TruCAM”” (nr. 266, 1 august 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1219a. Ordin cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției de director în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator (nr. 1204, 7 august 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1220. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 179, 6 august 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1221. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1222. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea pre ţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01. Rg04-206, 31 iulie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1223. Hotărâre cu privire la aprobarea Normelor privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale pe piața financiară nebancară (nr. 34/2, 30 iulie 2018)

1224. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii C.N.P.F. nr.10/1 din 19.02.2018 (nr. 36/1, 13 august 2018)

1225. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ „COSTEȘTI” SA (nr. 36/3, 13 august 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1226. Hotărîre cu privire la dizolvarea unor consilii electorale de circumscripţie (nr. 1692, 12 iunie 2018)

1227. Hotărîre cu privire la încheierea perioadei de convocare a membrului Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent (nr. 1693, 12 iunie 2018)

1228. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca (nr. 1696, 12 iunie 2018)

1229. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni (nr. 1697, 12 iunie 2018)

1230. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni (nr. 1698, 12 iunie 2018)

1231. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași (nr. 1699, 12 iunie 2018)

1232. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari (nr. 1700, 12 iunie 2018)

1233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei nr. 1701, 12 iunie 2018)

1234. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege nr. 188 din 7 iunie 2018 pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1703, 19 iunie 2018)

1235. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Bruxelles, Regatul Belgiei (nr. 1704, 19 iunie 2018)

1236. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantei Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 1705, 19 iunie 2018)

1237. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 20 mai și 3 iunie 2018 (nr. 1706, 19 iunie 2018)

1238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 1707, 19 iunie 2018)

1239. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1708, 19 iunie 2018)

1240. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1709, 19 iunie 2018)

1241. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul Orhei (nr. 1710, 19 iunie 2018)

1242. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 1711, 19 iunie 2018)

1243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Strășeni (nr. 1712, 19 iunie 2018)

1244. Hotărîre cu privire la declararea nulității alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău din 20 mai 2018 (turul I) – 3 iunie 2018 (turul II) (nr. 1713, 29 iunie 2018)

1245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche, raionul Anenii Noi (nr. 1716, 29 iunie 2018)

1246. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjeuți, raionul Briceni (nr. 1717, 29 iunie 2018)

1247. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 1718, 29 iunie 2018)

1248. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Oxentea, raionul Dubăsari (nr. 1719, 29 iunie 2018)

1249. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ştefăneşti, raionul Floreşti (nr. 1720, 29 iunie 2018)

1250. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Călmăţui, raionul Hînceşti (nr. 1721, 29 iunie 2018)

1251. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nemţeni, raionul Hînceşti (nr. 1722, 29 iunie 2018)

1252. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Ialoveni (nr. 1723, 29 iunie 2018)

1253. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Orhei (nr. 1724, 29 iunie 2018)

1254. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndrești, raionul Rîșcani (nr. 1725, 29 iunie 2018)

1255. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni (nr. 1726, 29 iunie 2018)

1256. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Poiana, raionul Şoldăneşti (nr. 1727, 29 iunie 2018)

1257. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 1728, 29 iunie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1258. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de cesiune a licenței de emisie (nr. 21/140, 1 august 2018)

1259. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la licențele de emisie (nr. 21/141, 1 august 2018)

1260. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL (nr. 21/142, 1 august 2018)

1261. Decizie cu privire la organizarea seminarelor zonale (nr. 21/143, 1 august 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1262. Extras din Hotărârea nr. 282/14 din 29 mai 2018.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1263. Decizie (nr. ASR–14/18-50, 28 iunie 2018)

1264. Decizie (nr. ASR–15/18-55, 5 iulie 2018)

1265. Decizie (nr. ASER–54, 5 iulie 2018)

1266. Decizie (nr. ASR–56, 5 iulie 2018)

1267. Decizie (nr. ASR–61, 12 iulie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1268. Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) (nr. 406, 8 august 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1269. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/4, 10 august 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte